Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Dziennikarz, absolwent Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor Programu 1. Polskiego Radia, prowadzący programu TVP2 "Kultura, głupcze".

Doktor zarządzania UW, absolwent Matematyki, Pedagogiki Twórczości oraz studiów finansowych w Australii. Specjalizuje się w zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacji i negocjacji. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie; wcześniej pracował dla Fundacji "Pomyśl o Przyszłości" i jako adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz na przodujących uniwersytetach w Melbourne: Monash, Deakin i Swinburne.

Autor książki „Praktyczna Teoria Negocjacji” oraz wielu publikacji w czasopismach akademickich i profesjonalnych. Zarówno w Polsce jak i w Australii prowadził własne firmy (jednoosobowe i potem spółki).

Współprowadzi think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym – samorządach, administracji centralnej i finansach publicznych. Działaczka trzeciego sektora od 1994 r., współzałożycielka i liderka kilku organizacji pozarządowych, publicystka, szefowa portalu polsko-czeskiego, tłumaczka, lektorka języka polskiego dla cudzoziemców. Studiowała socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Prezes Koła Gospodyń Wiejskich Lesznowola

Prezes WSK “PZL-Rzeszów”, Prezes Pratt&Whitney Rzeszów SA, Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Mechanicznym, specjalność Silniki Lotnicze. Po studiach, rozpoczął roczną służbę w Polskich Siłach Powietrznych, zakończoną w stopniu podporucznika. Pracę w WSK Rzeszów rozpoczął w roku 1978. Przez 10 lat pracował na stanowisku konstruktora w biurze konstrukcyjnym. Następnie przez okres 2 lat zajmował stanowisko kierownika biura konstrukcyjnego turbin gazowych. W roku 1990 zajął stanowisko kierownika wydziału montażu i prób silników turbinowych. Dwa lata później został mianowany kierownikiem działu rozwoju biznesu. W tym czasie był odpowiedzialny za procesy restrukturyzacyjne firmy oraz marketing strategiczny. Po trzech latach objął stanowisko dyrektora Zakładu Lotniczego WSK Rzeszów odpowiedzialnego za obszary produkcji, jakości i technologii. W 1998 roku został prezesem firmy Goodrich w Krośnie. Krośnieński oddział firmy jest częścią firmy Goodrich Corporation i odpowiada za produkcję podwozi lotniczych. W ciągu czterech lat Marek Darecki przeprowadził restrukturyzację firmy, która przyniosła znaczący wzrost sprzedaży. W okresie tym Goodrich Krosno rozpoczęła produkcję m. In. podwozi do samolotów F – 16. WSK, jako odpowiedzialny podmiot społeczności lokalnej stara się wpływać na gospodarczy rozwój regionu. W 2003 roku Marek Darecki zainicjował powstanie innowacyjnego klastra przemysłowego Dolina Lotnicza. W chwili obecnej stowarzyszenie to zrzesza ponad 90 firm i instytucji ulokowanych w południowo-wschodniej Polsce. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwinięcie lokalnego łańcucha dostawców, przyciągnięcie nowych inwestycji i dostosowanie lokalnej oferty edukacyjnej do wymagań nowoczesnego przemysłu. Pod przewodnictwem Marka Dareckiego Dolina Lotnicza zdołała w sposób znaczny poprawić gospodarkę regionu oraz uzyskała duże uznanie zarówno w kraju, jak i w Europie. W lipcu 2008 roku Marek Darecki został nominowany na stanowisko prezesa Pratt&Whitney Poland, przejmując odpowiedzialność za aktywność firm Pratt&Whitney w Polsce. Obejmuje również stanowisko prezesa Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego. W 2011 roku zostaje zaproszony prze Komisję Europejską do przyłączenia się do grupy 14 najważniejszych liderów przemysłu lotniczego, w celu budowania długoterminowej wizji lotnictwa pod nazwą „Flightpath 2050”.
Polski polityk, od 2009 do 2015 prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oraz IESE Business School w Barcelonie. W swojej dotychczasowej karierze pracował w administracji, bankowości, mediach, konsultingu. Był sekretarzem stanu i zastępcą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, sekretarzem stanu oraz przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, Ministrem, członkiem Rady Ministrów, przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Przed objęciem stanowiska prezesa ZUS w październiku 2009 roku, był wiceprezesem zarządu Banku Pocztowego S.A.

Urodzony w Siemianowicach Śląskich (1968), politolog, urzędnik Służby Cywilnej.

Był dyrektorem Departamentu Służby Cywilnej w KPRM, w latach 2001-2004 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako podsekretarz stanu odpowiedzialny min. za zagadnienia dialogu społecznego i organizacji pozarządowych, sekretarz Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodniczący Komisji Układów Zbiorowych Pracy. Od 1995 r. pracuje w administracji rządowej pełniąc funkcje analityczne, doradcze i kierownicze. Absolwent m.in. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1992) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1995).

Ukończył Politechnikę Poznańską. Zawsze czynnie spędzał wolny czas: był szybownikiem, spadochroniarzem, kolarzem, żeglarzem i sternikiem jachtowym. Kajakarzem został dosyć późno, po trzydziestce, ale od razu kajakarstwo pokochał. Dość szybko uzyskał najważniejsze odznaki kajakowe wszystkich stopni polskich organizacji oraz najwyższe międzynarodowe organizacji ICF ‒ złota ICF. Zdobył tytuł Akademickiego Mistrza Polski w Kajakarstwie Górskim w 2003, skutecznie obroniony rok później, w drużynie, którą stworzył razem ze swoimi synami zaś wywalczył tytuł Drużynowego Akademickiego Mistrza Polski w Kajakarstwie Górskim w latach 2000 i 2003. Do tej pory przepłynął kajakiem ponad 93 tys. km. Najważniejsze wyprawy kajakowe: w 1989 przepłynął Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia w 13 dni; w 1999 opłynął samotnie Bałtyk „Z Polic do Polic”, w latach 2010–2011 samotny rejs przez Atlantyk, w 2013 start do II Transatlantyckiej Wyprawy Kajakowej z Lizbony z zamiarem przepłynięcia Atlantyku z kontynentu Europejskiego do Ameryki Północnej. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Super Kolos 2011 (2012), Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej Honoris Causa nr 6 (2012), Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego stopnia złotego (2012), zwycięzca w konkursie Canoe & Kayak Magazine w kategorii „Ekspedycja Roku 2014” (2014), Traveler of the Year 2015 (2015). Publikacje: Olo na Atlantyku. Kajakiem przez ocean (2012).

Opiekun naukowy Zespołu Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia. Pedagog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją UW.

Socjolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (w latach 2000-2012). Wykładał między innymi w Inter-University Centre for Postgraduate Studies w Dubrovniku. Był stypendystą Uniwersytetu w Heidelbergu, Nuffield College oraz Saint Ann College w Oxford University, Ohio State University, Australian National University (Canberra). Pracuje także w Collegium Civitas.

Założyciel i główny akcjonariusz Seleny FM S.A. – globalnego producenta chemii budowlanej. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Za swą działalność otrzymał m.in. wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialność społeczna” w konkursie „Przedsiębiorca Roku” organizowanym przez firmę Ernst & Young oraz tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” przyznany przez Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł.

Jeden z najciekawszych współczesnych prozaików polskich. Autor licznych powieści, m.in. „Xavrasa Wyżryna”, „Innych pieśni”, „Perfekcyjnej niedoskonałości”, „Lodu”, „Wrońca” oraz licznych opowiadań – w tym zekranizowanej przez Tomka Bagińskiego „Katedry”. Laureat Nagrody Kościelskich oraz Europejskiej Nagrody Literackiej 2009. 15 maja 2019 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukaże się jego najnowsza książka „Po piśmie”.

Aleksandra Dulkiewicz - wieloletni samorządowiec, wybrana w 2019 r. na Prezydenta Gdańska. Z wykształcenia prawniczka, ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim.
W kwietniu 2017 r. została wiceprezydentem Gdańska. Przed objęciem obowiązków zastępcy prezydenta Pawła Adamowicza pracowała w biurze zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. W latach 2009-2014 pracowała w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Przez siedem lat (2010 - 2017) zasiadała w Radzie Miasta.

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego od jego początku. Z wykształcenia ekonomista, jest byłym dyrektorem finansowym w dużych korporacjach międzynarodowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Od 2005 r. doradca przedsiębiorstw w Polsce. Jest Członkiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Mieszka w Sichowie Dużym w Świętokrzyskim, gdzie zajmuje się biblioteką rodzinną oraz tworzy ekologiczną winnicę.

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dr hab. Maciej Duszczyk zajmuje na Uniwersytecie Warszawskim stanowisko prorektora ds. naukowych w kadencji 2016–2020. Od 2007 do 2016 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badawczych i programów międzynarodowych w Instytucie Polityki Społecznej UW. Przez 10 lat kierował również Zespołem Polityki Migracyjnej w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Kierownik Katedry Badań Miast i Regionów na Uniwersytecie Szczecińskim, profesor nauk o Ziemi.

Z wykształcenia hydrolog, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad dwadzieścia lat związana ze środowiskiem warszawskiej oświaty. Była nauczycielem, wychowawcą oraz zastępcą dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”. W latach 90. współtworzyła nowatorski program dydaktyczny i wychowawczy tej pierwszej niepublicznej szkoły w Polsce. Współpracując z Komitetem Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej wspierała uczniów w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu sukcesów w tych dziedzinach. Budowała zespoły nauczycielskie i zarządzała szkołami prowadzonymi przez Fundację Szkoły Społecznej w Warszawie – Wesołej.
Od 2010 pracuje w Centrum Nauki Kopernik. Początkowo w Dziale Edukacji i Komunikacji Naukowej potem jako kierownik Działu Edukacji rozwijała współpracę Centrum z różnymi środowiskami edukacyjnymi. Odpowiadała m.in. za tworzenie autorskich zestawów edukacyjnych, warsztaty dla nauczycieli promujące aktywne metody nauczania, konferencję Pokazać-Przekazać, sieć Klubów Młodego Odkrywcy, program edukacji kosmicznej ESERO.

Olgierd Dziekoński urodził się w 1950 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 roku. Członek wielu organizacji zawodowych m.in.: Krajowej Rady Izby Architektów, Zarządu Rady Architektów, Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zarządu Unii Metropolii Polskich (1998-2006), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1998-2005). W latach 2007 – 2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W latach 2000–2001 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W latach 2010-2015 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2015 r. członek Rady Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, absolwentka Politechniki Gdańskiej, kierunek: inżynieria środowiska. Działalność zawodowa związana głównie z ochroną środowiska. Zaczynała od projektowania instalacji ochrony środowiska w przemyśle stoczniowym. Utworzyła i przez wiele lat kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Objęła stanowisko Wiceprezydenta Miasta Gdańska, a następnie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Od chwili powstania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku kieruje tym urzędem administracji rządowej na poziomie regionalnym. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zajmuje się ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, jak również ochroną przyrody, siecią Natura 2000 oraz likwidacją szkód w środowisku. W ostatnich latach Hanna Dzikowska specjalizuje się w tematyce oddziaływania przemysłu wydobywczego na środowisko, w związku z pracami dotyczącymi poszukiwania gazu łupkowego.  
Radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Uniwesytecie Warszawskim, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia MBA na Akademii L. Koźminskiego. Studiował także zarządzanie strategiczne w Wielkiej Brytanii. Pełnił funkcję Dyrektora Spraw Publicznych i CSR w Orange Polska oraz kierował projektami kluczowymi w Grupie TP, wcześniej pracował w grupie medialnej ITI. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2000–2005 pracował w Ministerstwie Kultury, m.in. jako dyrektor departamentu prawno-legislacyjnego oraz wicedyrektor departamentu filmu i mediów audiowizualnych