Za nami II edycja projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”

Od 15 do 22 maja w ponad 50 bibliotekach w Polsce odbyły się debaty społeczne poświęcone rozwojowi lokalnemu. Prawie 1500 uczestników poszukiwało wspólnie odpowiedzi na pytanie: jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej Polski lokalnej, zastanawiając się nad czynnikami motywującymi i ułatwiającymi zaangażowanie społeczne. 

Dyskusje miały charakter zarówno międzypokoleniowy, jak i międzysektorowy. Choć brali w nich udział głównie dorośli (ponad połowa dyskutantów), to licznie reprezentowana była również młodzież (co czwarty uczestnik) i seniorzy (co piąty uczestnik). Dyskutanci reprezentowali przede wszystkim organizacje społeczne i nieformalne grupy obywatelskie (26%), lokalne instytucje publiczne (16%), sektor edukacji (13%) oraz samorząd lokalny (13%). W debatach wzięli udział także przedstawiciele lokalnego biznesu oraz mediów.

Debaty lokalne służą temu, żeby ludzie we własnej społeczności, we własnym gronie, porozmawiali o tym, co może wpłynąć na rozwój ich społeczności, jak ten rozwój pobudzić i jak się w niego zaangażować – mówi Beata Pawłowicz, jedna z moderatorek.

Spotkania miały formę warsztatów, podczas których starano się określić, co motywuje mieszkańców do działania na rzecz społeczności oraz co ułatwia im zaangażowanie. W każdej bibliotece stworzono listę trzech „motywatorów” oraz trzech „ułatwiaczy” zaangażowania społecznego.

Pierwsze ogólne wnioski z ogólnopolskich dyskusji są budujące. To, co motywuje lokalnych liderów do działania na rzecz lokalnej wspólnoty to przede wszystkim działania związane z prezentowaną przez ludzi postawą altruistyczną oraz empatią. W nich zawiera się wewnętrzna motywacja do podejmowania aktywności, czyli chęć do działania – mówi Piotr Zbieranek, koordynator projektu.

Dyskutanci dostrzegli także całą gamę osobistych korzyści płynących z aktywności społecznej. Dotyczą one możliwości poprawy swoich warunków życia –  zmiany otoczenia, które nas otacza – oraz rozwoju samego siebie. Aktywność społeczna dostarcza satysfakcji, nadaje sens w życiu i pomaga w lepszym poznaniu siebie i innych.

Ułatwieniem do podejmowania aktywności obywatelskiej jest przede wszystkim klimat sprzyjający aktywności i obniżenie „progu wejścia”. To wymaga nie tylko usunięcia barier biurokratycznych w dostępie do środków finansowych, lecz przede wszystkim rozwoju kompetencji (w pierwszej kolejności właśnie wśród liderów) i współpracy pomiędzy liderami, organizacjami i instytucjami.

Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na XI Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2016 r. w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie.

Na górę
Close