Debata w mediach

Wideo promujące rolę dialogu w rozwoju społeczności lokalnych

Na potrzeby projektu powstało wideo promujące rolę dialogu w rozwoju społeczności lokalnych. Krótki film, zawierający wypowiedzi aktywnych Polaków, stanowił wstęp do dyskusji podczas debat lokalnych w bibliotekach. W nagraniu udział wzięli: Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes WorkService SA, prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca, Uniwersytet Warszawski, s. Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, Marta Lewandowska, działaczka obywatelska, Wiceprezeska Fundacji „Pole Dialogu” oraz Izabela Bochińska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

 

 

 

Na górę
Close