Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Kierownik Studiów niestacjonarnych na Wydziale Polonistyki (2006-2008), prodziekan na Wydziale Filologii Polskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku (2007-20010), rzeczoznawca MEN. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Prowadzi zajęcia ze stylistyki, kultury języka, etyki słowa, seminaria magisterskie na studiach polonistycznych, studiach podyplomowych w IPS oraz ILS, wcześniej także w PWST.

Współpracowała z  Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, Centrum Animacji Kulturalnej, Centrum Edukacji Artystycznej, Polskim Radiem. Obecnie współpracuje ze  Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich oraz Polskim Stowarzyszeniem Tłumaczy Przysięgłych TEPIS oraz MEN.

Kierownik „Obserwatorium etyki słowa” afiliowanego przy Towarzystwie Kultury Języka (pracowni finansowanej z grantu MKiDN, do 2014, a od 2015 w formie pracowni w Instytucie Polonistyki Stosowanej).

W 2011 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy „Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej”, Warszawa 2011.

Wiceprezes Zarządu Res Publica, szef zespołu projektu DNA Miasta i członek redakcji Magazynu Miasta. Ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Politolog, komentator życia publicznego. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej dużych i średnich miast.

Pomysłodawca i koordynator badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Redaktor i współredaktor raportów badawczych dotyczących polityki kulturalnej Radomska, Słupska, Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego i Olsztyna. Współpracował przy tworzeniu polityk kulturalnych w Gdyni, Łodzi, Bydgoszczy i Elblągu. Pełni rolę konsultanta przy programie „Koalicji miast” realizowanej przez Wrocław, Katowice, Gdańsk, Łódź i Lublin. Koordynator procesu tworzenia strategii rozwoju polityki kulturalnej w Olsztynie.

socjolożka, od 2008 roku zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju sektora sportu powszechnego i zintegrowania go z sektorem obywatelskim. Od 2012 do2016 r.  była prezeską Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, która wdraża program Nasz Orlik, uruchomiła portal naszorlik.pl, a także realizuje szereg działań wspierających ludzi organizujących sport w społecznościach lokalnych.

Po ukończeniu nauki w szkole średniej rozpoczęła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dopiero po ich zakończeniu zwróciła uwagę na katolicyzm. Początkowo myślała o wstąpieniu do zakonu benedyktynek, następnie do małych sióstr Jezusa. Pracowała jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach i w duszpasterstwie niewidomych u ks. Stanisława Hoinki na ul. Piwnej w Warszawie. Organizowała także pomoc dla kobiet z więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 1990 wstąpiła do wspólnoty w Bulowicach koło Kęt "Chleb Życia", śluby wieczyste złożyła we Francji w 1998. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet.

Dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi, uczestniczka pilotażowej edycji programu dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym stylu”.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1998, stosunki międzynarodowe I studia latynoamerykańskie) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2001). Stypendysta Fundacji im. Roberta Boscha (2003–2004). Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (od 2004 roku). W latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, następnie w 2018 na tożsamym stanowisku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Redaktor Naczelny "Rzeczpospolitej". Absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1993 roku współtworzył telewizję Polsat. Długoletni komentator Tok FM i Radia PiN. Bloger. Autor książek, scenariuszy, publicysta prasowy i felietonista. Wykładowca akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Bluesowego.

Doradca specjalizujący się w długoterminowych programach wzrostu wartości zasobów kadrowych. Stworzył i prowadził kilka instytucji zajmujących się kreowaniem liderów zmian. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz biznesie. W latach 1992-1993 wojewoda lubelski, a w latach 2007 – 2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W okresie ponad 12 letniej pracy doradczej wspomagał procesy transformacji kulturowej wielu prestiżowych firm w Polsce, jak i na Ukrainie. W latach 1998- 2008 stała współpraca z Hay Group: doradztwo + prowadzenie zespołów projektowych. Od 2002 liczne projekty na Ukrainie (założenie i prowadzenie biura Hay Group w Kijowie w okresie 2004- 2008). Od 2009 współwłaściciel (prezes) firmy doradczej BRAD Management Consulting Sp. z o.o.

Robert Czarnecki jest od 2016 r. Dyrektorem Biura Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze publicznym. Absolwent Praskiej Akademii Technologii Chemicznej (Czechy) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Pracował w urzędach administracji rządowej na szczeblu centralnym, w tym na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, m.in. dyrektora generalnego urzędu, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ich funkcjami administracyjnymi, szczególnie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania finansami (w tym zamówień) i rozwoju systemu zarządzania.

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz paryskiej Sorbony. W latach 2008-2015 Prezes Fundacji Orange. Pracowała we Francji i Polsce (consulting; programy Rozwoju Reg. PHARE- Struder; komunikacja i public affaires). W latach 2000–2006 Dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu.

Ur. 1 kwietnia 1981. Ukończył informatykę, studiował także filozofię.

Debiutował w 1999 roku na łamach „Toposu”. Kolejne publikacje: „Tygodnik Powszechny”, „FA-Art”, „Ha!art”, „Lampa”, „Studium”, „Kartki”, „Иностранная литература” (Rosja), „Jahrbuch Polen” (Niemcy), „Quorum” (Słowenia) i inne.

Zwycięzca 41. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży (2000).

Autor książek „pospieszne, osobowe” (Korporacja Ha!art, Kraków, 2002; nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki) i „Ojciec odchodzi” (Korporacja Ha!art, Kraków, 2006).

Stypendysta programu Homines Urbani (2005).

Finalista nagrody Grand Press w kategorii reportaż prasowy („Outland”, 2007).

Współzałożyciel zespołów Towary Zastępcze i Nasiono All Stars.

Felietonista portalu Wirtualna Polska.

Autor głośnego tekstu „My, dzieci sieci”, opublikowanego w „Dzienniku Bałtyckim”, przedrukowanego następnie m.in. przez „Politykę”, „Die Zeit” (Niemcy), „The Atlantic” (USA) i „Internazionale” (Włochy), a przetłumaczonego także na francuski, hiszpański, szwedzki, estoński, bułgarski, czeski, chiński, turecki, serbski, macedoński i rosyjski.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomiki Produkcji, obecnie Zarządzania,  dr nauk ekonomicznych (1988)

Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego od 1984 r., obecnie na stanowisku  starszego wykładowcy.

Od 1992 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w latach 1992-2010 współpracownik w ramach Gdańskiej Akademii Bankowej (część IBNGR), od 2010 do 2016 r. Dyrektor Obszaru Badań i Usług Publicznych, kierownik projektu Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia.

Od 2006 do 2012 roku  przedstawiciel Polski w ramach Grupy Doradców ds. udziału MSP  w ramach VII Programu Ramowego przy Komisarzu Europejskim w Brukseli.

Partner w Stilo Horiozon (w l. 2015-2016). W latach 2011-2015 prezes zarządu Energa-Operator SA. Przedstawiciel polskiej branży energetycznej w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej w ramach Europejskich Inicjatyw Przemysłowych (EII), gdzie zajmuje się problematyką wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych w Unii Europejskiej.

W zarządzie ENERGA-OPERATOR pracował od grudnia 2008 r., funkcję prezesa objął w 2011 r. Nadzorował m.in. wdrożenie dwustronnej komunikacji z inteligentnymi licznikami (AMI) oraz systemów informatycznych kluczowych dla prowadzenia działalności operacyjnej spółki.

Wcześniej zajmował się wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu restrukturyzacji; pracował w zarządzie firmy dystrybucyjnej z branży FMCG. W koncernie UTI Worldwide odpowiadał za projekty inwestycyjne w Europie.