Ludzie Kongresu

Tomasz Zaboklicki

W latach 2001‑2017 Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA

Absolwent ekonomii na UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych z finansów i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1983 r. zatrudniony w państwowych wówczas ZNTK Bydgoszcz. Od 1998 r. dyrektor generalny - prezes Zarządu tego przedsiębiorstwa. Po udanym procesie przekształceń własnościowych, restrukturyzacji i zmianie nazwy na PESA Bydgoszcz SA stoi na czele firmy do dziś.

Już w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku – jednocześnie w pierwszej dekadzie PESA jako samodzielnej spółki produkującej własne pojazdy - firma kierowana przez Tomasza Zaboklickiego zdobyła rynki za naszą wschodnią granicą, dostarczyła pociągi do Włoch i wygrała jeden z największych tramwajowych przetargów w Europie – na dostawy 186 Swingów dla Warszawy.

W roku 2012 Tomasz Zaboklicki doprowadził firmę do zawarcia nie tylko największego kontraktu w jej historii, ale także w ostatnich latach w całym polskim przemyśle. Chodzi o umowę ramową z Deutsche Bahn, na mocy której w latach 2015 - 2020 PESA ma dostarczyć narodowemu przewoźnikowi Niemiec 470 spalinowych zespołów trakcyjnych Link łącznej wartości ok. 5 miliardów złotych. Renomowana międzynarodowa firma audytorska Ernst and Young uhonorowała prezesa Zaboklickiego tytułem polskiego Przedsiębiorcy Roku w kategorii „Produkcja” , a redakcja „Wprost” przyznała mu prestiżową Nagrodę Kisiela. W roku 2013 miesięcznik „Forbes” umieścił prezesa Zaboklickiego na 1. miejscu w rankingu „Liderzy polskiego biznesu”.

Rok 2013 zaowocował też kolejnymi wyrazami uznania, z których najbardziej cenne dla prezesa Zaboklickiego i samej firmy PESA jest 2. miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw i 4. miejsce w klasyfikacji generalnej „Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Polskich Firm” ogłoszonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

 

Piotr Zaborowicz

ekspert ds. edukacji

Freelancer­‑researcher, copywriter, redaktor, od kilku lat skupiony na tematyce edukacyjnej. Przez ponad dekadę pracował w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego, w tym 6 lat jako menedżer działu rozwoju produktu, w którym był odpowiedzialny za tworzenie materiałów edukacyjnych do nauki na odległość w formie papierowej i cyfrowej. Członek Stowarzyszenia Kierunek Nowa Edukacja. Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski

Politechnika Wrocławska

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W 2009 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dot. procesów przenoszenia ciepła i masy w układach adsorpcyjnych. Przed i po obronie doktoratu odbywał staże naukowe w USA, Holandii, Norwegii oraz Japonii. W ramach Programu Top 500 Innovators odbył staż na Uniwersytecie Stanforda. Jego zainteresowania badawcze dotyczą procesów cieplnych i mechanicznych, w szczególności w energetyce i w chłodnictwie. Zajmuje się badaniem i rozwojem nowoczesnych technologii chłodniczych przeznaczonych do pracy w zintegrowanych systemach kogeneracyjnych i trigeneracyjnych. Od wielu lat chętnie angażuje się społecznie, najpierw w Międzynarodowym Stowarzyszeniu IAESTE, obecnie w Stowarzyszeniu Absolwentów Programu Top 500 Innovators.

Wojciech Żak

Prezes Fundacji Twoja Rola

Wojciech Żak – prezes zarządu Fundacji Twoja Rola, project manager projektów społecznych, badacz społeczny, socjolog, ekonomista i ogrodnik społeczny. Twórca projektu „Manufaktura Ogrody Sitowie” realizującego działania z obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej w mieście Gdańsk, w ramach którego powstała marka „Siejemy Ferment” – pracownia przetwórstwa i sprzedaży zrównoważonych produktów warzywnych. Laureat Gdańskiej Nagrody Samorządowej 2010 r.

prof. Sylwia Żakowska­‑Biemans

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji SGGW

Dr hab. Sylwia Żakowska­‑Biemans – pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajmuje się analizą procesów decyzyjnych związanych z żywnością, trendów w konsumpcji żywności, zrównoważonym rozwojem systemów żywnościowych. Autorka ponad 150 publikacji naukowych. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie promocji produktów żywnościowych. Koordynatorka i wykonawczyni w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych projektach badawczo­‑rozwojowych z zakresu innowacji na rynku żywności, uwarunkowań rozwoju rolnictwa ekologicznego, postaw i zachowań konsumentów wobec żywności oraz percepcji sensorycznej żywności.

Jacek Żakowski

Dziennikarz i publicysta; dziennikarz tygodnika „Polityka”

Dziennikarz i publicysta. Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”. Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie.

Pracę dziennikarza zaczynał w tygodniku "Na przełaj" (1980-1981), następnie udzielał się w Biurze Informacji Prasowej NSZZ Solidarność (1981-1983). W kolejnych latach pisał do „Tygodnika Polskiego” (1983) i miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. Był rzecznikiem prasowym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, jednym z założycieli „Gazety Wyborczej” oraz pierwszym prezesem Polskiej Agencji Informacyjnej.

prof. Krzysztof Zanussi

wielokrotnie nagradzany reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny

Autor znanych na całym świecie filmów: „Struktura kryształu” (1968), „Iluminacja” (1973), „Barwy ochronne” (1976), „Constans” (1980), „Rok spokojnego słońca” (1984), „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest” (1988), „Cwał” (1996), „Persona non grata” (2004), „Rewizyta” (2009), „Obce ciało” (2014); nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach m.in. w Cannes, Wenecji, Locarno, Moskwie, Chicago, Montrealu, Berlinie, Tokio. Krzysztof Zanussi reżyseruje także spektakle teatralne, wystawiane na całym świecie oraz jest autorem kilku książek.

Członek Zarządu Europejskiej Akademii Filmowej, doktor Honoris Causa wielu renomowanych uczelni, prowadzi wykłady dla studentów w wielu krajach.

Od 1979 roku pełni funkcję dyrektora Studia Filmowego TOR. Producent filmów m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland i wielu innych.

[Zdjęcie autorstwa Mikołaja Rutkowskiego]

Olga Zarachowicz

Wiceprezes Zarządu, Sukces Pisany Szminką

Ekspertka z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Ma 15 letnie doświadczenie w polskich i zagranicznych korporacjach w nadzorze obszaru HR. Autorka największych polskich restrukturyzacji. Negocjator procesów zwolnień grupowych. Laureatka wielu nagród z obszaru Employer Branding. Współwłaścicielka odzieżowej marki Aqademia. Współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminka. Nomadmum - z córkami Mają i Tosią zwiedza świat w każdym roku kilkukrotnie odwiedzając różne kontynenty.

prof. Tomasz Zarycki

Uniwersytet Warszawski

Socjolog, geograf społeczny, dr hab., profesor w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu. Wydał książki takie jak m.in.: „Nowa przestrzeń społeczno­‑polityczna Polski” (1997), „Region jako kontekst zachowań politycznych” (2002), „Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji” (2008), „Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro­‑peryferyjnych” (2009), „Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe” (2014).

dr Maciej Zathey

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Samorząd Województwa Dolnośląskiego; Adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej UPWr

Dr Maciej Zathey – doktor nauk o ziemi, geograf, planista regionalny, nauczyciel akademicki. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół planowania przestrzennego i strategicznego, przemian miejskich obszarów funkcjonalnych, a także wiążą się z polityką jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jednym z najważniejszych wątków badawczych i planistycznych jest budowa relacji transgranicznych i planowanie transgraniczne. Zaangażowany przy tworzeniu Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko­‑niemieckiego obszaru powiązań.

Najważniejsze pełnione funkcje:

  1. Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – jednostki Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
  2. Przewodniczący Zespołu ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku;
  3. Adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;
  4. Członek Zespołu roboczego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN;
  5. Członek Rady ds. rozwoju Przestrzennego (Beirat für Raumentwicklung) na 20. okres legislacyjny parlamentu RFN.

prof. Anna Maria Zawadzka

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji UG.

Autorka książki „Dlaczego przywiązujemy się do marki”, redaktorka książki „Psychologia zarządzania w organizacji” i współredaktorka książek „Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności” i „Psychologia twórczości nowe horyzonty”. Autorka licznych artykułów naukowych m.in. na temat psychologicznych wyznaczników przywiązania do marki oraz wartości i preferencji konsumentów. Prowadzi badania dotyczące samoregulacji w kontekście władzy, konsumpcji i preferowanych wartości oraz ich związku z zadowoleniem z życia. Prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, Członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej i International Association of Research in Economic Psychology. Ukończyła Diploma in Business Administration – South Bank University (Londyn) i Ecole Superieure du Commerce Exterieur (Paryż).

dr hab. Katarzyna Zawalińska

Kierownik Zakładu Modelowania Ekonomicznego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk

Profesor nadzwyczajny w dziedzinie nauk ekonomicznych. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Cambridge (Corpus Christi College). Odbyła wiele staży naukowych: m.in. w Monash University (Australia), University of Helsinki (Finlandia), Glasgow University (Szkocja), Sacred Heart University (USA), Joint Vienna Institute (Austria).

W latach 2008-2016 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk oraz a w latach 2010-2013 adiunkta w Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Modelowania Ekonomicznego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk.

W pracy zawodowej zajmuje się modelowaniem regionalnych skutków ekonomicznych różnych polityk państwa w tym polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto zajmuje się ewaluacją programów rozwojowych. Jest autorką wielu publikacji w tym artykułów w prestiżowych czasopismach zagranicznych (Applied Economics, Agricultural Economics, Comparative Economic Studies) oraz wielu publikacji książkowych.

K. Zawalińska jest laureatka wielu stypendiów, w tym „Polityki” (Zostańcie z nami, 2008), British Council (2003), Banku Światowego (2003), otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004) oraz nagrodę Banku BISE im. Prof. Kuli (2004). Bierze udział w wielu projektach naukowych zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Prezeska Zarządu, spółka biurowa Skanska w regionie Europy Środkowo­‑Wschodniej, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Prezeska biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo­‑Wschodniej (CEE) od 2016 r., wcześniej odpowiadała za działalność spółki w Polsce. Aktualnie jest odpowiedzialna za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji biurowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, na dziesięciu rynkach w: Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Obecnie zarządza portfelem ok. 460 tys. m² powierzchni biurowych. Uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami w dziedzinie nieruchomości i biznesu, przyznanymi m.in. przez magazyn Eurobuild CEE, Gazetę Finansową czy Top Woman in Real Estate. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Piotr Zbieranek

socjolog, badacz społeczny, Uniwersytet Gdański

Asystent naukowy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą. W latach 2010-2017 pracownik w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Zaangażowany m.in. w realizacje panelów „Wartości i style życia” oraz „Edukacja i wiedza” w projekcie foresightowym „Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie”. Autor publikacji dot. edukacji i kultury m.in. książki "Polski model organizacji typu think tank", Scholar, Warszawa 2011.

Hanna Zdanowska

Prezydent Łodzi

Od 2010 r. Prezydent Łodzi. W latach 2007‑2010 posłanka do Sejmu RP, od 2006 r. była radną Rady Miejskiej, a następnie Wiceprezydentem Łodzi. Wcześniej pełniła też funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo­‑Handlowej. Absolwentka inżynierii środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej.

Renata Żelazna

Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie

Renata Żelazna – Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Karłowskiego. Jest jednym z liderów Projektu Wiejskiego w Juchowie, zaangażowana od 16 lat w tworzenie i rozwijanie jego inicjatyw (rozwoju społecznego na byłych terenach popegeerowskich, rozwoju rolnictwa biodynamicznego, ochrony przyrody i środowiska naturalnego). Propagatorka przedsiębiorczości społecznej łączącej cel ekonomiczny z celem społecznym, odpowiedzialnej za człowieka i otaczające go środowisko, oraz płaskich struktur zarządzania. Z wykształcenia ekonomista.

prof. Jan Zielonka

University of Oxford

Profesor Studiów Europejskich na University of Oxford. Wcześniej wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, European University Institute we Florencji oraz na holenderskim uniwersytecie w Leiden. Autor licznych publikacji oraz książek, m.in. „Europa jako imperium” (2007) oraz „Koniec Unii Europejskiej?” (2015).

prof. Marek Ziółkowski

polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, Senator VI, VII i VIII kadencji (2005–2015), w latach 2005–2011 wicemarszałek Senatu VI i VII kadencji, od 2015 ambasador RP w Maroku.

Paweł Żmuda

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach

Od 2011 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach. Wcześniej związany z sektorem finansów i bankowości. Miłośnik historii i kultury Pomorza Środkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

dr Julia Zolotnytska

Zakład Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego, Instytut Rynków i Konkurencji SGH

Julia Zolotnytska – doktor nauk ekonomicznych. Od marca 2023 r. adiunkt w Zakładzie Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego IRiK SGH. Absolwentka Programu im. Lane’a Kirklanda (Polsko­‑Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Liderzy Przemian). Współorganizatorka ukraińsko­‑amerykańskiego projektu „Seed of hope” pod kierownictwem prof. dr hab. L. Zaburannej oraz z udziałem amerykańskiej kongresmenki Marci Kaptur. Projekt miał na celu wzmocnienie roli kobiet na obszarach wiejskich i wspieranie kobiet‑rolników.

Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo żywnościowe, zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, rozwój rolnictwa rodzinnego. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji, w tym trzech podręczników i dwóch monografii.

Paweł Zołoteńki

konsultant

Konsultant, były urzędnik państwowy i samorządowy, absolwent m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1996). W latach 1996 – 2003 ekspert w dziedzinie finansów publicznych w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. W latach 2003-2010 pracował w Urzędzie m.st. Warszawy, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowym Banku Polskim i Kancelarii Prezydenta RP, pełniąc funkcje kierownicze i eksperckie. Współtworzył i wdrażał największy w polskiej administracji samorządowej program przebudowy systemu obsługi mieszkańców w Urzędzie m.s.t Warszawy. W MSWiA m.in. brał udział w pracach nad programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2008/2009) i Szefa Kancelarii Prezydenta RP (2009/2010).

dr Piotr Żuber

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Radca Generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Dr Piotr Żuber – pracownik akademicki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) oraz praktyk w zakresie polityki spójności UE, polityki regionalnej i rozwoju terytorialnego. Posiada 26 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, programowaniu, monitorowaniu, ocenie i wdrażaniu krajowej polityki spójności strukturalnej, regionalnej i unijnej. Były Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialny lub współpracujący przy przygotowaniu różnych dokumentów programowych dotyczących polityki spójności UE, krajowej polityki regionalnej i przestrzennej oraz krajowych strategii społeczno­‑gospodarczych (ostatnio Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski do 2020 r. oraz Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – KPO), a także odpowiedzialny za monitorowanie i ewaluację tych dokumentów i obszarów polityki. Były ekspert i kierownik zespołu projektów finansowanych przez UE, mających na celu przygotowanie do członkostwa w UE i opracowanie ram polityki regionalnej w Gruzji, Serbii i Chorwacji. Członek różnych europejskich i krajowych organów zajmujących się spójnością i problematyką terytorialną, w tym Komitetu Rozwoju Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Radca Generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor wielu publikacji dotyczących polityki spójności UE, rozwoju regionalnego i spraw terytorialnych.

Jacek Zwolak

Prezes Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju

Jacek Zwolak – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od początku ścieżki zawodowej związany z Pomorzem. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze funduszy przedakcesyjnych PHARE i unijnych przeznaczonych na wsparcie rozwoju pomorskich firm z poziomu regionalnego i krajowego. Od 2021 roku Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

prof. Andrzej Zybała

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Andrzej Zybała – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Naukowo zajmuje się zagadnieniami polityki publicznej, ewaluacji, dialogu społecznego, rządzenia publicznego. Redaktor naczelny kwartalnika Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej. Autor licznych artykułów oraz książek, ostatnio wydał książkę „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych” (Oficyna Wydawnicza SGH). Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

prof. Andrzej Zybertowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy

Socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publicysta, ekspert zaangażowany w działalność publiczną. Doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2008‑2010 doradca społeczny Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Michał Zygmunt

Wiceprezes Zarządu Elemental Holding

Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu Elemental Holding. Wcześniej, w latach 2005‑2014 był Prezesem Zarządu POL‑AM‑PACK SA i kierował rozwojem pionu produkcji opakowań szklanych w ramach Grupy CAN‑PACK w Polsce i w Indiach. Kierował szeregiem projektów inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym: budową nowoczesnej huty opakowań szklanych w Orzeszu, projektem typu greenfield – budową nowoczesnej huty opakowań szklanych w Aurangabad w Indiach czy budową fabryki puszek napojowych na Bliskim Wschodzie. Radca prawny, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Executive International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i St. Gallen Business School.

Jan Zygmuntowski

Akademia Leona Koźmińskiego

Jan Zygmuntowski – współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub – pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik programu Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie. Założyciel i prezes zarządu (2015‑2020) Fundacji Instrat. Współpracował również z Polskim Funduszem Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta G20 Global Solutions, British Council, Møller Institute i Open Future Foundation. Autor „Kapitalizmu Sieci” – książki nominowanej do nagrody Economicus 2020.

Marzena Żylińska

Wykładowca metodyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu

Wykładowca metodyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Od wielu lat zajmuje się zastosowaniem nowych technologii w nauczaniu. Prowadzi seminaria dla nauczycieli i współorganizuje europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Jest autorką licznych artykułów, materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek Między podręcznikiem a internetem (2013) i Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi (2013). Prowadzi blog "Budząca się Szkoła". Do listopada 2015 r. brała udział w pracach Zespołu Strategicznego przy minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej.

Na górę
Close