Ludzie Kongresu

prof. Jacek Gądecki

Akademia Górniczo­‑Hutnicza

Prof. Jacek Gądecki – socjolog i antropolog społeczno­‑kulturowy związany z Katedrą Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo­‑Hutniczej w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe to studia miejskie i badania na styku nauki, technologii i społeczeństwa. Realizował badania m.in. w Bauhaus Dessau Foundation i na City University of New York (stypendium Fulbrighta). Obecnie jest zaangażowany badawczo w zagadnienia związane z inteligentnym miastem (smart city), przestrzeniami innowacji (dzielnice innowacji) oraz przestrzeniami pracy, w tym warsztatowymi, takimi jak fablaby i makerspace’y.

Alicja Gajewska

dyrektor Fabryki Sztuk, która powstała w 2007 r. jako Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie

Dyrektor Fabryki Sztuk, która powstała w 2007 r. jako Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie.

Ryszard Gajewski

Prezes Zarządu, Gdańskie Wody

Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu spółki Gdańskie Wody, która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wdraża w Gdańsku nową politykę gospodarowania wodami opadowymi opartą na naśladowaniu natury w gromadzeniu, opóźnianiu i oczyszczaniu wód opadowych. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno­‑operacyjnych w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna. Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.

dr inż. Andrzej Gantner

Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności

Dr inż. Andrzej Gantner – wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food‑Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Komitetu nauk o żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

dr hab. Dariusz Gawin

członek Narodowej Rady Rozwoju, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Historyk idei, filozof i publicysta. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Członek m.in. Narodowej Rady Rozwoju, Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Rady Fundacji Szkoła Liderów oraz zarządu Fundacji Instytut Wolności. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Gęba

Rzecznik Praw Ucznia w Gdańsku

W latach 2014‑2023 była koordynatorką Pracowni Organizacji Doskonalenia Nauczycieli i Informacji PCEN w Gdańsku, obecnie pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Gdańsku. Rodzic, entuzjastka edukacji.

Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz – od 2010 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2016 r. Prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2020 r. przewodniczy Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regonów. W latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Goleniowa, a w latach 2008-2010 – Przewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Serhiy Gemberg

Zastępca Przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej

Serhiy Gemberg – absolwent nauk ekonomicznych i studiów Kijewo­‑Mohyleńskiej Szkoły Biznesu. Od 2019 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej. Wcześniej obejmował stanowiska kierownicze w regionalnych przedstawicielstwach banków takich jak Raiffeisen, OTP oraz Credit Agricole oraz Dyrektora Departamentu ds. Strategii Rozwoju i Inwestycji Rady miasta Równe. Brał udział w programach szkoleniowych w ramach BalticLab czy Aspen Ukraine.

prof. Adam Gendźwiłł

Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Adam Gendźwiłł – politolog, socjolog, geograf. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Socjologii UW. Badacz samorządów terytorialnych, systemów i zachowań wyborczych, członek Zespołu Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego.

dr Marcin Gerwin

politolog, współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej

Z wykształcenia politolog, tematem jego doktoratu była "Idea i praktyka kształtowania zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie współczesnych przemian globalnych". Jest współzałożycielem Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, nieformalnej grupy mieszkańców, która działa na rzecz demokratycznego podejmowania decyzji w sprawach miasta oraz zrównoważonego rozwoju. Jest autorem książki "Żywność i demokracja" oraz wielu artykułów na tematy związane z demokracją i ekologią.

ś.p. dr Grażyna Gęsicka

polska socjolog i polityk, minister rozwoju regionalnego w latach 2005-2007

Doktor nauk humanistycznych, minister rozwoju regionalnego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, posłanka na Sejm VI kadencji w latach 2007-2010.

dr Adam Giersz

minister sportu i turystyki (2009-2011)

Dr nauk ekonomicznych, b. minister sportu i turystyki 2009-2011, wiceprezes PKOL 2005 – 2008, członek Foundation Board Światowej Agencji Antydopingowej ( WADA) 2010 -2011, od 2012 członek Trybunału Piłkarskiego UEFA orzekającego w sprawach finansowego fair play klubów uczestniczących w Lidze Mistrzów i Lidze Europydr nauk ekonomicznych, b. minister sportu i turystyki 2009-2011, wiceprezes PKOL 2005 – 2008, członek Foundation Board Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) 2010 -2011, od 2012 członek Trybunału Piłkarskiego UEFA orzekającego w sprawach finansowego fair play klubów uczestniczących w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Joanna Gierulska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Polityki Rolnej

Joanna Gierulska – od 2018 r. dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Programu Studiów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. zaangażowana w Ministerstwie Rolnictwa w prace związane z programami współfinansowanymi ze środków UE przeznaczonymi dla rolnictwa i obszarów wiejskich, przez wiele lat kierowała wydziałem odpowiedzialnym za wdrażanie podejścia LEADER w Polsce. Swoją wiedzą dzieli się w charakterze eksperta uczestnicząc w projektach twinningowych realizowanych w państwach kandydujących do UE.

prof. Anna Giza-Poleszczuk

prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 2016-2019)

Od początku akademickiej kariery zawodowej jest związana z Instytutem Socjologii, którego dyrektorem ds. nauki i badań była od 2005 do 2008 roku. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filozofii i Socjologii. W pracy naukowej zajmuje się socjologią teoretyczną. Od wielu lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi.

W poprzedniej kadencji prof. Giza-Poleszczuk angażowała się m.in. w powstanie na UW dwóch transdyscyplinarnych jednostek: DELabu i LaCH-u. – Uniwersytet jako największa i najlepsza uczelnia w kraju powinien tworzyć własne programy badawcze i zdobywać na nie pieniądze. Nie możemy być reaktywnym odbiorcą, sami powinniśmy odpowiadać na problemy współczesności – wyjaśnia prorektor.

prof. Piotr Gliński

Były Wiceprezes Rady Ministrów (2015‑2023), były Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2021‑2023)

Polski socjolog, profesor, wykładowca akademicki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Instytucie Socjologii i Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2015‑2023, w okresie 2021‑2023 pełnił funkcję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr Justyna Glusman

Ekspertka ds. transformacji ekologicznej miast, b. Dyrektor-Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Dr Justyna Glusman – dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2019-2021. Działaczka społeczna, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics and Political Science, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz w sektorze prywatnym. Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Krzysztof Głomb

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, działającego od 1998r. Europejski ekspert w dziedzinie elektronicznej administracji i integracji cyfrowej. Pomysłodawca programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS – największego w Europie wolontariatu aktywizacji cyfrowej pokolenia 50+ oraz inicjatywy edukacyjnej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Od 2002 nieprzerwanie członek Rady Informatyzacji (obecnie przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji). Podróżnik, znawca Indochin.

Piotr Głowacki

aktor filmowy i teatralny

Wczesne lata dzieciństwa spędził w małej wiosce Redecz Wielki/k. Lubrańca w woj. kujawsko-pomorskim. Podczas nauki w X LO w Toruniu grał m.in. z Joanną Koroniewską, Magdaleną Czerwińską, Alicją Rapsiewicz i Michałem Michalskim w toruńskim Spiętym Teatrze Spinaczy. Po okresie studiów prawniczych na UMK, rozpoczął naukę w olsztyńskim Studium Aktorskim przy Teatrze im. Jaracza. W 2002 został studentem warszawskiej Akademii Teatralnej; skończył studia w krakowskiej PWST w 2007 roku. W latach 2006–2008 był członkiem zespołu Teatru Rozmaitości, od października 2008 pracuje w Teatrze Starym w Krakowie. Wystąpił w teledysku grupy Hey do piosenki „Mimo wszystko”, w reżyserii Anny Maliszewskiej (teledysk został nagrodzony Yachem Internautów). Współpracował z Marcinem Cecko i Janem Drawnelem w ramach projektu 3 Boys Move. W maju 2012 założył internetowy dwutygodnik pt. Świadomości. Od 8 kwietnia 2014 do 11 maja 2015 był wiceprezesem Związku Artystów Scen Polskich.

ś.p. Abp senior Tadeusz Gocłowski

polski biskup rzymskokatolicki, lazarysta, doktor prawa kanonicznego

Polski biskup rzymskokatolicki, lazarysta, doktor prawa kanonicznego, biskup pomocniczy gdański w latach 1983–1984, biskup diecezjalny gdański w latach 1984–2008 (od 1992 r. arcybiskup metropolita gdański), od 2008 r. arcybiskup senior archidiecezji gdańskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Aleksandra Golec

W latach 2017‑2023 Manager ds. komunikacji i PR, Ergo Arena

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, pasjonatka koszykówki, od lat blisko związana z Treflem Sopot.

W nieustannej podróży odkrywa coraz to nowe kraje, klasę drugą liceum spędziła na rocznej wymianie w Stanach Zjednoczonych. Ma na swoim koncie dziesiątki wypraw zagranicznych. Patriotka o bardzo konserwatywnym spojrzeniu na otaczającą ją rzeczywistość. Biegle porozumiewa się w języku angielskim i niemieckim, zafascynowana językami romańskimi - te również próbuje opanować do perfekcji. Wkrótce rozpoczyna kurs na przewodnika po Trójmieście, by swoją miłością do regionu móc zarażać zagranicznych turystów.

Odpoczywa czytając i... pisząc, jej teksty publikowane były przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, współpracuje też z kilkoma portalami sportowymi, dla których regularnie pisze teksty o tematyce koszykarskiej.

Małgorzata Gołębiewska

DG Environment, European Commission

Małgorzata Gołębiewska – od 2008 roku pracuje nad unijną polityką ochrony środowiska i klimatu w Komisji Europejskiej. Aktualnie kieruje zespołem ds. metodologii wyliczania śladu środowiskowego i zajmuje się projektem dyrektywy regulującej greenwashing w wydziale „Gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważona produkcja i konsumpcja”. Poprzednio zajmowała się wdrażaniem polityki odpadowej, a także regulacją emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych.

Absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Kolegium Europejskiego w Brugii, a także studiów podyplomowych ze zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Londyńskim.

dr Adam Góral

Prezes Zarządu Asseco Poland

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979–1990 pracował w filii UMCS w Rzeszowie, początkowo jako asystent (1979–1981), następnie w latach 1981–1984 jako starszy asystent i w latach 1984–1990 jako adiunkt. W latach 1991–1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Był współzałożycielem Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) (1991 r.). W latach 1991–1995 pełnił funkcję dyrektora oddziału COMP Ltd.  Sp. z o.o. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Od września 1995 r. był Wiceprezesem Zarządu i  Dyrektorem Generalnym Asseco Poland (d. COMP Rzeszów). Od 1999 do 2005 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej ABAS S.A., połączonej z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) z dniem 2 stycznia 2006 r. W latach 2002–2006 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej COMP Soft Sp. z o.o.

Od marca 2004 r. do dnia połączenia Spółki z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) – 4 stycznia 2007 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), a od 2 października 2007 r. do 31 marca 2008 r. pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Prokom. Od 21 stycznia 2009 do 3 stycznia 2010 był Prezesem Zarządu ABG S.A. (spółka połączona z Asseco Poland w dniu 3 stycznia 2010).

Od 4 stycznia 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki i odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Spółki. Pełni bezpośredni nadzór nad Biurem Organizacyjno-Prawnym, Biurem Prawnym, Działem Personalnym, Pionem Ochrony, Pionem Administracji i Działem Kontroli Wewnętrznej.

prof. Małgorzata Górnik-Durose

psycholog, profesor Uniwersytetu Śląskiego

Zajmuje się zagadnieniami z obszaru psychologii jakości życia i psychologii ekonomicznej, a szczególnie posiadaniem dóbr i orientacją materialistyczną w kontekście zdrowia i dobrostanu psychologicznego człowieka. Autorka i współautorka  wielu prac naukowych na ten temat, w tym książek: Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności oraz  Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja.

Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

prof. Hanna Górska­‑Warsewicz

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji SGGW

Dr hab. Hanna Górska­‑Warsewicz, prof. SGGW – kierownik Katedry Badań Rynku Żywności i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z marką, jej reputacją, tożsamością, włączając zarządzanie marketingowe i zarządzanie marką. Szczególne zainteresowania wiąże z tematyką kapitału marki, kreowaniem i strategiami marek żywności, usług żywieniowych oraz zarządzaniem materialnymi i niematerialnymi elementami budującymi tożsamość marki z perspektywy procesów zarządzania. Autorka ponad 300 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym książek z zakresu zarządzania marką, organizacji i zarządzania, marketingu żywności i komunikacji marketingowej. Współpracując z otoczeniem biznesowym opracowała ponad 100 ekspertyz dla przedsiębiorstw z sektora żywności i usług żywieniowych.

prof. Grzegorz Gorzelak

Polska Akademia Nauk

Prof. Grzegorz Gorzelak – profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. W latach 1997‑2016 kierował Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Na jego dorobek składa się autorstwo i redakcja ponad 60 książek oraz ponad 280 artykułów i rozdziałów w książkach, w znacznej części opublikowanych za granicą. Współpracował z agendami rządowymi oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i w Ukrainie oraz z wieloma instytucjami międzynarodowymi (m.in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute). Był stypendystą Fulbrighta, profesorem wizytującym na University of Strathclyde, wykładał na kilku uniwersytetach zagranicznych. Koordynował wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projekt w ramach 7. Programu Ramowego nt. rozwoju nowych krajów członkowskich UE oraz projekt ESPON nt. współpracy transgranicznej.

Ilona Gosk

Dyrektor zarządzająca, Fundacja Sendzimira

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, od 1994 r. w Komunie Otwock, w latach 1996–2002 w zarządzie tego stowarzyszenia, w latach 2000–2012 w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Prezes Zarządu w latach 2003–2012); członkini Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007–2010), przewodnicząca Komisji Oceny Projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” (2007–2009), członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (2008–2012). Była Dyrektorką Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Jarosław Gowin

W latach 2020‑2021 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Dwukrotny Wiceprezes Rady Ministrów (2015‑2020 oraz 2020‑2021).

Leszek Grabarczyk

prawnik

Prawnik, w latach 2015-2016 zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

dr Bogusław Grabowski

członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2004

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia w zakresie ekonometrii i statystyki. Ukończył także – w roku 1991 r. – studia ekonomiczne na Uniwersytecie Windsor w Ontario w Kanadzie. W 1993 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1985 r. pracuje w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie jako adiunkt. W latach 1988–1989 odbył staże naukowo-badawcze w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych NBP oraz na Uniwersytecie Sussex w Wielkiej Brytanii. Był uczestnikiem wielu programów badawczych, jest także autorem publikowanych w kraju i za granicą opracowań z zakresu polityki pieniężnej, systemu bankowego oraz teorii bilansu płatniczego. W pracy naukowej specjalizuje się w dziedzinie teorii makroekonomii, polityki pieniężnej i bilansu płatniczego. W latach 1989–1990 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym jako główny specjalista w departamencie ekonomicznym. Następnie – do roku 1992 – był doradcą prezesa LG Petro Bank S.A. W 1993 r. był Wicewojewodą Łódzkim, odpowiadał za sprawy gospodarcze, był członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego i autorem Programu Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego. W latach 1993–1997 – wiceprezes i prezes zarządu Petrobank S.A. W latach 1998–2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. Z holdingiem Skarbiec związany jest od roku 2004. Od marca 2004 do lutego 2006 roku pełnił obowiązki prezesa zarządu PTE Skarbiec-Emerytura. Obecnie, jako prezes zarządu SAMH S.A., odpowiada z strategiczne decyzje dotyczące całego holdingu. Jego hobby to wspinaczki wysokogórskie i jazda na rowerze.

dr Maciej Grabowski

Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

Ekonomista, doktor nauk ekonomicznych. Od 2008 do 2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Od 2013 do 2015 r. Minister Środowiska. Wieloletni pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, obecnie Prezes Zarządu Fundacji Centrum Myśli Strategicznych.

Maciej Grabski

Prezes Olivia Business Centre

Należy do najdynamiczniejszych inwestorów i organizatorów przedsiębiorczości na Pomorzu. Współautor sukcesu Wirtualnej Polski (pierwszy inwestor spółki i członek zarządu odpowiedzialny za business development). Pomysłodawca i twórca Olivia Business Centre – największego tej klasy, poza Warszawą, centrum biznesowego i biurowego w Polsce. W OBC mieści się obecnie kilkadziesiąt globalnych firm, pracuje tu ponad 5000 osób. Powstający w ramach projektu, ultranowoczesny Olivia Star staje się właśnie nowym, biznesowym symbolem aglomeracji trójmiejskiej. W obszarze aktywności M. Grabskiego leżą też inwestycje w przedsiębiorstwa wczesnych faz rozwoju oraz procesy akwizycyjne i restrukturyzacyjne spółek produkcyjnych.

 

dr Andrzej Grajewski

„Gość Niedzielny”

Doktor nauk politycznych. Specjalizuje się w najnowszej historii Europy Środkowej i Rosji. W latach 80. działacz podziemnych struktur „Solidarności” na Podbeskidziu oraz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W redakcji „Gościa” pracuje od czerwca 1981. Autor książki  "Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998" za którą otrzymała w 1998 nagrodę „Przeglądu Wschodniego”. Pierwszy przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, współprzewodniczący zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz członek polsko-rosyjskiej Grupy ds. Trudnych i Forum Polsko-Ukraińskiego.

Łukasz Grass

współzałożyciel i Redaktor Naczelny Akademii Triathlonu

Współzałożyciel i Redaktor Naczelny Akademii Triathlonu (www.akademiatriathlonu.pl). Prezes spółki Wydawnictwa Sportowe i Naukowe - właściciela Akademii Triathlonu i portalu biegowego www.biegimasowe.pl.

Dziennikarz Radiowy i Telewizyjny. Pracuje w TVP Polonia, gdzie prowadzi cotygodniowy program "Polacy tu i tam". Współpracuje z telewizją Discovery Channel. Jest prowadzącym serię filmów dokumentalnych pod tytułem "Polska - operacja zmiana" i "Jak zmieniliśmy świat". Poprzednio pracował w Radiu TOK FM, gdzie pełnił funkcję Szefa Informacji i Zastępcy Redaktor Naczelnej, przez 6 lat był dziennikarzem Telewizji TVN24, gdzie prowadził m.in. "Magazyn 24 godziny" oraz autorski program "Polska i Świat". W 2005 roku otrzymał nagrodę miesięcznika Sukces za telewizyjny "Debiut Roku".

Autor książki "Trzy mądre małpy".

Triathlonista amator: Ironman (4km pływania/180km jazdy rowerem/42km biegu) = 10 godzin 52 sek. (Dania, Kopenhaga 2014). Uczestnik Mistrzostw Świata Ironman 70.3 w Las Vegas.

Danuta Grodzicka-Kozak

Wiceprezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Od ponad 22 lat najpierw jako Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, a następnie jako Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do 2017 r.) kierowała pracami zespołów, których celem była poprawa stanu środowiska w województwie. Do najważniejszych wyzwań przed jakimi stanęły władze województwa w dziedzinie środowiska to: poprawa czystości wód/ powierzchniowych, morskich/, przywrócenie możliwości użytkowania akwenów Zatoki Gdańskiej i Puckiej, wraz z przyległym pasem wybrzeża/ w latach 80-tych stanowiły obszar ekologicznego zagrożenia/, ograniczenie zanieczyszczeń energetycznych i przemysłowych, które stanowiły największe źródło zanieczyszczeń powietrza oraz rozwiązanie impasu w gospodarce odpadami.

Jako Audytor Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz specjalista d/s ocen oddziaływania na środowisko, promowała wdrożenie pierwszych w województwie systemów zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001 i EMAS.

Aktywnie uczestniczy we wdrażaniu programów ochrony środowiska w woj. pomorskim poprzez przygotowanie „Programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej i Puckiej”, przygotowanie i budowę systemu „Zielonych Szkół” jako elementu edukacji ekologicznej w województwie. Kierowała pracą zespołu ekspertów przygotowujących i wdrażających Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Regionalny Program Strategiczny do 2020r między innymi w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami. Interesuje się zarządzaniem środowiskiem na obszarach przybrzeżnych, oraz wdrażaniem innowacji w ochronie środowiska. Czynnie zaangażowana w proces wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w Polsce. Jest jednym z inicjatorów budowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni oraz przygotowywania podstaw programowych pierwszego w Polsce Centrum Nauki „Experyment”. Kieruje zespołem wdrażającym projekty dot. ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony brzegów morskich w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w latach 2007-2013.

prof. Tomasz Grosse

Uniwersytet Warszawski

Socjolog, politolog i historyk. Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Instytutu Sobieskiego. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym.

Katarzyna Gruszecka­‑Spychała

Wiceprezydentka Gdyni ds. Gospodarki

Katarzyna Gruszecka­‑Spychała – wiceprezydentka Gdyni ds. gospodarki. Przewodnicząca Komisji ds. Społeczno­‑Gospodarczych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot. Członkini Urban Land Institute oraz Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministrze Rozwoju i Technologii. Inicjatorka powstania European Waterfront Cities Network. Aktywnie działa przy tworzeniu Pomorskiej Doliny Wodorowej. Wdraża rozwiązania zero‑ i niskoemisyjne w gdyńskim transporcie publicznym. Nadzoruje pracę Pomorskiego Parku Naukowo­‑Technologicznego i wspiera innowacyjne projekty, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju miasta. Trzykrotnie zdobyła dla Gdyni tytuł „Polish City of the Future” w rankingu FDI Magazine (grupa Financial Times). W 2020 r., jako jedyna dotąd Polka, odebrała nagrodę The Innovation in Politics w kategorii Economy za projekt doradztwa biznesowego „Gdynia wspiera przedsiębiorców w czasie COVID‑19”. Dzięki jej zaangażowaniu, Gdynia, jako jedyne miasto z Polski, jest partnerem projektu Nowy Europejski Bauhaus.

dr Grzegorz Grzelak

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Dr Grzegorz Grzelak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku im. Mikołaja Kopernika, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykładowca akademicki specjalizujący się w problematyce samorządu terytorialnego, polityki lokalnej i regionalnej oraz międzynarodowej współpracy samorządów terytorialnych, autor publikacji naukowych z tych dziedzin. Ekspert pracujący przy reformie administracyjnej powołującej samorząd wojewódzki w Polsce w latach 1997‑1998.

Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. W 1999 roku współzałożyciel Ruchu Młodej Polski. Uczestnik wydarzeń sierpniowych 1980 roku, a w latach 1980‑1981 Szef Sekretariatu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W latach 70. i 80. współredaktor pozadebitowych czasopism „Bratniak” i „Polityka Polska”, po 1988 roku uczestnik ruchu komitetów obywatelskich.

W latach 1990‑1998 radny miasta Gdańska i przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego. W 1991 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W latach 1990‑1994 wiceprzewodniczący Krajowego Sejmiku Samorządowego. Pełnił różne funkcje międzynarodowe, m.in. prezydenta Euroregionu Bałtyk, przewodniczącego polskiej delegacji do Rady Gmin i Regionów Europy i członka Komitetu Regionów Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, przedstawiciela Województwa Pomorskiego w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Od 1999 roku pełnił także różne funkcje w samorządzie regionalnym województwa pomorskiego, m.in. przewodniczącego sejmiku, wicemarszałka województwa, przewodniczącego komisji problemowych.

prof. Janusz Grzelak

psycholog, były wiceminister edukacji

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, były wiceminister edukacji. Wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Prowadzi badania nad konfliktem między interesem indywidualnym i grupowym. Wykładał w USA, Holandii i Austrii. Opublikował kilkadziesiąt prac w Polsce i zagranicą. Działacz opozycji demokratycznej, wiceminister edukacji (1989-1991), b. prorektor UW, dwukrotnie dziekan Wydziału Psychologii, współzałożyciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wyróżniony Orderem Odrodzenia Polski, medalem Edukacji Narodowej, nagrodą im. Mortona Deutscha (USA).

dr Waldemar Guba

Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Absolwent SGGW (1988 r.), Uniwersytetu Londyńskiego, (1994 r.) oraz Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy), gdzie w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych. Od 1994 r. do 2003 r. pracował w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR/FAPA), m.in. wspierając proces negocjacji akcesyjnych. Od 2003 r. pracuje w MRiRW, gdzie kierował Departamentem Rynków Rolnych (do 2008 r.), a następnie Departamentem Prognoz i Analiz (do 2010 r) oraz Departamentem Strategii i Analiz (do 2020 r.). Obecnie jest dyrektorem Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

Michał Guć

Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Trener i konsultant programów wspierających sektor obywatelski i samorządy w Polsce i za granicą. Inicjator i autor pierwszego w Europie Środkowo­‑Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Przewodniczy Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie ds. Seniorów oraz Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego. Jest pełnomocnikiem Prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Wielokrotnie nagradzany za oryginalne i innowacyjne projekty popularyzujące ideę zrównoważonego rozwoju miasta oraz przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej. Jego zasługą jest ONZ‑owski certyfikat „Miasto Przyjazne Starzeniu”, przyznany Gdyni przez Światową Organizację Zdrowia, a także członkostwo Gdyni, jedynego polskiego miasta, w Globalnej Sieci Miast Uczących się UNESCO oraz Green City Accord.

dr Krzysztof Gulda

Członek Zarządu, UWRC

Fizyk, przedsiębiorca, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant w firmach doradczych i organizacjach międzynarodowych. Od kwietnia 2014 członek Komitetu Polityki Naukowej - ciała doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od października 2012 do maja 2015 wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (ERAC) - ciała doradczego Rady UE i KE.
Posiada unikalne, wszechstronne doświadczenie zdobyte we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy. Prowadził własną firmę działającej z sukcesami w początkach nowego ładu gospodarczego w Polsce. Biorąc udział w badaniach fizyki struktury jądra atomowego prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze w CERN. Tworzył jedno z pierwszych w Polsce uniwersyteckich centrów transferu technologii przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad 10 lat kierował w nowatorski sposób strategicznymi departamentami w Ministerstwie Gospodarki, a później Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadając m.in. za tworzenie polskiej polityki innowacyjnej oraz biorąc udział w reformie systemu nauki i szkolnictwa. Zarządzał opracowaniem i uruchomieniem wdrażania wieloletniej strategii rozwoju największej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grupie kapitałowej przemysłu obronnego. Wielokrotnie brał udział lub przewodził międzynarodowym zespołom eksperckim przy OECD, ONZ, Radzie UE I KE. Wielokrotnie zapraszany na misje eksperckie KE, ONZ i Banku Światowego do dawnych krajów Związku Radzieckiego (Mołdawia, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina) i krajów powstałych po rozpadzie Jugosławii (Macedonia, Serbia).

dr inż. Roman Gurbiel

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Dr inż. Roman Gurbiel – ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarczych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo­‑Hutniczej; tytuł doktora nauk ekonomicznych specjalności międzynarodowe stosunki gospodarcze uzyskał w Szkole Głównej Handlowej. Realizował projekty zarówno dla instytucji rządowych (m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego), jak i przedsiębiorstw. Wprowadzał w życie projekty doradcze i analityczne w Polsce oraz zagranicą m.in. w takich branżach jak petrochemia, energetyka, transport, waluty cyfrowe banków centralnych. Współpracował m.in. z UNIDO oraz U.S. Aid. Specjalizuje się w modelach finansowych, modelowaniu polityk gospodarczych, ocenach regulacji.

Renata Gut

właścicielka Instytutu Talentów FLASHPOINT

Przedsiębiorca, współtwórca Instytutu Talentów w Polsce, absolwentka MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Założycielka Szkoły Trenerów Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca w ALK, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i WSPS.

Trenerka technik zarządzania zasobami człowieka, popularyzatorka wiedzy o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i pracy umysłu oraz adaptacji tej wiedzy w praktycznym zastosowaniu w edukacji i biznesie.

Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (DIFIN) i autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły a styl zarządzania” (CODN).

prof. Krystyna Gutkowska

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji SGGW

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – od 15 listopada 1979 roku zatrudniona w SGGW, obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka. Główny obszar zainteresowań to zachowania konsumentów na rynku żywności oraz tendencje jego rozwoju. Jest kierownikiem lub wykonawcą kilkunastu projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Obecnie kierownik zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I‑VI szkół podstawowych” dla Junior‑Edu‑Żywienie (JEŻ), finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości. Autor lub współautor ponad 300 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz 15 monografii.

Maciej Gutkowski

filozof

Z zawodu menedżer, były przedsiębiorca. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował w Gazecie Wyborczej, Nowych Książkach, Nowej Orgii Myśli, Liberte, KrytyceEstetyce.

prof. Dominika Guzek

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji SGGW

Prof. dr hab. Dominika Guzek – jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi badań zachowań żywieniowych konsumentów. Autorka ponad 150 prac, z których 110 to prace twórcze opublikowane w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports. Współautorka 7 patentów z zakresu technologii innowacyjnych wyrobów mięsnych, wielokrotnie nagradzanych medalami na Targach Innowacyjności w Europie i USA oraz Dyplomami i Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w 9 projektach naukowych lub naukowo­‑edukacyjnych, odbyła długoterminowe staże naukowe.

ś.p. dr Jerzy Gwizdała

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2016-2020

Ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2016-2020.

Na górę
Close