Teksty Pomorskiego Thinklettera

W sieci siła – o unijnej polityce przemysłowej słów kilka

dr Sławomir Tokarski

Dyrektor ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, makro­regionów, Interreg i wdrażania programów I, Komisja Europejska

Unia Europejska swoją długofalową konkurencyjność chce oprzeć na zbudowaniu gospodarki sieciowej, w której równolegle będą ze sobą współpracować nie tylko duże, lecz także średnie i małe firmy oraz instytucje publiczne. To droga zgoła odmienna od tych, którymi podążają dziś Stany Zjednoczone czy Chiny, jednak – zdaniem Komisji Europejskiej – znacznie lepiej wpisująca się w nasze europejskie DNA oraz zapewniająca największą odporność na niespodziewane zdarzenia szokowe, jak np. pandemia.

Pobierz pdf:W sieci siła – o unijnej polityce przemysłowej słów kilka

Uwolnijmy potencjał międzynarodowych powiązań gospodarczych

Krzysztof Kasprzyk

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś Unia Europejska, jest dokończenie budowy wspólnego rynku. Aby proces ten mógł zakończyć się sukcesem konieczna jest nie tylko budowa odpowiednich powiązań infrastrukturalnych i cyfrowych – co już się w dużej mierze udało – lecz także gospodarczych. W jaki sposób tego dokonać? Jakiego wsparcia potrzebują w tym kontekście firmy? Jaka może być w tym procesie rola regionów?

Pobierz pdf:Uwolnijmy potencjał międzynarodowych powiązań gospodarczych

Jak budować siłę technologiczną Polski? Lekcje z doświadczeń NCBR

Kluczem do budowy siły technologicznej Polski jest lepsza współpraca, wzajemne zrozumienie oraz wyższy poziom zaufania pomiędzy sektorami przedsiębiorstw i nauki. Już na początku każdego projektu polscy innowatorzy powinni też myśleć o wdrożeniu nowej technologii, produktu bądź usługi, która będzie jego rezultatem. Jakie jeszcze lekcje płyną z ponad 10‑letnich doświadczeń Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie wspierania innowacji?

Pobierz pdf:Jak budować siłę technologiczną Polski? Lekcje z doświadczeń NCBR

Cztery grzechy główne polskiej innowacyjności

Anna Streżyńska

Prezes Zarządu, MC² Innovations, b. Minister Cyfryzacji, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Niski poziom zaufania, niedocenianie ostatniej fazy łańcucha tworzenia wartości, nadmierne sfragmentaryzowanie procesu tworzenia innowacji oraz zbytnia zachowawczość – to największe bariery hamujące rozwój innowacji w Polsce. Co zrobić, by je przełamać?

Pobierz pdf:Cztery grzechy główne polskiej innowacyjności

Czas opuścić strefę komfortu

Luk Palmen

Prezes Zarządu InnoCo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Nie wskoczymy na tory innowacyjnego rozwoju bez opuszczenia naszych stref komfortu – i to zarówno jako społeczeństwo, gospodarka, nauka i administracja. Po trudnych doświadczeniach komunizmu i transformacji ustrojowej zapewniliśmy już sobie wystarczający poziom bezpieczeństwa, by zamiast skupiać się głównie na przetrwaniu, zacząć myśleć przede wszystkim o rozwoju. Otwórzmy zatem nasze głowy, eksperymentujmy, podejmujmy większe ryzyko. W innym wypadku skażemy się na monotonne trwanie.

Pobierz pdf:Czas opuścić strefę komfortu
Na górę
Close