Ludzie Kongresu

Luk Palmen

Prezes Zarządu InnoCo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Luk Palmen – Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, współzałożyciel i Prezes Zarządu InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji, seminariów i warsztatów. Angażuje się w promowanie innowacyjnych modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. W funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice jest ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszonych projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej.

Krzysztof Pałkowski

Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Krzysztof Pałkowski – absolwent kierunku ochrona środowiska na Uniwersytetcie Warmińsko­‑Mazurskim w Olsztynie. Ukończył Studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration oraz Zarządzanie Jednostkami Administracji Publicznej na Uniwersytecie Gdańskim. Podczas swojej pracy zawodowej związany z tematyką rolnictwa, obszarów wiejskich, wpływu produkcji rolnej na środowisko oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wcześniej pracował w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, gdzie jako zastępca dyrektora nadzorował realizację doradztwa rolniczego świadczonego dla rolników w województwie pomorskim.

Kinga Panasiewicz

naukowczyni, laureatka konkursu Intel International Science and Engineering Fair

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, o profilu matematyczno-fizycznym. Laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory. Reprezentowała Polskę na konkursie naukowym Intel International Science and Engineering Fair 2013, w Phoenix, w stanie Arizona, gdzie otrzymała drugą nagrodę w kategorii Medicine and Health Science za pracę pt. „Wpływ synchronizacji półkul mózgowych na pracę mózgu”.

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz

Politechnika Gdańska, A2P2

Urbanista, nauczyciel akademicki, razem z Moniką Arczyńską i zespołem współtworzy biuro A2P2, które zajmuje się rozwiązywaniem złożonych miejskich problemów. W ramach A2P2 stosuje narzędzia współprojektowania i partycypacji dla tworzenia nowych fragmentów miasta, projektowania usług i analizy danych. W swojej praktyce zajmuje się projektami urbanistycznymi (m.in. Stocznia Cesarska w Gdańsku, Stare Świdry, Port Praski w Warszawie, Estakady w Krakowie), przestrzeni publicznych (Abrahama w Gdyni, Plac Wolności w Łodzi), usług (system roweru publicznego w GZM). Wcześniej pracował jako konsultant i urzędnik, m.in. planując dla Łodzi. Stażował w Massachusetts Institute of Technology.

Julia Panicz

Sekretarz redakcji w latach 2022-2023

Julia Panicz – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Redaktorka w radiu internetowym MORS. Niezależna recenzentka literacka i korektorka.

ś.p. Janina Paradowska

dziennikarka

Dziennikarka, jeden z najpilniej słuchanych głosów w polskim dziennikarstwie politycznym. Związana z tygodnikiem „Polityka”, prowadziła w Superstacji audycję „Puszka Paradowskiej”. Wykładała dziennikarstwo w Collegium Civitas.

prof. Tomasz Parteka

Politechnika Gdańska

Prof. Tomasz Parteka – profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej. W latach 1999‑2011 kierował Departamentem Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Odpowiadał za wykonanie pierwszej (po reformie samorządowej) strategii rozwoju województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego regionu. Do 2019 r. członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, w przeszłości członek Prezydium tego Komitetu. Specjalizuje się m.in. w badaniach i planowaniu przestrzennym makroregionów, regionów i aglomeracji (metropolii). Autor wielu publikacji z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania strategicznego, rozwoju regionów metropolitalnych, spójności terytorialnej, strategii rozwoju regionalnego i lokalnego.

Jarosław Parzuchowski

Prezes Zarządu, Interizon

Prezes Zarządu Klastra Interizon, największej na Pomorzu instytucji otoczenia biznesu z branży ICT. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informatycznie”. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, inwestycyjnymi oraz badawczo­‑rozwojowymi.

Zbigniew Paszkowicz

Prezes CIECH Soda Polska S.A.

W 1989 roku ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiej Ecole Nationale Superievre du Petrole et des Moteurs, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w Ośrodku Wyższych Studiów Silników Spalinowych i Techniki Energetycznej.  Od 1992 roku zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej, jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu. W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A., a w 2006 roku został Dyrektorem ds. Rozbudowy Rafinerii, bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Od kwietnia 2011 roku pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A. W latach 2012-2016 Wiceprezes Zarządu LOTOS i Prezes LOTOS Petrobalic S.A. Od 2017 roku Prezes CIECH Soda Polska S.A.

Małgorzata Paszylka-Glaza

kurator sztuki Muzeum Narodowego w Gdańsku

Kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Historyk sztuki, kustosz i kurator zbiorów sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Uniwersytetu III Wieku w Gdyni, autorka tekstów o sztuce i organizatorka spotkań ze sztuką dla osób pozostających w izolacji więziennej.

Waldemar Pawlak

Prezes, Polskie Młyny S.A., dwukrotny Prezes Rady Ministrów, w latach 2007‑2012 wicepremier i minister gospodarki

Prezes, Polskie Młyny S.A., dwukrotny Prezes Rady Ministrów, w latach 2007‑2012 wicepremier i minister gospodarki.

Ryszard Pawlik

doradca parlamentarny Posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka

Idea sprawiedliwej transformacji jest mu bliska nie tylko ze względu na jego rodzinny Chorzów i Śląsk. Ma ponad 12‑letnie doświadczenie pracy w Brukseli – jako asystent Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a od 2012 r. – doradca parlamentarny Jerzego Buzka w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej i przemysłowej Unii Europejskiej – brał udział w pracach i negocjacjach nad wieloma kluczowymi unijnymi aktami legislacyjnymi z tych obszarów. Prywatnie, od 2016 r., Wiceprezes Fundacji Polska Fala.

Jarosław Peczka

Właściciel BIO‑GEN i Współwłaściciel Bio‑Lider

Jarosław Peczka – związany z branżą biotechnologiczną od 1999 r. Właściciel BIO‑GEN Sp. z o.o. i współwłaściciel BIO‑LIDER Sp. z o.o. Zaangażowany w propagowanie innowacyjnych, bezpiecznych dla środowiska technologii oraz stosowania w rolnictwie biopreparatów mikrobiologicznych. Właściciel 73‑hektarowego gospodarstwa specjalizującego się w uprawie czarnej porzeczki. Od wielu lat aktywnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Piotr Piasecki

konsultant, trener

Praktyk, konsultant i trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania.

W latach 2003–2004 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik w Krakowie. W latach 2004 – 2009 był współtwórcą i prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz brał aktywny udział w działalności na rzecz rozwoju branży szkoleń. Był min. członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członkiem kapituły programowej konkursu „Inwestor w kapitał ludzki” oraz członkiem rady programowej i publicystą kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy. Zajmuje się popularyzacją idei lifelong learning (uczenie się przez całe życie). Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych ze szkoleniami i rozwojem oraz zmianą gospodarczą. Jest min. autorem projektu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych: „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie Mazowieckim”.

W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie prowadzi warsztaty z zakresu projektowania szkoleń. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE).

Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie zarządządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi i metod diagnostycznych, wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning).

Janusz Piechociński

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, w latach 2012‑2015 Wicepremier, Minister Gospodarki

Polski polityk, poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji, wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki oraz Prezes PSL w latach 2012‑2015. W 2016 objął funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska‑Azja.

Ryszard Pieńkowski

współzałożyciel agencji badawczej PBS

Dr Ryszard Pieńkowski jest współzałożycielem agencji badawczej PBS, w której pracuje do dziś. Członek­‑założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej. W latach 1983‑2000 nauczyciel akademicki. W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w psychologii społecznej, psychologii i socjologii polityki oraz w metodologii badań społecznych.

Publikacje:

Elżbieta Piotrowska-Gromniak

Prezeska Zarządu Fundacji „Edukacja na NOWO”

Absolwentka UJ w Krakowie oraz MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletnia nauczycielka. Założycielka Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”, członka Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców, oraz twórczyni „Partnerstwa Edukacja na NOWO” promującego nowoczesną edukację. Aktualnie prezeska Zarządu Fundacji „Edukacja na NOWO” reprezentującej Partnerstwo. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców m. in.: „Szkoła Partnerska”, „Warszawskie Forum Rodziców...”, , „doWIADÓWKI...”, „Edukacja na NOWO w Laboratorium Szkoły Przyszłości”, „ Pociąg do matematyki” i innych. Pasjonatka edukacji i budowania społeczności uczącej się w partnerstwach i konsorcjach międzynarodowych. Autorka artykułów i poradników m. in: „Poradnika dla rodziców” w projekcie Szkoła współpracy i kursu online w projekcie międzynarodowym: FamilyEduNet – Families for Educational Success.

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Prezes Zarządu PGNiG SA w latach 2012-2013, Członek Rady Dyrektorów Pepco Group

W latach 2012-2013 była prezesem zarządu PGNiG SA. Od czerwca 2015 jest prezesem zarządu Virgin Mobile Polska. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, INSEAD Executive MBA. W latach 1997-2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych i Naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. W Telekomunikacji Polskiej S.A. była Dyrektorem Departamentu Współpracy z Regulatorem oraz Dyrektorem Wykonawczym ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej. W latach 2007-2009 Prezes Zarządu PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Orange. Od czerwca 2011 r. do marca 2012 r. Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN Orlen S.A. Od 19 marca 2012 roku jest Prezesem Zarządu PGNiG SA.

Władysław Piskorz

lider społeczny

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Kierował jednostką SAEPR/FAPA – think tankiem wspierającym przygotowania do członkostwa Polski w UE w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi. W latach 1998-2006 kierował Wydziałem Rolnym Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE wspierając proces negocjacji akcesyjnych i uczestnictwo Polski w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa. W 1997 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2006r. pracuje w Komisji Europejskiej w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej kierując wydziałem ds. wzrostu bez wykluczenia społecznego, rozwoju miejskiego i terytorialnego.

Szymon Piwowarski

absolwent X LO w Gdyni, student Uniwersytetu Gdańskiego

Absolwent X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni; aktualnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; organizator projektu „Młodzi dla Gdyni” koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej; Młodzieżowy Radny Miasta Gdyni II kadencji; uczestnik debat oksfordzkich; laureat Turnieju o Puchar Intuicji Prawniczej organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPiA UG; pasjonat literatury, wiedzy o świecie współczesnym, sportu.

dr Jerzy Plewa

Team Europe

Dr Jerzy Plewa – ekspert Team Europe, gdzie zajmuje się Wspólną Polityką Rolną, zrównoważonym rozwojem rolnictwa, Nowym Europejskim Zielonym Ładem, negocjacjami handlowymi bilateralnymi i wielostronnymi, nauką, badaniami i innowacjami w rolnictwie. W latach 2013‑2019 Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich KE. Od 2006 do 2013 Zastępca Dyrektora Generalnego odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe dotyczące rolnictwa UE. Wcześniej, jako Wiceminister Rolnictwa, był odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwa i dostosowania do Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe (1997‑2004). Długoletni pracownik naukowy, adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1982‑1997), a także ekspert FAO i Banku Światowego oraz doradca Prezesa NBP (2004‑2006).

Michał Płociński

dziennik „Rzeczpospolita”

Dziennikarz społeczno­‑polityczny „Rzeczpospolitej”, redaktor magazynu „Plus Minus”, dziennikarz muzyczno­‑kulturalny warszawskiego Radia Kampus, z wykształcenia filozof i politolog, uważnie śledzi zmiany cywilizacyjne.

prof. Kacper Pobłocki

antropolog i aktywista miejski, profesor uczelni na UAM w Poznaniu

Antropolog, adiunkt na UAM w Poznaniu. Studiował w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz USA.  Za doktorat o polskich miastach otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Jeden z liderów Kongresu Ruchów Miejskich, kurator debat na festiwalu Warszawa w Budowie IV, współtwórca "Miejskiego anty-bezradnika przestrzennego".

prof. Walenty Poczta

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Walenty Poczta – profesor w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, dziekan Wydziału Ekonomicznego, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN od 2011 roku, w kadencji 2020‑2023 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, pełni funkcję Przewodniczącego Rady (od 2015 r.). Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie. Kierował oraz był wykonawcą licznych krajowych i międzynarodowych projektów. Autor i współautor ponad 400 publikacji naukowych.

Antoni Podolski

ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego, b. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Niezależny ekspert w zakresie bezpieczeństwa narodowego, współtwórca systemu ochrony ludności, ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce. Były Wiceminister Spraw wewnętrznych i Administracji w latach 1999‑2001 i 2008‑2009. Twórca i pierwszy Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Były Dyrektor Programowy Centrum Stosunków Międzynarodowych.

dr Justyna Pokojska

DELab Uniwersytet Warszawski, Koordynatorka programu „Jobs & Skills for the Future”, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Adiunkt na Wydziale Socjologii UW. Koordynatorka Programu „Jobs and Skills for the Future” w DELab UW. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pasjonatka badań terenowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszaru kompetencji cyfrowych i nowych zawodów przyszłości. Analizuje rynek pracy z perspektywy kobiecej i popularyzuje wyniki swoich badań, by walczyć z nierównościami i stereotypami zawodowymi.

Od 2015 roku związana z DELab UW, w ramach którego realizuje projekty dla partnerów z otoczenia społeczno­‑gospodarczego (m.in. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Warszawski Instytut Bankowy, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Cyfrowych, Orange, Google) łącząc wiedzę akademicką z podejściem biznesowym. Gospodyni audycji „Efekt Sieci” w Radiu Kampus (dostępnej także na Spotify), w której rozmawia o transformacji cyfrowej i jej konsekwencjach dla rynku pracy, relacji międzyludzkich i kondycji jednostki w świecie nowych wyzwań technologicznych. Stała gościni audycji radiowych (m.in. TOK FM, Radio Nowy Świat, Radio Zet, Czwórka, Polskie Radio), autorka w dziale Opinie Magazynu Forbes.

Elżbieta Anna Polak

Posłanka na Sejm RP

Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego w latach 2010‑2023. Członek Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również przedstawicielem ZWRP do Komitetu Regionów UE, a także przedstawicielem ZWRP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi.

prof. Jan Popczyk

profesor Politechniki Śląskiej

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w 1970 roku, od 1987 roku profesor tytularny. Jest prezesem Stowarzyszenia Klaster 3x20, wiceprezesem Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii oraz dyrektorem Centrum Energetyki Prosumenckiej w Politechnice Śląskiej. Pełni funkcję członka Rady Programowej Centrum Strategii Energetycznych (CSE) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1990–1995 współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki, był pierwszym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Był doradcą wicepremiera L. Balcerowicza ds. całego kompleksu paliwowo-energetycznego (1998–2000). Współpracował z wicepremierem J. Hausnerem (2003–2004) na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego. Prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia energetyki postprzemysłowej w nowy etap rozwojowy, charakterystyczny dla społeczeństwa wiedzy, który nazywa SYNERGETYKĄ.

Marcin Popkiewicz

analityk megatrendów, specjalista ds. klimatycznych, popularyzator nauki

Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka­‑energia­‑zasoby­‑środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”, „Nauka o klimacie” oraz „Zrozumieć transformację energetyczną”. Założyciel i redaktor portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. „Lider edukacji o zrównoważonym rozwoju” magazynu Forbes w 2022 r. Przewodniczący Komitetu Monitorującego projekty z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Maciej Popowski

Dyrektor Generalny, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności

Maciej Popowski – pełni obowiązki dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia Komisji Europejskiej. Polski dyplomata z 25‑letnim doświadczeniem zawodowym. W czasie negocjacji akcesyjnych Polski był dyrektorem ds. UE w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2001‑2008 był zastępcą szefa Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. W latach 2003‑2008 był pierwszym stałym przedstawicielem Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa UE. Następnie dołączył do Komisji Europejskiej jako dyrektor w DG ds. Rozwoju, koncentrując się na spójności polityki, skuteczności pomocy, finansowaniu, stosunkach z innymi darczyńcami i informowaniu opinii publicznej. W 2009 r. został oddelegowany z Komisji Europejskiej do pełnienia funkcji szefa gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. W latach 2011‑2015 był zastępcą sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. W okresie 2016-2023 – zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (Komisja Europejska). Od marca 2023 roku jest Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO).

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

Od 1991 r. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. W latach 1991‑2021 pełnił funkcję sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej. W latach 1980‑1990 aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność”, w 1981 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Programowej I Zjazdu „S”. W roku 2015 otrzymał od Pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” tytuł Samorządowca 25‑lecia. W roku 2016 otrzymał Nagrodę „Fundament Rzeczpospolitej” im. Profesora Michała Kuleszy. Odznaczony Krzyżami: Kawalerskim (2009), Oficerskim (2014) i Komandorskim (2020) Orderu Odrodzenia Polski.

dr Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2016-2021

Dr Marek Prawda – pełnił funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce od 2016 do 2021 r. W latach 2012‑2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w „Solidarności”.

dr Magdalena Pronobis

Wiceprezeska Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju

Dr Magdalena Pronobis – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspertka z zakresu funduszy unijnych zajmująca się tą tematyką od 20 lat – w pierwszych latach jako doradczyni w consultingu europejskim, z samorządem województwa pomorskiego związana od 2013 roku. Kierowała zespołem odpowiedzialnym za programowanie i wdrażanie wsparcia zwrotnego na Pomorzu ze środków unijnych na lata 2014‑2020. Z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. związana od samego początku jego istnienia, brała udział w jego tworzeniu i w budowaniu strategii rozwoju Spółki, od 2021 jako wiceprezeska.

prof. Aleksandra Przegalińska

Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego

Doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Paweł Przewięźlikowski

Prezes Zarządu, Ryvu Therapeutics

Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics (dawniej Selvita). Przed podziałem korporacyjnym pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Selvita. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ardigen oraz Członek Rady Nadzorczej Selvita, która została wydzielona z Ryvu Therapeutics. Wcześniej, od 1994 r. związany z firmą informatyczną Comarch, w której zarządzał działami oferującymi aplikacje dla branży farmaceutycznej, bankowej, przemysłowej i usługowej. Współzałożyciel i pierwszy Prezes Zarządu trzeciego największego portalu internetowego w Polsce – Interia.pl. Absolwent Akademii Górniczo­‑Hutniczej w Krakowie oraz studiów MBA na Teesside University i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodą EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.

Sebastian Ptak

Prezes Zarządu, Blue Media S.A. w latach 2019‑2022, współzałożyciel happy birds

Sebastian Ptak – prawnik, ekspert rynku bankowego, współtwórca nowoczesnego sektora płatniczego w Polsce. W latach 2019‑2022 Prezes Zarządu Blue Media S.A. – jednego z największych dostawców rozwiązań technologicznych w obszarze finansów, gdzie odpowiada m.in. za obszar bezpieczeństwa oraz rozwój biznesu, w tym za planowanie strategicznych kierunków rozwoju firmy. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i laureat licznych nagród – w 2009 r. uhonorowany przez Związek Banków Polskich tytułem Ambasadora Gospodarki Elektronicznej, w 2010 r. – Odznaką Honorową ZBP, a w 2016 r. – Medalem Mikołaja Kopernika w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego. Najnowsze wyróżnienia w jego kolekcji to zdobyta w 2019 r. nagroda imienia Profesora Remigiusza Kaszubskiego za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej i prawa nowych technologii oraz tytuł Osobowość Fintech 2020 przyznany przez serwis Cashless.pl.

Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w latach 2021‑2023

Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w latach 2021‑2023. Menedżer, samorządowiec, wykładowca. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła, jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek. Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska­‑Białej. Był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Tę samą funkcję pełnił w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

prof. Jadwiga Puzynina

Przewodnicząca Zespołu Etyki Słowa RJP PAN w latach 2016-2020, Członek PAU

Polska językoznawczyni i badaczka literatury. Była Przewodniczącą powołanego przez siebie Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. Grzegorz Pyszczek

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Grzegorz Pyszczek jest profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Badań Problemów Społecznych. Socjolog kultury, absolwent historii filozofii akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW).

Źródło: filozofuj.eu

Na górę
Close