Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, współzałożyciel i prezes InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji, seminariów i warsztatów. Angażuje się w promowanie innowacyjnych modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. W funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice jest ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszonych projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej.

Uczennica 3. klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, o profilu matematyczno-fizycznym. Laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory. Reprezentowała Polskę na konkursie naukowym Intel International Science and Engineering Fair 2013, w Phoenix, w stanie Arizona, gdzie otrzymała drugą nagrodę w kategorii Medicine and Health Science za pracę pt. „Wpływ synchronizacji półkul mózgowych na pracę mózgu”.

Architekt-urbanista, członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów do jej likwidacji, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Gdańsk oraz International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), uczestniczył w pracach Kongresu Ruchów Miejskich. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2002 r. praktykujący architekt-urbanista, doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce (PPR DOM sp. z o.o.), Irlandii (RPS Planning and Environment Dublin) i Stanach Zjednoczonych AP (Boston Metropolitan Area Planning Council). Od 2013 r. pełni obowiązki głównego projektanta Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Od 2009 r. związany z Politechniką Gdańska i Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. Łukasz współpracował z czasopismami architektonicznymi ("Architektura-Murator", "Architektura i Biznes") i urbanistycznymi ("Przegląd Urbanistyczny") jako krytyk i autor. W 2011-2012 Łukasz uczestniczył w rocznym stażu na Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Dziennikarka, jeden z najpilniej słuchanych głosów w polskim dziennikarstwie politycznym. Związana z tygodnikiem „Polityka”, prowadzi w Superstacji audycję „Puszka Paradowskiej”. Wykład dziennikarstwo w Collegium Civitas.

W 1989 roku ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiej Ecole Nationale Superievre du Petrole et des Moteurs, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w Ośrodku Wyższych Studiów Silników Spalinowych i Techniki Energetycznej.  Od 1992 roku zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej, jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu. W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A., a w 2006 roku został Dyrektorem ds. Rozbudowy Rafinerii, bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Od kwietnia 2011 roku pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A. 

Od 3 października 2012 r. jest Prezesem Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. Zarządza całokształtem działalności segmentu poszukiwawczo - wydobywczego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania.

Kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Historyk sztuki, kustosz i kurator zbiorów sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Uniwersytetu III Wieku w Gdyni, autorka tekstów o sztuce i organizatorka spotkań ze sztuką dla osób pozostających w izolacji więziennej.

Prezes, Polskie Młyny S.A., dwukrotny Prezes Rady Ministrów, w latach 2007‑2012 wicepremier i minister gospodarki.

Praktyk, konsultant i trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania.

W latach 2003–2004 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik w Krakowie. W latach 2004 – 2009 był współtwórcą i prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz brał aktywny udział w działalności na rzecz rozwoju branży szkoleń. Był min. członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członkiem kapituły programowej konkursu „Inwestor w kapitał ludzki” oraz członkiem rady programowej i publicystą kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy. Zajmuje się popularyzacją idei lifelong learning (uczenie się przez całe życie). Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych ze szkoleniami i rozwojem oraz zmianą gospodarczą. Jest min. autorem projektu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych: „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie Mazowieckim”.

W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie prowadzi warsztaty z zakresu projektowania szkoleń. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE).

Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie zarządządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi i metod diagnostycznych, wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning).

Polski polityk, poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji, wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki

Dr Ryszard Pieńkowski jest współzałożycielem agencji badawczej PBS, w której pracuje do dziś. Członek­‑założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej. W latach 1983‑2000 nauczyciel akademicki. W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w psychologii społecznej, psychologii i socjologii polityki oraz w metodologii badań społecznych.

Publikacje:

Absolwentka UJ w Krakowie oraz MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletnia nauczycielka. Założycielka Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”, członka Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców, oraz twórczyni „Partnerstwa Edukacja na NOWO” promującego nowoczesną edukację. Aktualnie prezeska Zarządu Fundacji „Edukacja na NOWO” reprezentującej Partnerstwo. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców m. in.: „Szkoła Partnerska”, „Warszawskie Forum Rodziców...”, , „doWIADÓWKI...”, „Edukacja na NOWO w Laboratorium Szkoły Przyszłości”, „ Pociąg do matematyki” i innych. Pasjonatka edukacji i budowania społeczności uczącej się w partnerstwach i konsorcjach międzynarodowych. Autorka artykułów i poradników m. in: „Poradnika dla rodziców” w projekcie Szkoła współpracy i kursu online w projekcie międzynarodowym: FamilyEduNet – Families for Educational Success.

W latach 2012-2013 była prezesem zarządu PGNiG SA. Od czerwca 2015 jest prezesem zarządu Virgin Mobile Polska. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, INSEAD Executive MBA. W latach 1997-2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych i Naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. W Telekomunikacji Polskiej S.A. była Dyrektorem Departamentu Współpracy z Regulatorem oraz Dyrektorem Wykonawczym ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej. W latach 2007-2009 Prezes Zarządu PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Orange. Od czerwca 2011 r. do marca 2012 r. Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN Orlen S.A. Od 19 marca 2012 roku jest Prezesem Zarządu PGNiG SA.

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Kierował jednostką SAEPR/FAPA – think tankiem wspierającym przygotowania do członkostwa Polski w UE w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi. W latach 1998-2006 kierował Wydziałem Rolnym Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE wspierając proces negocjacji akcesyjnych i uczestnictwo Polski w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa. W 1997 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2006r. pracuje w Komisji Europejskiej w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej kierując wydziałem ds. wzrostu bez wykluczenia społecznego, rozwoju miejskiego i terytorialnego.

Absolwent X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni; aktualnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; organizator projektu „Młodzi dla Gdyni” koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej; Młodzieżowy Radny Miasta Gdyni II kadencji; uczestnik debat oksfordzkich; laureat Turnieju o Puchar Intuicji Prawniczej organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPiA UG; pasjonat literatury, wiedzy o świecie współczesnym, sportu.

Antropolog, adiunkt na UAM w Poznaniu. Studiował w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz USA.  Za doktorat o polskich miastach otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Jeden z liderów Kongresu Ruchów Miejskich, kurator debat na festiwalu Warszawa w Budowie IV, współtwórca "Miejskiego anty-bezradnika przestrzennego".

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w 1970 roku, od 1987 roku profesor tytularny. Jest prezesem Stowarzyszenia Klaster 3x20, wiceprezesem Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii oraz dyrektorem Centrum Energetyki Prosumenckiej w Politechnice Śląskiej. Pełni funkcję członka Rady Programowej Centrum Strategii Energetycznych (CSE) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1990–1995 współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki, był pierwszym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Był doradcą wicepremiera L. Balcerowicza ds. całego kompleksu paliwowo-energetycznego (1998–2000). Współpracował z wicepremierem J. Hausnerem (2003–2004) na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego. Prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia energetyki postprzemysłowej w nowy etap rozwojowy, charakterystyczny dla społeczeństwa wiedzy, który nazywa SYNERGETYKĄ.

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka­‑energia­‑zasoby­‑środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” oraz główny autor książki „Nauka o klimacie”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl oraz naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu” 2015, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.

Doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Polska językoznawczyni i badaczka literatury. Przewodnicząca Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: filozofuj.eu

Grzegorz Pyszczek jest profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Badań Problemów Społecznych. Socjolog kultury, absolwent historii filozofii akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW).