„Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” – raport z debat lokalnych

Dialog Polaków jest możliwy, nawet przy sprzecznych interesach i wartościach czy różnicach społecznych – od trzech lat pokazujemy to w projekcie debat lokalnych „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Zapraszamy do lektury raportu zawierającego wnioski ze wszystkich edycji projektu.

Celem projektu debat lokalnych „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”  było wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. – Polska lokalna stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami rozwojowymi. Aby w pełni je zrozumieć i im sprostać, potrzebujemy połączenia dwóch perspektyw. Z jednej strony – wiedzy naukowej i eksperckiej oraz impulsu animacyjnego przychodzącego spoza lokalnych społeczności. Z drugiej zaś – i może to właśnie jest ważniejsza siła napędowa rozwoju – wiedzy i umiejętności praktycznych zakorzenionych lokalnie – mówi prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog. Te dwie perspektywy ujęte są w raporcie, który obejmuje wnioski z trzeciej już edycji projektu, a także stanowi podsumowanie całego projektu.

jak rozwinąć skrzydła Polski lokalnej - okładka

Trzecia edycja debat lokalnych odbyła się w dniach 15-21 maja 2017 r. w 56 miejscowościach w Polsce. Prawie 1400 uczestników – osób zaangażowanych w życie lokalnych społeczności – poszukiwało odpowiedzi na pytania: co nas łączy jako wspólnotę i co robić, by wzmacniać to, co nas łączy. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, studenci, pracownicy bibliotek i domów kultury, a także działacze obywatelscy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze. Debaty miały charakter nie tylko ponadsektorowy, ale także międzypokoleniowy – uczestniczyli w niej zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli i seniorzy. Spotkania przybrały formę warsztatów, podczas których starano się określić, co łączy wspólnoty lokalne. W każdej bibliotece stworzono listę trzech „łączników” oraz trzech „wzmacniaczy” budowania wspólnoty.

„ŁĄCZNIKI”

Tym, co łączy wspólnotę, jest przede wszystkim kontekst jej funkcjonowania – wspólna przestrzeń, historia miejsca oraz kultura i lokalna tradycja. Dyskutanci wskazywali na te elementy jako równie istotne, podając je jako najważniejsze „łączniki” – fundament, na którym budowane są ich społeczności.

„WZMACNIACZE”

Siła wspólnoty manifestuje się w sprawnej realizacji przedsięwzięć. Samo wspólne działanie jest więc silnym łącznikiem determinującym poziom integracji lokalnych społeczności. Co więcej, udział w korzyściach z działań wspólnotowych zwiększa poczucie sprawstwa jednostek – powoduje, że jej członkowie „chcą więcej”. Ostatnim, istotnym łącznikiem wymienianym przez uczestników debat są sprawne działania lokalnych instytucji.

 

Oficjalna prezentacja raportu nastąpi na sesji tematycznej „Rozwój lokalny oparty na partnerstwie” podczas XII Kongresu Obywatelskiego 28 października 2017 r. w Warszawie. Organizatorom debat lokalnych podziękowania wręczą: w imieniu pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pan Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz pan Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Na górę
Close