Ludzie Kongresu

Tomasz Zaboklicki

Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA

Absolwent ekonomii na UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych z finansów i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1983 r. zatrudniony w państwowych wówczas ZNTK Bydgoszcz. Od 1998 r. dyrektor generalny - prezes Zarządu tego przedsiębiorstwa. Po udanym procesie przekształceń własnościowych, restrukturyzacji i zmianie nazwy na PESA Bydgoszcz SA stoi na czele firmy do dziś.

Już w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku – jednocześnie w pierwszej dekadzie PESA jako samodzielnej spółki produkującej własne pojazdy - firma kierowana przez Tomasza Zaboklickiego zdobyła rynki za naszą wschodnią granicą, dostarczyła pociągi do Włoch i wygrała jeden z największych tramwajowych przetargów w Europie – na dostawy 186 Swingów dla Warszawy.

W roku 2012 Tomasz Zaboklicki doprowadził firmę do zawarcia nie tylko największego kontraktu w jej historii, ale także w ostatnich latach w całym polskim przemyśle. Chodzi o umowę ramową z Deutsche Bahn, na mocy której w latach 2015 - 2020 PESA ma dostarczyć narodowemu przewoźnikowi Niemiec 470 spalinowych zespołów trakcyjnych Link łącznej wartości ok. 5 miliardów złotych. Renomowana międzynarodowa firma audytorska Ernst and Young uhonorowała prezesa Zaboklickiego tytułem polskiego Przedsiębiorcy Roku w kategorii „Produkcja” , a redakcja „Wprost” przyznała mu prestiżową Nagrodę Kisiela. W roku 2013 miesięcznik „Forbes” umieścił prezesa Zaboklickiego na 1. miejscu w rankingu „Liderzy polskiego biznesu”.

Rok 2013 zaowocował też kolejnymi wyrazami uznania, z których najbardziej cenne dla prezesa Zaboklickiego i samej firmy PESA jest 2. miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw i 4. miejsce w klasyfikacji generalnej „Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Polskich Firm” ogłoszonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Piotr Zaborowicz

ekspert ds. edukacji

Freelancer­‑researcher, copywriter, redaktor, od kilku lat skupiony na tematyce edukacyjnej. Przez ponad dekadę pracował w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego, w tym 6 lat jako menedżer działu rozwoju produktu, w którym był odpowiedzialny za tworzenie materiałów edukacyjnych do nauki na odległość w formie papierowej i cyfrowej. Członek Stowarzyszenia Kierunek Nowa Edukacja. Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski

Politechnika Wrocławska

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W 2009 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dot. procesów przenoszenia ciepła i masy w układach adsorpcyjnych. Przed i po obronie doktoratu odbywał staże naukowe w USA, Holandii, Norwegii oraz Japonii. W ramach Programu Top 500 Innovators odbył staż na Uniwersytecie Stanforda. Jego zainteresowania badawcze dotyczą procesów cieplnych i mechanicznych, w szczególności w energetyce i w chłodnictwie. Zajmuje się badaniem i rozwojem nowoczesnych technologii chłodniczych przeznaczonych do pracy w zintegrowanych systemach kogeneracyjnych i trigeneracyjnych. Od wielu lat chętnie angażuje się społecznie, najpierw w Międzynarodowym Stowarzyszeniu IAESTE, obecnie w Stowarzyszeniu Absolwentów Programu Top 500 Innovators.

Wojciech Żak

Prezes Fundacji Twoja Rola

Wojciech Żak – prezes zarządu Fundacji Twoja Rola, project manager projektów społecznych, badacz społeczny, socjolog, ekonomista i ogrodnik społeczny. Twórca projektu „Manufaktura Ogrody Sitowie” realizującego działania z obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej w mieście Gdańsk, w ramach którego powstała marka „Siejemy Ferment” – pracownia przetwórstwa i sprzedaży zrównoważonych produktów warzywnych. Laureat Gdańskiej Nagrody Samorządowej 2010 r.

Jacek Żakowski

Dziennikarz i publicysta; dziennikarz tygodnika „Polityka”

Dziennikarz i publicysta. Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”. Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie.

Pracę dziennikarza zaczynał w tygodniku "Na przełaj" (1980-1981), następnie udzielał się w Biurze Informacji Prasowej NSZZ Solidarność (1981-1983). W kolejnych latach pisał do „Tygodnika Polskiego” (1983) i miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. Był rzecznikiem prasowym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, jednym z założycieli „Gazety Wyborczej” oraz pierwszym prezesem Polskiej Agencji Informacyjnej.

prof. Krzysztof Zanussi

wielokrotnie nagradzany reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny

Autor znanych na całym świecie filmów: „Struktura kryształu” (1968), „Iluminacja” (1973), „Barwy ochronne” (1976), „Constans” (1980), „Rok spokojnego słońca” (1984), „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest” (1988), „Cwał” (1996), „Persona non grata” (2004), „Rewizyta” (2009), „Obce ciało” (2014); nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach m.in. w Cannes, Wenecji, Locarno, Moskwie, Chicago, Montrealu, Berlinie, Tokio. Krzysztof Zanussi reżyseruje także spektakle teatralne, wystawiane na całym świecie oraz jest autorem kilku książek.

Członek Zarządu Europejskiej Akademii Filmowej, doktor Honoris Causa wielu renomowanych uczelni, prowadzi wykłady dla studentów w wielu krajach.

Od 1979 roku pełni funkcję dyrektora Studia Filmowego TOR. Producent filmów m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland i wielu innych.

[Zdjęcie autorstwa Mikołaja Rutkowskiego]

Olga Zarachowicz

Wiceprezes Zarządu, Sukces Pisany Szminką

Ekspertka z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Ma 15 letnie doświadczenie w polskich i zagranicznych korporacjach w nadzorze obszaru HR. Autorka największych polskich restrukturyzacji. Negocjator procesów zwolnień grupowych. Laureatka wielu nagród z obszaru Employer Branding. Współwłaścicielka odzieżowej marki Aqademia. Współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminka. Nomadmum - z córkami Mają i Tosią zwiedza świat w każdym roku kilkukrotnie odwiedzając różne kontynenty.

prof. Tomasz Zarycki

Uniwersytet Warszawski

Socjolog, geograf społeczny, dr hab., profesor w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu. Wydał książki takie jak m.in.: „Nowa przestrzeń społeczno­‑polityczna Polski” (1997), „Region jako kontekst zachowań politycznych” (2002), „Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji” (2008), „Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro­‑peryferyjnych” (2009), „Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe” (2014).

prof. Anna Maria Zawadzka

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji UG.

Autorka książki „Dlaczego przywiązujemy się do marki”, redaktorka książki „Psychologia zarządzania w organizacji” i współredaktorka książek „Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności” i „Psychologia twórczości nowe horyzonty”. Autorka licznych artykułów naukowych m.in. na temat psychologicznych wyznaczników przywiązania do marki oraz wartości i preferencji konsumentów. Prowadzi badania dotyczące samoregulacji w kontekście władzy, konsumpcji i preferowanych wartości oraz ich związku z zadowoleniem z życia. Prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, Członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej i International Association of Research in Economic Psychology. Ukończyła Diploma in Business Administration – South Bank University (Londyn) i Ecole Superieure du Commerce Exterieur (Paryż).

dr hab. Katarzyna Zawalińska

Kierownik Zakładu Modelowania Ekonomicznego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk

Profesor nadzwyczajny w dziedzinie nauk ekonomicznych. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Cambridge (Corpus Christi College). Odbyła wiele staży naukowych: m.in. w Monash University (Australia), University of Helsinki (Finlandia), Glasgow University (Szkocja), Sacred Heart University (USA), Joint Vienna Institute (Austria).

W latach 2008-2016 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk oraz a w latach 2010-2013 adiunkta w Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Modelowania Ekonomicznego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk.

W pracy zawodowej zajmuje się modelowaniem regionalnych skutków ekonomicznych różnych polityk państwa w tym polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto zajmuje się ewaluacją programów rozwojowych. Jest autorką wielu publikacji w tym artykułów w prestiżowych czasopismach zagranicznych (Applied Economics, Agricultural Economics, Comparative Economic Studies) oraz wielu publikacji książkowych.

K. Zawalińska jest laureatka wielu stypendiów, w tym „Polityki” (Zostańcie z nami, 2008), British Council (2003), Banku Światowego (2003), otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004) oraz nagrodę Banku BISE im. Prof. Kuli (2004). Bierze udział w wielu projektach naukowych zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Prezeska Zarządu, spółka biurowa Skanska w regionie Europy Środkowo­‑Wschodniej, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Prezeska biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo­‑Wschodniej (CEE) od 2016 r., wcześniej odpowiadała za działalność spółki w Polsce. Aktualnie jest odpowiedzialna za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji biurowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, na dziesięciu rynkach w: Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Obecnie zarządza portfelem ok. 460 tys. m² powierzchni biurowych. Uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami w dziedzinie nieruchomości i biznesu, przyznanymi m.in. przez magazyn Eurobuild CEE, Gazetę Finansową czy Top Woman in Real Estate. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Piotr Zbieranek

socjolog, badacz społeczny, Uniwersytet Gdański

Asystent naukowy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą. W latach 2010- pracownik w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Zaangażowany m.in. w realizacje panelów „Wartości i style życia” oraz „Edukacja i wiedza” w projekcie foresightowym „Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie”. Autor publikacji dot. edukacji i kultury m.in. książki "Polski model organizacji typu think tank", Scholar, Warszawa 2011.

Hanna Zdanowska

Prezydent Łodzi

Od 2010 r. Prezydent Łodzi. W latach 2007‑2010 posłanka do Sejmu RP, od 2006 r. była radną Rady Miejskiej, a następnie Wiceprezydentem Łodzi. Wcześniej pełniła też funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo­‑Handlowej. Absolwentka inżynierii środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej.

prof. Jan Zielonka

University of Oxford

Profesor Studiów Europejskich na University of Oxford. Wcześniej wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, European University Institute we Florencji oraz na holenderskim uniwersytecie w Leiden. Autor licznych publikacji oraz książek, m.in. „Europa jako imperium” (2007) oraz „Koniec Unii Europejskiej?” (2015).

prof. Marek Ziółkowski

polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, Senator VI, VII i VIII kadencji (2005–2015), w latach 2005–2011 wicemarszałek Senatu VI i VII kadencji, od 2015 ambasador RP w Maroku.

Paweł Żmuda

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach

Od 2011 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach. Wcześniej związany z sektorem finansów i bankowości. Miłośnik historii i kultury Pomorza Środkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Paweł Zołoteńki

konsultant

Konsultant, były urzędnik państwowy i samorządowy, absolwent m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1996). W latach 1996 – 2003 ekspert w dziedzinie finansów publicznych w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. W latach 2003-2010 pracował w Urzędzie m.st. Warszawy, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowym Banku Polskim i Kancelarii Prezydenta RP, pełniąc funkcje kierownicze i eksperckie. Współtworzył i wdrażał największy w polskiej administracji samorządowej program przebudowy systemu obsługi mieszkańców w Urzędzie m.s.t Warszawy. W MSWiA m.in. brał udział w pracach nad programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2008/2009) i Szefa Kancelarii Prezydenta RP (2009/2010).

dr Piotr Żuber

Uniwersytet Warszawski

Wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. W latach 2016 – 2017 – dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju. W latach 2001 – 2013 – dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Gospodarki / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Od 1992 r. do 2001 r. związany zawodowo z Ministerstwem Gospodarki.

Jacek Zwolak

Prezes Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju

Jacek Zwolak – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od początku ścieżki zawodowej związany z Pomorzem. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze funduszy przedakcesyjnych PHARE i unijnych przeznaczonych na wsparcie rozwoju pomorskich firm z poziomu regionalnego i krajowego. Od 2021 roku prezes zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

prof. Andrzej Zybała

Szkoła Główna Handlowa

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Naukowo zajmuje się zagadnieniami polityki publicznej, ewaluacji, dialogu społecznego, rządzenia publicznego. Redaktor naczelny kwartalnika Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej. Autor licznych artykułów oraz książek, ostatnio wydał książkę "Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych" (Oficyna Wydawnicza SGH).

prof. Andrzej Zybertowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy

Socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publicysta, ekspert zaangażowany w działalność publiczną. Doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2008‑2010 doradca społeczny Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Michał Zygmunt

Wiceprezes Zarządu Elemental Holding

Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu Elemental Holding. Wcześniej, w latach 2005‑2014 był Prezesem Zarządu POL‑AM‑PACK SA i kierował rozwojem pionu produkcji opakowań szklanych w ramach Grupy CAN‑PACK w Polsce i w Indiach. Kierował szeregiem projektów inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym: budową nowoczesnej huty opakowań szklanych w Orzeszu, projektem typu greenfield – budową nowoczesnej huty opakowań szklanych w Aurangabad w Indiach czy budową fabryki puszek napojowych na Bliskim Wschodzie. Radca prawny, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Executive International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i St. Gallen Business School.

Jan Zygmuntowski

Akademia Leona Koźmińskiego

Jan Zygmuntowski – współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub – pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik programu Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie. Założyciel i prezes zarządu (2015‑2020) Fundacji Instrat. Współpracował również z Polskim Funduszem Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta G20 Global Solutions, British Council, Møller Institute i Open Future Foundation. Autor „Kapitalizmu Sieci” – książki nominowanej do nagrody Economicus 2020.

Marzena Żylińska

Wykładowca metodyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu

Wykładowca metodyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Od wielu lat zajmuje się zastosowaniem nowych technologii w nauczaniu. Prowadzi seminaria dla nauczycieli i współorganizuje europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Jest autorką licznych artykułów, materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek Między podręcznikiem a internetem (2013) i Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi (2013). Prowadzi blog "Budząca się Szkoła". Do listopada 2015 r. brała udział w pracach Zespołu Strategicznego przy minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej.

Na górę
Close