Uczestnicy projektu na XII Kongresie Obywatelskim

28 października 2017 r. – w ramach XII Kongresu Obywatelskiego – podczas sesji dyskusyjnej pt. „Rozwój lokalny oparty na partnerstwie” odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. 

Organizatorom debat lokalnych podziękowania i dyplomy uczestnictwa wręczyli: w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP oraz Małgorzata Stompór, członek Zarządu IBnGR, organizator Kongresu Obywatelskiego.

Podczas sesji nastąpiła także prezentacja raportu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, który stanowi podsumowanie trzyletniej edycji projektu debat lokalnych realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dr hab. Marek Rymsza przedstawił trzy refleksje po lekturze raportu. Po pierwsze, biblioteki i debaty w nich przeprowadzane reprezentują powszechny pozytywny trend – lokalne instytucje wychodzą z tradycyjnych ról i odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności. Po drugie, obecny w debatach jest więziotwórczy charakter rozwoju lokalnego i poszukiwanie mozliwosci na ewolucję od zbiorowości, poprzez społeczność, aż do wspólnoty. Po trzecie, rozwój lokalny wymaga wieloaspektowej równowagi, odnalezienia złotego środka pomiedzy tym, co indywidualne i zbiorowe; tradycyjne i nowoczesne; zinstytucjonalizowane i oddolne.

W sesji na temat aktywności obywatelskiej wypowiadali się także m.in. moderator Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz pani Grażyna Szafraniak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.

Na górę
Close