Ludzie Kongresu

Katarzyna Kacperczyk

Dyrektor, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH

Urzędniczka państwowa, specjalistka w zakresie stosunków międzynarodowych, od 2013 do 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2016 - 2017 pełniła funkcję Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Universitaet des Saarlandes w Saarbruecken oraz Columbia University w Nowym Jorku.

Jacek Kajut

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, twórca marki VECTOR

Z wykształcenia inżynier elektronik, absolwent Politechniki Gdańskiej. Twórca marki VECTOR (1988), odpowiada za rozwój jednej z ważniejszych marek branży telekomunikacyjnej w Polsce i Europie. Od ponad 25 lat związany jest ze środowiskiem operatorów kablowych. Od 2003 roku jest członkiem Society of Cable Telecommunications Engineers (USA) oraz Członkiem Rady Izby KIGEiT.

dr Anna Kalinowska

Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Kalinowska – w latach 1999‑2018 Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka licznych publikacji naukowych, ekspertyz oraz książek i podręczników na temat różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Ekspert Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. Odznaczona tytułem „Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2002”.

Adam Kałduński

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zajmuje się programowaniem rozwoju regionalnego w obszarach: środowisko, klimat i energetyka. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska Fundacji im. Nowickiego.

Wojciech Kamieniecki

Prezes Zarządu InSeqr sp. z o.o.

W latach 2019‑2022 Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, obecnie Prezes Zarządu InSeqr sp. z o.o. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego.

dr Łukasz Kamiński

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Dr Łukasz Kamiński jest historykiem. Specjalizuje się w dziejach oporu wobec systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowo­‑Wschodniej. Adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000–2016 w Instytucie Pamięci Narodowej, między 2011 a 2016 r. prezes IPN. Autor i współautor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych.

prof. Waldemar Kamrat

Politechnika Gdańska

Profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej. Prorektor ds. kształcenia i rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008–2012.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washington DC. Specjalista ds. energetyki kompleksowej, łączącej w sobie trzy pojęcia - elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa. Bliska jest mu idea poszanowania energii, czyli racjonalnego użytkowania energii i środowiska. Od prawie 30 lat związany z Politechniką Gdańską, ale równolegle przez wiele lat pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne.

Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest również doradcą Prezydenta Pracodawców RP ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli, jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej.

Od 22.06.2011 r. Przewodniczący Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki.

Ewa Kaniowicz

Prezes BIO‑GEN

Ewa Kaniowicz – Prezes zarządu BIO‑GEN Sp. z o.o. Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie specjalizująca się w mikrobiologii przemysłowej. Nie tylko teoretyk, ale przede wszystkim praktyk. Od 8 lat związana z firmą BIO‑GEN, skoncentrowana na efektywnym poszukiwaniu innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w dziedzinie nauk rolniczych, weterynaryjnych i biologicznych.

Jarosław Kapsa

publicysta, urzędnik samorządowy

fot.: spolkimejskie.wordpress.com

Jarosław Kapsa – publicysta, urzędnik samorządowy. W 1981 r. kierował biurem informacji ZR „Solidarność” w Częstochowie, w latach 80. był jednym z liderów podziemnych struktur związku. Rok internowania, trzy miesiące aresztu, pięć razy skazany przez kolegium. Poseł do Sejmu z listy OKP „Solidarność” wybrany w wyborach 4 czerwca 1989 r., związany z Unią Demokratyczną. Po 1991 r. „polityczny emeryt”, dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządności. Od 2003 r. pracownik Urzędu Miasta Częstochowa. Autor i współautor kilku książek o najnowszej historii Częstochowy.

prof. Zbigniew M. Karaczun

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Ekspert Koalicji Klimatycznej

Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW – profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego, a także dotyczące procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska. Autor i współautor ponad 350 publikacji. W latach 90. był doradcą Ministerstwa Finansów w zakresie wprowadzanie procedur środowiskowych w ubezpieczeniach kredytów eksportowych, w latach 1998‑2002 był doradcą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Środowiska. W 2011 roku za działalność na rzecz wolności słowa i praw człowieka w opozycji antykomunistycznej w latach 1978‑1989 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jacek Karnowski

Poseł na Sejm RP, w latach 1998‑2023 Prezydent Sopotu

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, od zawsze harcerz, społecznik. Absolwent sopockiej "ósemki" Józefa Golca i II Liceum Ogólnokształcącego.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, w czasie studiów Wicemarszałek Parlamentu Studentów. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim, oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University.

Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich; Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Był również współzałożycielem i członkiem zarządu Związku Akademickiego VERBUM. Za działalność opozycyjną został zatrzymany, odebrano mu paszport.

Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego.

Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu.

Od 1988 do 1990 pracownik Biura Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku.

Odznaczenia:

 • odznaczenie papieskie "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" (Za Kościół i Papieża)
 • Medal "Pro Memoria"
 • Odznaka ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej "Zasłużony Działacz Kultury"
 • Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
 • Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
 • Honorowa Odznaka Rzemiosła
 • Srebrny medal za zasługi dla Policji
 • Złota Odznaka PZ Kosz
 • Nagroda im. Grzegorza Palki, nazywana samorządowym "Oskarem

Jest członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Jacek Karnowski jest ratownikiem i założyciel sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa.

 

Krzysztof Kasprzyk

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Od 2016 r. pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Spójności Komisji Europejskiej, gdzie zajmuje się instrumentami finansowymi, a wcześniej m.in. koordynacją działań dotyczących uproszczeń i lepszego stanowienia prawa (better regulation). Z funduszami unijnymi w ramach unijnej polityki spójności związany od 2003 r., najpierw w instytucji zarządzającej (Fundusz Spójności i Program Infrastruktura i Środowisko) w ministerstwie odpowiedzialnym za rozwój regionalny, a potem przez 6 lat jako polski dyplomata w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i California Institute of Technology.

dr Andrzej Kassenberg

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Dr Andrzej Kassenberg – współzałożyciel powstałej w 1990 r. Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lat jej Prezes. Współzałożyciel Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii. Prowadzi działalność naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju, specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykładał na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach. Współtwórca i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy b. Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1991‑1995 i 1999‑2000 członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Były Przewodniczący Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowo­‑Wschodniej. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Nagrody „Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005” oraz Nagrody Zielonego Orła z okazji stulecia „Rzeczpospolitej” z tytułem TYTAN i pionier polskiej ekologii.

Jakub Kaszuba

Prezes Zarządu Base Group

Jakub Kaszuba – od 2016 r. Prezes Zarządu Base Group. Wcześniej pełnił funkcję m.in. Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Karierę zawodową rozpoczynał w Polsce w sektorze bankowości inwestycyjnej, by następnie pracować za granicą w funduszach hedgingowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Aarhus School of Business w Danii, Politechniki Poznańskiej oraz CFA Institute. Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza. Przewodniczący Think Tank „Metropolia”.

prof. Daniel Kaszubowski

Politechnika Gdańska

Dr hab. Daniel Kaszubowski, prof. UG – pracownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej na Politechnice Gdańskiej. Zajmuje się problematyką transportu i logistyki, a szczególnie zagadnieniami związanymi z transportem ładunków w miastach. Autor szeregu publikacji w tej dziedzinie. Współautor dokumentów planistycznych związanych tematycznie z problematyką zrównoważonego zarządzania mobilnością. Poza pracą naukową aktywnie działa we współpracy z samorządem lokalnym w realizacji projektów badawczych i wdrożeń, w celu usprawnienia transportu ładunków.

prof. Arkadiusz Kawa

Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Dr hab. Arkadiusz Kawa – dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego (wcześniej: Instytutu Logistyki i Magazynowania), aktualnie profesor Wyższej Szkoły Logistyki, a wcześniej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez 20 lat doświadczenie zdobywał w realizacji ponad 60 projektów w zakresie e‑commerce i logistyki, dla takich organizacji i firm, jak: Volkswagen, Poczta Polska, DHL, DPD, Wish i więcej. Pełnił również rolę konsultanta w projektach badawczych w zakresie e‑commerce w Economic Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Autor 3 książek oraz współredaktor 2 monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich oraz naukowych.

Stefan Kawalec

Prezes Capital Strategy

Stefan Kawalec – ekonomista, prezes firmy Capital Strategy. Były wiceminister finansów, współtwórca programu transformacji polskiej gospodarki („Plan Balcerowicza” – 1989). Pełnił funkcje kierownicze w instytucjach finansowych: Bank Handlowy w Warszawie S.A., grupa Commercial Union/Aviva i PZU S.A. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Bogdan Kawałko

Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL w Lublinie. Członek Zespołu ds. Zintegrowanej Polityki Rozwoju Polski i Europy KPZK PAN (od 2002 r.), Członek Komitetu Monitorującego RPO WL (2007‑2013, 2014‑2020, 2021‑2027), Komitetu Monitorującego Program PBU oraz PO Polska Wschodnia (od 2008), Wicewojewoda Zamojski (1990‑1998) i doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1999‑2001). Ekspert, autor ponad 100 artykułów, publikacji książkowych, opracowań i ekspertyz z zakresu programowania rozwoju, strategii i polityki regionalnej, współpracy transgranicznej oraz zarządzania w administracji publicznej. Od 1999 roku wykładowca akademicki.

Łukasz Kępski

historyk, pracownik kultury

Magister historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2007 roku rozpoczął studnia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznym UMK. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, pracownik merytoryczny Żuławskiego Parku Historycznego. Specjalizuje się w historii wczesnonowożytnej, w szczególności tej związanej z społecznością żydowską oraz kulturą strachu. Od kilku lat współpracuje z różnego rodzaju organizacjami w kraju i zagranicą w zakresie kultury pamięci oraz dialogu międzykulturowego. Autor licznych tekstów i publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym m.in. „Niemcy i inni mieszkańcy Międzyrzecza”, „Od Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa do Zespołu Szkół nr 2: 1962 – 1963.

Adam Kiciński

Prezes Zarządu, CD Projekt

Adam Kiciński – od 2010 r. Prezes Zarządu CD Projekt, ze spółką związany od początku jej istnienia. W latach 1995-1999 tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD Projekt, a od 1999 do 2004 r. zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 r. współkierował, a od 2006 r. kierował pracami CD Projekt RED – nowej spółki z grupy odpowiedzialnej za stworzenie Wiedźmina. Kierował także pracami nad stworzeniem, promocją i sprzedażą drugiej części Wiedźmina oraz stworzeniem własnej technologii do produkcji gier. Laureat m.in. nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”.

Michał Kiciński

współzałożyciel CD Projekt, założyciel i CEO w Mudita Sp. z o.o.

Włodzimierz Kiciński

Wiceprezes Związku Banków Polskich

Od 2002 roku do listopada 2011 roku był Prezesem Zarządu Nordea Bank Polska S.A. Od 2012 do 2013 wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. W swej bogatej karierze zawodowej pracował między innymi jako dyrektor Departamentu Zagranicznego NBP. Pełnił funkcję doradcy w Central Europe Trust sp. z o.o. oraz w monachijskim Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG. Był wiceprezesem zarządu Hypo-Bank Polska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej.

W latach od 2002 do 2003 sprawnie przeprowadził fuzję z LG Petro Bankiem, restrukturyzację banku po fuzji oraz konwersję systemów bankowych.

Do najważniejszych dokonań Włodzimierza Kicińskiego jako Prezesa Banku należą:

 • zwiększenie sieci placówek z 45 do 209 w okresie od kwietnia 2007 do 2011 roku
 • utrzymanie dynamiki wzrostu wyników bankowych, nawet w sytuacji spowolnienia gospodarczego. W ciągu ostatnich trzech lat bank zwiększył sumę bilansową o 2,7 razy oraz zysk netto o 4,6 razy.
 • wprowadzenie bankowości dla osób niewidomych i niedowidzących zarówno jeżeli chodzi o funkcjonalność systemu transakcyjnego, jak i strony internetowej www.nordea.pl.
 • uzyskanie wielu wyróżnień dla banku Nordea: między innymi II miejsce w rankingu „Przyjazny bank Newsweeka” w 2010 roku, II miejsce w rankingu miesięcznika Forbes „Najlepszy bank dla firm”w 2010 roku oraz nagrody Lidera Polskiego Biznesu przyznanym przez BCC w 2009 roku, jak również miana najlepszego banku komercyjnego według rankingów Rzeczpospolitej i Gazety Bankowej.

prof. Leon Kieres

b. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prof. dr hab. Leon Kieres – emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego. Piastował liczne funkcje publiczne – był przewodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, przewodniczącym i radnym Województwa Dolnośląskiego, radnym Rady Miejskiej Wrocławia, członkiem Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczącym Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu, Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, senatorem RP, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego.

Ewa Kipta

architektka, urbanista

Architektka i urbanistka. Współzałożycielka i wiceprezes Forum Rewitalizacji. W latach 2011‑2015 pełniła funkcję prezesa. Zawodowo związana z Lublinem, zajmowała się m.in. rewitalizacją jego kilku dzielnic przy udziale mieszkańców. W latach 80. w „Solidarności”, internowana w stanie wojennym. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autorka wielu publikacji dotyczących zintegrowanych metod rozwoju jakościowego miast. Współautorka tłumaczenia książki Gordona Cullena „The Concise Townscape”.

prof. Maciej Kisilowski

Uniwersytet Środkowoeuropejski w Wiedniu (Central European University)

Prof. Maciej Kisilowski – profesor prawa i strategii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Wiedniu. Naukowo zajmuje się strategicznym podejściem do prawa i polityki, publikując w trzech dyscyplinach: prawie, zarządzaniu i naukach politycznych. Współautor artykułów naukowych w wiodących czasopismach, w tym w „Law and Social Inquiry” oraz „Business and Society”, oraz czterech książek, w tym „Administrategii” wydanej w pięciu językach (wyd. pol. Studio Emka 2016). Jego komentarze publikowane były m.in. w „Los Angeles Times”, „Foreign Policy”, „Politico”, „Project Syndicate” i „Haaretz”. Jest współtwórcą i wiceprezesem stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej (IUS) i współredaktorem (wraz z prof. Anną Wojciuk) „Umówmy się na Polskę” (Znak 2023) – książki prezentującej kompleksową propozycję reform ustrojowych przygotowaną przez IUS. Absolwent uniwersytetów Yale, Princeton i Inseadu.

Maria Klaman

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski

Pracowała w Fundacji Szkoła Liderów w której zajmowała się rozwijaniem ścieżki samorządowej absolwentów Szkoły Liderów oraz programem Szkoły Liderów Politycznych.

Była koordynatorką projektu „Zoom na rady seniorów” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Prowadziła i koordynowała działania partycypacyjne w Gdańsku, m.in. „Plac Waryńskiego. Wymyślmy razem!”, „Warsztaty z demokracji”. Prowadzi szkolenia dla urzędników i członków organizacji pozarządowych m.in. z zakresu partycypacji publicznej, konsultacji społecznych. Współautorka publikacji „Partycypacja. Przewodnik. Krytyki Politycznej”. Moderatorka wielu debat i dyskusji dotyczących polityki miejskiej, demokracji, partycypacji. Propagatorka demokracji uczestniczącej, miłośniczka miasta. Z wykształcenia filozofka i redaktorka - absolwentka filologii polskiej i filozofii Uniwersytetu Gdańskiego.

prof. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

Polski naukowiec, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były minister nauki, od 2007 do 2015 prezes Polskiej Akademii Nauk, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką.

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił następnie doktorat i habilitację. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od lat związany z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, w latach 1995–2006 pełnił funkcję dyrektora tej jednostki. Jest autorem około 250 publikacji naukowych i kilku książek poświęconych zastosowaniom nowoczesnych metod komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. W latach 1976–1981 pracował na niemieckich uniwersytetach w Stuttgarcie, Hanowerze i Darmstadt. Od 1983 do 1984 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kalifornijskim, a latach 1992–1993 na Uniwersytecie w Tokio. W 1994 został redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Archives of Computational Methods in Engineering" oraz członkiem zarządu International Association of Computational Mechanics. Był przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego. W latach 1998–2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego Unii Europejskiej. W 2005 powołano go na stanowisko prezesa European Materials Forum. Zasiadał w konwencie Ruchu Stu. Od 19 października 2001 do 31 października 2005 był ministrem nauki i szkolnictwa wyższego (od 2 maja 2004 ministrem nauki i informatyzacji) oraz (do czasu likwidacji) przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych w rządach Leszka Millera oraz Marka Belki. W latach 2003–2005 zajmował stanowisko przewodniczącego rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. Od 19 stycznia 2006 sprawował funkcję doradcy społecznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, 1 stycznia 2007 objął stanowisko prezesa PAN, które zajmował do 2015. Wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk (2002), Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (2006), Academia Europaea (2009), Senatu Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina (2011), Europejskiej Rady Badań (2006–2011), Komitetu Sterującego Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu (2007–2010). Jest także członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (2009) i Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Beata Klimek

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

Beata Klimek – od 2014 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W 2017 i 2019 r. laureatka rankingu Najlepszych Prezydentów Miast N15 tygodnika Newsweek. Zdobyła również 2. miejsce w rankingu „Perły samorządu 2020” Dziennika Gazeta Prawna w kategorii włodarz miast do 100 tys. mieszkańców. W 2017 r. laureatka II wyróżnienia „za wyjątkowe poparcie społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom” w organizowanym przez THINKTANK i partnerów Rankingu Liderów Miast Przyszłości. W tym samym roku otrzymała również nagrodę za innowacyjność w polityce przyznaną przez Instytut Innowacji w Polityce w Wiedniu. Członkini Rady Programowej Smart City Forum oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko­‑Ostrowska. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przemysław Kluz

socjolog, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Socjolog, organizator społeczności lokalnej, mediator grupowy, facylitator. Od 2009 roku związany z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, menedżer Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” na Oruni i redaktor naczelny lokalnego portalu MojaOrunia.pl. Zaangażowany w projekty rewitalizacyjne włączające mieszkańców, a w szczególności młodzież, w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zmienianie przestrzeni społecznej i architektonicznej dzielnicy. Od kilku lat przeprowadza również konsultacje społeczne i mediacje dla samorządów i biznesu.

Joanna Kluzik-Rostkowska

posłanka na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej w latach 2013–2015

Minister edukacji narodowej (2013-2015) w rządzie Donalda Tuska, posłanka na Sejm RP, była minister pracy i polityki społecznej (w 2007) w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Działaczka opozycji antykomunistycznej, członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów, reporterka prasy podziemnej, a po demokratyzacji kraju dziennikarka opiniotwórczych magazynów, jak „Tygodnik Solidarność”, miesięcznik „Konfrontacje”, tygodniki „Wprost” i „Nowe Państwo”. Była korespondentką zagraniczną, m.in. w Bośni i Czeczenii. Zajmowała się również dziennikarstwem śledczym,

Była pierwszym zastępcą redaktor naczelnej najbardziej poczytnego w Polsce tygodnika dla kobiet "Przyjaciółka". Pełniła funkcję pełnomocnika prezydenta Warszawy ds. kobiet i rodziny oraz w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przejęła kompetencje Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Dwukrotnie zdobyła mandat parlamentarny. W 2011 podjęła współpracę z współrządzącą w kraju Platformą Obywatelską. Jest przedstawicielem polskiego parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE oraz szefową polsko-afgańskiej grupy parlamentarnej.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mężatka, ma troje dzieci: Marysię, Kasię i Józia.

 

prof. Zofia Agnieszka Kłakówna

polonistka

Pracowała jako profesor w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2010-2017), poprzednio w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, w Uniwersytecie im. Martina Lutra w Halle, w szkole w Maroku. Polonistka z praktyką nauczycielską we wszystkich typach szkół, przez 20 lat redaktorka metodycznego czasopisma, szefowa zespołu, który wypracował jednolitą koncepcję języka polskiego jako przedmiotu edukacji szkolnej od klasy czwartej podstawowej po maturę, współautorka odpowiadających tej koncepcji podręczników uczniowskich i książek nauczyciela, autorka jej teoretycznej wykładni w książce Przymus i wolność. Projektowanie kształcenia kulturowej kompetencji.

Marek Kłoczko

Wiceprezes, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Gospodarcza

Ekspert gospodarczy, od wielu lat specjalizujący się w zarządzaniu projektami. Członek licznych organizacji i stowarzyszeń gospodarczych. Ukończył Wydział Elektroniczny na Politechnice w Budapeszcie oraz SGPiS (SGH) w Warszawie. Studiował zarządzanie, politykę gospodarczą i problematykę małych i średnich przedsiębiorstw w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei. W latach 1991-1993 był posłem Sejmu RP - członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą. Na początku lat dziewięćdziesiątych kierował ze środków PHARE Programem Promocji Polskiego Eksportu EXPROM. Od 1990 roku pełni funkcję Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1993 roku reprezentuje Krajową Izbę Gospodarczą w Stowarzyszeniu Izb Przemysłowo – Handlowych EUROCHAMBRES w Brukseli, a od września 2005 jest Członkiem Zarządu tego Stowarzyszenia. Zarządzał udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze. Był Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2005 w Aichi (Japonia).

Prowadził wykłady i prelekcje w wielu krajach świata. Jest autorem wielu ekspertyz i publikacji z zakresu ekonomii, marketingu i promocji. Za swoją działalność odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami, m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Zasługi Republiki Węgierskiej i Republiki Estonii, Orderem Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litwy.

prof. Arnold Kłonczyński

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Gdański

Historyk (absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego), specjalista z dziedziny historii Szwecji w XX wieku, stosunków polsko-szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.

Wojciech Kłosowski

specjalista ds. rozwoju lokalnego, doradca w Związku Miast Polskich, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego. Jest doradcą ds. strategii miejskich w Związku Miast Polskich. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

prof. Wojciech Knieć

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Socjolog wsi, kierownik w Zakładzie Socjologii Obszarów Rustykalnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoich badaniach zajmuje się m.in. problematyką kondycji trzeciego sektora, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerstw lokalnych na obszarach wiejskich.

Wojciech Kolarski

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Absolwent filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w administracji samorządowej: w urzędzie miasta Krakowa, w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego. W latach 2011-2015 był dyrektorem biur poselskich Andrzeja Dudy podczas sprawowania mandatu posła i eurodeputowanego. W 2015 r. został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W 2019 r. Prezydent powołał Wojciecha Kolarskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Źródło: www.prezydent.pl

prof. Tomasz Komornicki

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Prof. Tomasz Komornicki – kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zajmuje się geografią społeczno­‑ekonomiczną, polityką transportową oraz planowaniem przestrzennym. Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, wykładowca UMCS w Lublinie, członek Rady Doskonałości Naukowej. Autor ponad 400 publikacji naukowych. W przeszłości współautor Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010–2015

Urodzony 4 czerwca 1952 roku w Obornikach Śląskich k. Wrocławia, w rodzinie inteligenckiej o silnych tradycjach ziemiańskich i niepodległościowych. Absolwent XXIV LO im. Cypriana Norwida w Warszawie i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz opozycji antykomunistycznej; parlamentarzysta; minister Obrony Narodowej; Marszałek Sejmu RP. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 6 sierpnia 2010 do 6 sierpnia 2015.

Hanna Konwińska

pełnomocnik dyrektora ds. gimnazjum, Społeczne Gimnazjum Fundacji AlterEdu

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Misją szkoły, którą prowadzi jest: „szkoła przyjazna i twórcza”, a jej celem wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa. Wielkim atutem szkoły jest aktywna współpraca z rodzicami i integracja środowiska lokalnego. Za swoje sukcesy w tym obszarze w 2007r. szkoła otrzymała, jako jedyna w Polsce, prestiżową „NAGRODĘ ALCUIN” – przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców za budowanie partnerskich relacji rodzice-szkoła. W 2011r. placówka była współorganizatorem międzynarodowej konferencja z cyklu SZKOŁA PARTNERSKA pt. "Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci" objętej patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Za osiągnięcia w pracy zawodowej dyr. Hanna Konwińska była wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy, została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką „Zasłużony dla Warszawy”. Największą jednak nagrodą jest wdzięczność i wsparcie rodziców, którzy są realnymi partnerami i aktywnymi uczestnikami życia szkoły.

Magda Kopczyńska

Dyrektor Generalna ds. Mobilności i Transportu (MOVE) Komisji Europejskiej

Magda Kopczyńska – Dyrektor Generalna ds. Transportu i Mobilności w Komisji Europejskiej od 1 sierpnia 2023 roku. Zajmuje się tematyką transportu w Komisji od 1 maja 2009 roku, kierując wydziałami i dyrekcjami odpowiadającymi m.in. za transport morski, śródlądowy i multimodalny, bezpieczeństwo drogowe, inteligentne rozwiązania transportowe, innowacje i badania w obszarze transportu kolejowego. W okresie styczeń⁠–⁠lipiec 2023 roku pełniła stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego w Dyrekcji ds. Polityki Rolnej w Komisji Europejskiej. Przed podjęciem pracy w Komisji Europejskiej, w grudniu 2006 roku pracowała m.in. w Konfederacji Lewiatan (2003⁠–⁠2006) i w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy (1999⁠–⁠2003).

Sławomir Koprowski

Wiceprezes Zarządu, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Sławomir Koprowski – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju, obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przez wiele lat z sukcesem prowadził Pomorski Fundusz Pożyczkowy, co potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli, który wspomina, że PFP zrealizował największą liczbę projektów ze środków UE spośród wszystkich funduszy w Polsce. Ponadto, uczestniczył w procesie zakładania pierwszego w Polsce funduszu rozwoju i stoi na jego czele od początku do dziś. Odpowiada za całokształt działań Spółki. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania historyk.

dr Janusz Korbel

architekt, działacz ekologiczny, dziennikarz, fotograf

Ur. 1946, zm. 2015. Z wykształcenia architekt. Przez kilkadziesiąt lat był zaangażowany w działania proekologiczne. Współtwórca jednej z pierwszych organizacji ekologicznych po upadku PRLu „Pracowni na rzecz Wszystkich Istot” i miesięcznika „Dzikie Życie”. Mieszkał w Białowieży. Dziennikarz (pisał m.in. w białoruskim miesięczniku kulturalnym „Czasopis”, pismach ekologicznych i kulturalnych), felietonista, prezes Towarzystwa Ochrony Krajobrazu z Hajnówki. Autor książek o przyrodzie i kulturze, związany z pozarządowymi organizacjami działającymi dla ochrony dzikiej przyrody. Wykładał kulturoznawstwo regionu na zamiejscowym wydziale Politechniki Białostockiej. Prowadził blog poświęcony ochronie Puszczy Białowieskiej. Był członkiem kilku gremiów naukowych i społecznych zorientowanych na ochronę przyrody. Współpracował przy realizacji filmów dokumentalnych TVP „W ostatniej puszczy Europy” i „Pamięć domu” (oba 2012). Znaczną część życia związał z dziką przyrodą i Puszczą Białowieską.

prof. Jerzy Korczak

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jerzy Korczak, profesor UWr – Kierownik Zakładu Ustroju Administracji Publicznej, Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekun Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo. Autor ponad 300 publikacji w znaczącej części poświęconych problematyce samorządowej.

Prof. Jerzy Korczak istotnie przyczynił się do odrodzenia samorządu terytorialnego w 1990 r., pracując m.in. jako ekspert w Nadzwyczajnej Komisji Sejmu ds. Samorządu Terytorialnego. W zespole prof. M. Kuleszy brał udział w pracach nad projektami ustawy o samorządzie województwa i o samorządzie powiatowym aż do ich uchwalenia w 1998 r. W latach 2020‑2021 opracował autorski projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie dolnośląskim wraz z projektem rozporządzenia wykonawczego i statutem związku.

Sporządził wiele projektów aktów prawa miejscowego, w tym zwłaszcza statutów gmin i powiatów z terytorium Dolnego Śląska. W latach 1990‑1998 współpracował z Biurem Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych przy Wojewódzkim Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu, a następnie, w latach 1999‑2006, z tym samym Biurem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wreszcie, w latach 2006‑2018, z Wydawnictwem „Nowe Zeszyty Samorządowe” w zakresie opracowania opinii i ekspertyz prawnych o zasięgu ogólnopolskim. Od 1990 r. rozpoczął współpracę z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia dla radnych, członków organów wykonawczych i pracowników samorządowych dolnośląskich gmin, a także powiatów i województw.

W latach 1996‑2010 był doradcą Rady Miejskiej Wrocławia. W 2010 r. został nagrodzony Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Wrocławia”. W latach 2006‑2022 był doradcą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2008 r. otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji 10‑lecia Województwa Dolnośląskiego za zaangażowanie i wkład pracy w budowanie wspólnoty regionalnej Dolnego Śląska, a w 2023 r. sejmik województwa nadał mu uchwałą Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska”.

prof. Piotr Koryś

Uniwersytet Warszawski

Prof. Piotr Koryś – historyk gospodarki specjalizujący się m.in. w badaniu historii polskich modernizacji oraz ekonomista. Adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu redakcyjnego „Central and Eastern European Migration Review”. Współpracuje m.in. z Instytutem Sobieskiego i Ośrodkiem Myśli Politycznej. Publikował m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Polish Sociological Review”, „Przeglądzie Polonijnym”, „Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych” oraz „Historical Methods”. W 2018 r. wydał książkę Poland From Partitions to EU Accession. A Modern Economic History, 1772–2004.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wicepremier RP, Minister Obrony Narodowej

Doktor nauk medycznych. Od grudnia 2024 roku Wicepremier RP, Minister Obrony Narodowej. W latach 2011‑2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej, od stycznia 2012 roku przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych, w której wraz z przedstawicielami  rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców. Od 2015 prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji.

2008–2011 r. lekarz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ.  2010–2011 r. Radny Miasta Krakowa, zajmujący się problematyką polityki społecznej oraz ochrony zdrowia. Członek Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ.

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską – „Związek zmienności genu kodującego cyklochydrolazę GTP z funkcją śródbłonka naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2”. Badania naukowe w Emory University School of Medicine w Atlancie (USA).

Jako radny Krakowa aktywnie uczestniczył  w pracach Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Komisji Mienia i Przedsiębiorczości.

Wychowany w tradycjach  ruchu ludowego. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Forum Młodych Ludowców, a od 2008 r. sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

Czas prywatny poświęca żonie Agnieszce i rozwija swoje pasje, którymi niezmiennie pozostają historia oraz dobra książka.

prof. Michał Kosiński

Stanford University

Profesor w Graduate School of Business na Uniwersytecie Stanforda, psycholog i analityk danych. Jego badania koncentrują się na badaniu ludzi przez pryzmat cyfrowych śladów pozostawionych podczas korzystania z platform i urządzeń cyfrowych. Wcześniej był zastępcą dyrektora University of Cambridge Psychometrics Centre, pracownikiem naukowym Microsoft Research oraz post-doc w Stanford Computer Science Department.

Piotr Kostrzyński

psycholog wychowawczy i rozwojowy, diagnosta i terapeuta wychowawczy

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Psycholog wychowawczy i rozwojowy, diagnosta i terapeuta wychowawczy, specjalizujący się w terapii trudnościach wychowawczych.

W latach:

1988–1998 – asystent na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego

1996–2002 – przygotowanie i prowadzenie badań naukowych w ramach grantu KBN

1997–2012 – współpraca z Akademią Humanistyczną w Pułtusku jako wykładowca Metodologii, Statystyki i Diagnostyki pedagogicznej i psychologicznej 2003 – obrona pracy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

2006–2008 – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej (WSGE)

2007–2011 – adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Od października 2011 współpraca dydaktyczna z uczelnią.

Od 1989 roku, początkowo jako psycholog szkolny, a od 1996 roku jako dyrektor liceum i gimnazjum społecznego, zajmuję się praktyczną aktywnością oświatową w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Współpracuje szkoleniowo i treningowo z różnymi organizacjami społecznymi(np. ze stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji) i edukacyjnymi (Centrum Karmelicka, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Fundacja Wspierania Rozwoju i Szkoła Wspierania Rozwoju) oraz popularyzatorskimi (wydawnictwo Gazeta Muranowska – www.gm.muranow.pl) w części poświęcone edukacji.

Barbara Koszułap

ekonomista

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1997 roku związana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku objęła stanowisko szefa pionu finansowego, a następnie zastępcy dyrektora Jednostki Realizującej Projekt „Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ścieków w Warszawie”. W latach 2002 – 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Od 2009 roku specjalizuje się w zarządzaniu projektami, budowie ich inżynierii finansowej i analiz opłacalności.

Małgorzata Kotłowska

liderka społeczna

Współpomysłodawca i jedna  z głównych założycielek  Stowarzyszenia LOKO-MOTYWA, gdzie od początku, czyli od 2008r. pełni funkcję prezesa. Społeczniczka, liderka i animatorka, współpomysłodawca i współautorka  powstania sieci świetlic środowiskowych w Gminie Czarna Dąbrówka. Laureatka ogólnopolskiego konkursu dla Animatora Społecznego im. Heleny Radlińskiej, otrzymała również wyróżnienie w powiatowym konkursie dla Społecznika Roku im. Jana Bauera. Bardzo zależy jej na tym, aby sektor społeczny się rozwinął, szuka liderów w każdej wsi (a jest ich w gminie 42), wspiera wszelkie, nawet najmniejsze inicjatywy lokalne. Niepoprawna optymistka, z zapałem pisze wciąż nowe wnioski w celu rozwiązywania potrzeb społecznych.

prof. Stanisław Kowalczyk

Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – wykładowca akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego w Instytucie Rynków i Konkurencji SGH. Na jego dorobek jako pracownika nauki składa się 650 pozycji w tym: 250 publikacji, 160 wygłoszonych referatów oraz 240 ekspertyz i opinii. Główne obszary badawcze to bezpieczeństwo żywnościowe i żywności, jakość i fałszowanie żywności, globalizacja agrobiznesu. Posiada także bogate doświadczenie praktyczne. Zajmował szereg funkcji w instytucjach administracyjnych oraz gospodarczych. Był m.⁠in. Wiceprezesem BGŻ S.A., wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno­‑Spożywczych.

Elżbieta Kowalik

architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu, współautorka książek takich jak m.in.: "Kolorowe zagrody", "Polski ogród wiejski".

Ewa Kowalska

dziennikarka

Gdańszczanka, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Dziennikarka obywatelska i popularyzatorka wiedzy o Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Po kilku latach pisania na różnych portalach, w 2009 r. założyła własny serwis iBedeker.pl., dedykowany turystom i miłośnikom Trójmiasta. Jest organizatorką popularnych wśród mieszkańców bezpłatnych spacerów z przewodnikiem po mniej znanych zakątkach miasta. Jednorazowo w spacerze bierze udział od 100 do 450 osób.

W październiku 2013 r. - za dziennikarstwo pobudzające aktywność społeczną - została uhonorowana Medalem Mściwoja II, odznaczeniem Rady Miasta Gdańska, po Honorowym Obywatelstwie Miasta Gdańska i obok Medalu św. Wojciecha - najwyższym wyróżnieniem w Gdańsku.

Prywatnie jest żoną i mamą czwórki dzieci, a swoją aktywność na rzecz małej ojczyzny rozpoczęła po pięćdziesiątce.

prof. Andrzej Kowalski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Andrzej Kowalski – ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1974 roku rozpoczął pracę naukową na tej uczelni (przekształconej w międzyczasie w Szkołę Główną Handlową), specjalizując się w ekonomice agrobiznesu, finansach, polityce gospodarczej i polityce rolnej Unii Europejskiej. Pełnił funkcje m.in. wicedyrektora Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej i prodziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji SGH, a także kierownika Katedry Agrobiznesu. Autor i współautor ponad 400 publikacji naukowych. Członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 1995 roku pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym, od 2000 do 2019 roku będąc jego dyrektorem. Działał jako doradca Komitetu Integracji Europejskiej i polskiego rządu. Od 2004 do 2006 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2008⁠–⁠2010 był członkiem Rady ds. Wsi przy Prezydencie RP. Wyróżniony tytułem doktora honoris causa Instytutu Ekologicznego na Ukrainie i tytułem Honorowego Profesora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa w Bułgarii. Członek zagraniczny Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy.

Grzegorz Kozieja

Bank BNP Paribas

Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno­‑Spożywczego, Departament Międzynarodowy Hub Food&Agri. Absolwent bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz w program edukacji menedżerskiej w IESE Business School w Barcelonie. Na początku kariery zawodowej związany z branżą finansową (Fortis Bank w Polsce oraz State Street i Northern Trust w Irlandii). Następnie pracował w branży doradczej (McKinsey&Company, Metropolitan Capital Solutions). Od roku 2011 zatrudniony w obszarze strategii PKN ORLEN, z czego w latach 2014‑2018 jako Dyrektor ds. Strategii i M&A w Grupy Unipetrol w Czechach. Od roku 2019 związany z Grupą BNP Paribas.

Marek Kozłow

Prezes, Stowarzyszenie „Wczoraj, dziś, jutro”

Pruszczanin. Absolwent uniwersytetu w Zurychu. Historyk, tłumacz, nauczyciel, opowiadacz. Autor i współautor licznych publikacji historycznych, związanych z dziejami Pruszcza Gdańskiego i okolic. Autor przekładów książek i opracowań o historii regionu. Nominowany do nagrody Grand Press za rok 2016. Prezes Stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś i Jutro”.

dr Dominika Kozłowska

redaktor naczelna miesięcznika „Znak”

Publicystka, redaktorka, filozofka i działaczka społeczna. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2010 redaktorka naczelna miesięcznika „Znak” (www.miesiecznik.znak.com.pl). Członkini zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”. Członkini Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Rady ds. Równego Traktowania powołanej przez prezydenta Krakowa. Ambasadorka kampanii społecznej „Przekażmy sobie znak pokoju” (www.znakpokoju.com), pierwszej w Polsce kampanii społecznej, w którą – na zaproszenie organizacji LGBT – włączyli się przedstawiciele środowisk chrześcijańskich.

Fot. G. Michenaud

Hanna Kozłowska

ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej

Ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, wspiera jednostki i organizacje w procesach zmian, certyfikowany coach (akredytacja EMCC), trener i mediator w oparciu o metodę Nonviolent Communication, Dyrektor zarządzający w firmie The Change. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie komunikacji marketingowej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz business development w międzynarodowych korporacjach. Odpowiedzialna za komunikację oraz wspieranie liderów w procesach zmian np. fuzji, zmian struktur organizacyjnych. Pracuje zarówno z kadrą kierowniczą jak i zespołami. Z wykształcenia humanistka: Public Relations (Wyższa Szkoła Komunikowania i mediów Społecznych) oraz Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi (WSPiZ im. L. Koźmińskiego) Specjalizuje się w komunikacji zmiany oraz budowaniu kultury organizacyjnej opartej na współpracy. W swojej pracy bazuje w dużej mierze na Nonviolent Communication (ukończyła między innymi roczny kurs mediacji prowadzony przez amerykańskiego trenera Ike Lasater, IIT for NVC - John Kinyon, Kirsten Kristensen, Bob Wentworth, warsztaty Making Cooperation Real – Miki Kashtan, a także szkołę trenerów w oparciu o te metodę). W pracy z grupą i jednostką nastawiona na budowanie odpowiedzialności, współpracy i autentycznego kontaktu. Prywatnie uwielbia podróże, kształtują w niej ducha odkrywcy, uczą siebie i innych. Jest propagatorką work-life balance.

Andrzej Kozłowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Emitel S.A.

W latach 2009 -2016 Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A., członek Rady Nadzorczej UNIPETROL oraz przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Upstream. Wcześniej w Grupie Telekomunikacja Polska oraz w firmach Avantis oraz American Management Systems. Absolwent WSB-NLU w Nowym Sączu oraz Maastricht School of Management.

prof. Kazimierz Kozłowski

Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski – historyk, archiwista, politolog. W latach 1975‑2007 dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, wieloletni kierownik Zakładu Historii Społecznej i Badań Regionalnych w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Główne kierunki badań koncentruje wokół procesów politycznych, społecznych, gospodarczych w skali kraju, w szczególności Pomorza Zachodniego w XX i XXI weku. Jest autorem ponad 300 artykułów naukowych, kilkunastu książek autorskich, tomów źródeł, redaktorem licznych prac zbiorowych. Ponad 30 lat redagował rocznik „Kronika Szczecina”. Członek honorowy Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.

dr Elżbieta Kozubek

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Dr Elżbieta Kozubek – geograf, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie; w latach 1984‑2012 pracownik naukowy Instytutu Geografii i PZ PAN oraz Instytutu Geodezji i Kartografii; nauczyciel akademicki Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Główny obszar badań dotyczy rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego, modelowania złożonych systemów przestrzennych, m.in. w zakresie społeczeństwa informacyjnego, procesów urbanizacji, zmian użytkowania ziemi.

dr Andrzej Krajewski

historyk, publicysta

Historyk i publicysta. Przez lata współpracownik „Newsweeka”, „Forbesa” oraz „Focusa”. Obecnie publicysta „Dziennika Gazety Prawnej”, publikujący także na łamach „Polityki”. Uczestnik programów badawczych Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu w Bremie. W latach 2011–2015 doradca prezesa IPN. Autor książek: „Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL”, „Największe wpadki tajnych służb” oraz „Jak wykuwały się fortuny”.

Adam Krawiec

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, średniej i Studium Nauczycielskim. Od 1992 r. do 2002 r. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W latach 2002 do 2004 wicedyrektor, konsultant ds. jakości i ewaluacji, a następnie dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Pomorski Kurator Oświaty w latach 2006 -2007; od roku 2007 do 2008 Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu. Uczestnik wielu kursów i form doskonalenia, w szczególności w zakresie ewaluacji pracy szkół i placówek, zarządzania w oświacie, brał udział w Programie TERM. Autor programów doskonalenia nauczycieli. Obecnie w Departamencie Edukacji i Sportu realizuje regionalne projekty systemowe w zakresie: wspierania ucznia ze szczególnymi predyspozycjami w zakresie matematyki, fizyki, informatyki; szkolnictwa zawodowego; edukacji morskiej.

Dariusz Jacek Krawiec

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. w latach 2008-2015

W latach 2008 - 2015 był Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Wcześniej Prezes Zarządu Action S.A. (2006-2008), Elektrim S.A.(2002), Impexmetal S.A.(1998-2002). Pracował też w Sindicatum Ltd London, Nomura plc Londyn, Banku PKO S.A., Ernst & Young, PriceWaterhouse Sp. z o.o. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

ś.p. prof. Marcin Król

filozof, historyk idei, ISNP Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr. hab. Marcin Król jest filozofem, historykiem idei, nauczycielem akademickim, publicystą. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca i wieloletni redaktor naczelny pisma „Res Publica Nowa”. Członek Collegium Invisibile, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego, autor wielu książek, artykułów, tłumaczeń i esejów.

Jacek Królikowski

Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Jacek Królikowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Specjalizuje się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Posiada doświadczenie pracy w instytucjach publicznych (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995‑2005, głównie na Bałkanach. Od 2008 roku kierował działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Robert Kroplewski

pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego, kierownik projektu Platformy Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. Radca prawny, ekspert konwergencji nowych technologii i mediów. Właściciel kancelarii kroplewski.com. Animator i współautor „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od 2020”, Założeń kierunkowych polityki Polski w obszarze „Gospodarka oparta na danych Przemysł+”. Inicjator filaru cyfrowego w projekcie Trójmorza. Ekspert OECD, Komisji Europejskiej, UNESCO oraz Rady Europy w zakresie gospodarki cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego oraz sztucznej inteligencji. Członek sieci ekspertów sztucznej inteligencji ONE.AI przy OECD oraz ekspert Globalnego Partnerstwa na rzecz Sztucznej Inteligencji. Specjalizuje się w zagadnieniach transferu technologii, społeczeństwa informacyjnego i mediów, ochrony prywatności i prawa do informacji, ochroną konkurencji, własności intelektualnej, zarządzania danymi i etyczną sztuczną inteligencją.

dr Artur Krukowski

Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Artur Krukowski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Agrobiznesu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z konkurencyjnością podmiotów agrobiznesu, organizacją i funkcjonowaniem handlu i logistyki na rynku żywności oraz z rozwojem biogospodarki, w tym kwestii pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Zainteresowania te znajdują odzwierciedlenie w licznych krajowych i zagranicznych publikacjach naukowych. Obok pracy naukowo­‑dydaktycznej współpracuje z instytucjami otoczenia społeczno­‑gospodarczego, w tym z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie w roli eksperta przy realizacji regionalnej strategii inteligentnego rozwoju w oparciu o koncepcję rozwoju biogospodarki.

dr Krzysztof Krystowski

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, PZL-Świdnik (2015-2018)

Ekonomista oraz menedżer. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2003–2006. Prezes Zarządu Grupy Bumar i Polskiego Holdingu Obronnego w latach 2012–2013. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Zarządu Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydent Pracodawców RP. W 2015 r. został prezesem i dyrektorem zarządzającym PZL-Świdnik, a od stycznia 2016 r. był wiceprezesem Finmeccanica (Leanardo) Helicopter Division. Absolwent Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Piotr Krzystek

Prezydent Szczecina

Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina. Radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodził się 5 lutego 1973 roku, swoje życie związał ze Szczecinem, a karierę zawodową ze służbą publiczną. Od 2006 roku Prezydent Szczecina. Prywatnie Piotr Krzystek ceni sobie życie rodzinne, wolne chwile spędza na kortach tenisowych, a w sezonie żegluje. Jest żonaty, ma troje dzieci.

prof. Kazimierz Krzysztofek

Uniwersytet SWPS

Dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS – doktor nauk humanistycznych, dr hab. nauk politycznych (Uniwersytet Warszawski), dr hab. prof. USWPS. W latach 1995‑2006 członek Komitetu Prognoz PAN Polska 2000 Plus. Post doc w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad mediami i komunikacją, gościnny wykładowca w College of Liberal Arts, Pennsylvania State University, autor publikacji z zakresu społeczeństwa informacyjnego, socjologii Internetu, nowych mediów i przemysłów kultury oraz komunikacji międzykulturowej.

Wioletta Krzyżanowska

Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 323 w Warszawie

Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie od 2007 roku. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (język angielski) i doradca zawodowy. Inicjatorka zmian w polskiej szkole: oceniania kształtującego, szkoły bez obowiązkowych prac domowych, metody projektu i „zielonego ołówka”. Menadżerka oświatowa budująca kulturę szkolną opartą na rozwoju wzajemnych relacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem. Laureatka nagród i wyróżnień Prezydenta m. st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Ursynów za wkład w rozwój oświaty i sportu.

Tomasz Książek

Prezes Signify Poland

Tomasz Książek – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania sprzedażą oraz marketingu na rynku elektrotechnicznym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w firmie SAPA Aluminium. Z firmą Philips Lighting (obecnie Signify) związany od 1995 roku. Będąc odpowiedzialnym za sprzedaż oraz marketing na region Europy Środkowo­‑Wschodniej, aktywnie uczestniczył w procesie transformacji spółki z producenta produktów oświetleniowych do konsultanta i dostawcy zintegrowanych rozwiązań IoT. Kierował pracą międzynarodowych zespołów, wdrażając innowacyjne rozwiązania i modele biznesowe. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Signify Poland oraz Dyrektora Handlowego w Polsce i krajach bałtyckich. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, jest również absolwentem Executive Master of Business Administration.

prof. Paweł Kubicki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Socjolog i ekonomista, profesor nadzwyczajny w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów badawczych. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Od kilku lat zajmuje się monitoringiem wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

prof. Paweł Kubicki

Uniwersytet Jagielloński, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, kierownik studiów podyplomowych „Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobrze miasto”. Specjalizuje się w badaniu tożsamości miast i społeczności lokalnych. Autor wielu publikacji poświęconych kwestiom miejskim, między innymi książek: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania (2016), współautor: Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury zmienił polskie miasta (2017) oraz raportu badawczego Nowi mieszczanie w Nowej Polsce (2011). Publikował w wielu czasopismach naukowych, między innymi w: „Polish Sociological Review”, „Colloquia. Journal of Central European History”, „Studia Socjologiczne”, „Politeja”, „Kultura Współczesna”, „Zarządzanie w kulturze”, „Pogranicze. Studia Społeczne”, „Jagiellońskie Forum Europejskie”. Członek krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

dr Paweł Kuch

p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr Paweł Kuch – p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Radca prawny, ekspert z zakresu negocjacji, M&A, ochrony danych osobowych, tworzenia strategii biznesowo­‑prawnych i międzynarodowych kontraktów handlowych oraz autor szeregu publikacji naukowych. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami, zarówno w sektorze gospodarczym, finansowym, jak i badawczo­‑rozwojowym. Z wykształcenia prawnik i ekonomista. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Zurychu.

Przez ostatnie 14 lat prowadził prywatną praktykę, reprezentując podmioty komercyjne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, własności intelektualnej, prawa lotniczego i innych. Posiada również 20‑letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej.

Dr Kuch pełni obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od sierpnia 2022 roku.

dr Rafał Kućmański

Wiceprezes Zarządu, Polska Kompania Doradcza

Jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Kompanii Doradczej - firmy konsultingowej, posiadającej doświadczenie w pozyskiwaniu pomocy publicznej, w tym środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rafał Kućmański jest pomysłodawcą 15 projektów o łącznej wartości ponad 280 mln zł. Część projektów (8) uzyskało dofinansowanych ze środków przedakcesyjnych, część (7) z Funduszy Europejskich dostępnych w Polsce od 2004 r. Pan Rafał Kućmiński uczestniczył w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie tych projektów i był bezpośrednio zaangażowany w ich realizację.

prof. Barbara Kudrycka

minister nauki i szkolnictwa wyższego (2007-2013)

Prawniczka, nauczyciel akademicki, polityk, profesor nauk prawnych.

Jest profesorem tytularnym Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej (2003). W roku 1978 otrzymała tytuł magistra administracji na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 uzyskała stopień doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), zaś w 1995 - stopień doktora habilitowanego Prawa Administracyjnego i Administracji Publicznej.

Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje, była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Zawodowo związana z Uniwersytetem w Białymstoku, została profesorem tej uczelni. Od 2002 do 2005 kierowała Katedrą Prawa Administracyjnego, a od 2002 do 2006 także Zakładem Nauki Administracji Publicznej. W latach 1998–2007 zajmowała stanowisko rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. 1 września 2007 została prezydentem tej uczelni.

Profesor Barbara Kudrycka jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się reformami administracji publicznej, przeciwdziałaniem korupcji, budowaniem instrumentów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla samorządowego i rządowego (m.in. Stowarzyszenia Instytucji i Uczelni Administracji Publicznej Europy Centralnej i Wschodniej - NISPACEE, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej - SEAP oraz Międzynarodowej Organizacji Uczelni i Instytucji Administracji Publicznej - IIASIA.). Jest też członkiem Komisji Ekspertów ds. Administracji Publicznej ONZ (ECOSOC).

Od 2004 roku do listopada 2007 roku była posłem w Parlamencie Europejskim. Była członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Od 2004 do 2007 i od 2014 do 2019 deputowana do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji, od 2007 do 2013 minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Prof. Barbara Kudrycka jest członkiem Transparency International Polska oraz Amnesty International. Laureatka nagród: "Serce za serce" przyznanej przez Stowarzyszenie MONAR, "PROstudencki autorytet w życiu publicznym" przyznawanej przez środowiska studenckie oraz Złotych kluczy w kategorii "Człowiek roku 2011" wyróżnienie przyznawane przez białostocki "Kurier Poranny".

prof. Emanuel Kulczycki

Filozof, profesor uczelni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor filozofii, który zajmuje się dwoma dziedzinami: metateorią komunikacji oraz naukometrią.

Jest Przewodniczącym V kadencji  Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN oraz Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Był członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku adiunkta.

Jest współzałożycielem Culture and Communication Research Group oraz Scientometrics. Polish.

Aleksandra Kulik

Prezeska Fundacji Sempre a Frente

Aleksandra Kulik – Prezeska Fundacji Sempre a Frente, psycholożka, trenerka, konsultantka młodzieżowa. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz programu Szkoła Liderów PAFW. Od 2014 roku związana z organizacjami społecznymi. Członkini Narodowej Rady Rozwoju ds. Młodzieży oraz Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Razem z zespołem zainicjowała proces starań o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie (zakończonych sukcesem) oraz otworzyła jedyne w województwie lubelskim i szóste w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom. Działa na rzecz wzmacniania pozycji młodych ludzi w życiu społecznym i wsparcia ich zdrowia psychicznego.

dr Joanna Kusiak

University of Cambridge, King’s College

Pracownik naukowy w dziedzinie urbanistyki i studiów miejskich. W latach 2011-2012 wizytująca badaczka na City University of New York. Stypendystka m.in. Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, laureatka nagrody START dla młodych naukowców o wybitnych osiągnięciach. W październiku 2012 ukazała się jej książka "Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change after 1990" (współautorką jest Monika Grubbauer), a w 2018 r. "Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu". Członkini Kolegium Doradczego ds. Założeń Programowych przekształcającego się obecnie Muzeum Warszawy.

Mateusz Kusznierewicz

Mistrz Olimpijski i Mistrz Świata w żeglarstwie, inicjator Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku

Polski żeglarz sportowy, mistrz olimpijski i mistrz świata. Dwukrotny medalista olimpijski, dwukrotny indywidualny mistrz świata w klasie Finn oraz mistrz świata w klasie Star, pięciokrotny indywidualny mistrz Europy (również jako junior), wielokrotny zdobywca mistrzostw Polski. Zaangażowany w działalność społeczną i biznesową. W lipcu 2009 r. został mianowany przez prezydenta Pawła Adamowicza Ambasadorem Miasta Gdańsk do Spraw Morskich. W kwietniu 2013 roku został powołany na stanowisko prezesa Fundacji Gdańskiej. Wśród jego inicjatyw znajduje się wiele imprez promujących sport i żeglarstwo, m.in. realizowany w Gdańsku Program Edukacji Morskiej oraz żeglarski Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna. W 2014 roku rozpoczął działalność w branży nowych technologii. Jest autorem Zoom.me – autorskiego projektu cyfrowej ramki do zdjęć.

Monika Kuszyńska

piosenkarka i autorka tekstów

Piosenkarka i autorka tekstów, u progu działalności artystycznej, w 2001 r. została - trzecią z kolei - wokalistką powstałej w 1990 r. grupy Varius Manx. Jej debiutancki album, zatytułowany „Eta”, był siódmym w dorobku zespołu, uhonorowanego w tym czasie brylantową płytą. W roku 2002 zostali laureatami Grand Prix Festiwalu Krajów Nadbałtyckich, wkrótce ukazały się dalsze albumy z udziałem wokalistki / m.in. „Eno” 2002, „Emi” na 15-lecie grupy czy „Varius Manx symfonicznie” w 2006 r./ oraz kilkanaście singli. Do największych przebojów, wylansowanych przez Monikę Kuszyńską należą : „Moje Eldorado”, „Maj”, „Bezimienna”.

Świetnie rozwijającą się karierę artystyczną wokalistki przerwał w maju 2006 r. tragiczny wypadek samochodowy, w wyniku którego pozostaje częściowo sparaliżowana i do dziś porusza się na wózku. Nie poddała się jednak zwątpieniu i bezsilnej bierności. Po kilku latach skupionych jedynie na intensywnej rehabilitacji, wraca do aktywnego życia, ale przede wszystkim powraca do swojej pasji, jaką jest śpiewanie. Pierwszym krokiem jest nagranie w 2009 r.piosenki z Beatą Bednarz pt."Nowa rodzę się". Kolejne lata obfitują w nowe przedsięwzięcia takie jak udział w programie "Bitwa na głosy" czy występ na festiwalu w Opolu z piosenką "Ocaleni", będącą pierwszym singlem z jej debiutanckiej solowej płyty. Album "Ocalona" ukazał się 12 czerwca 2012 r.

W lutym 2013 Monika została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi. Reprezentowała Polskę podczas 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2015 roku. 

dr Michał Kuź

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Doktor nauk politycznych. Pracownik Uczelni Łazarskiego.  Członek Klubu Jagiellońskiego, ekspert CAKJ i redaktor „Pressji”. Absolwent Louisiana State University, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz Instytutu Filologii Angielskiej UAM. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, a także członek Philadelphia Society. Stały współpracownik kilku gazet codziennych i czasopism, komentator życia politycznego. Autor tekstów publicystycznych i naukowych z zakresu filozofii polityki oraz politologii porównawczej.

prof. Roman Kuźniar

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Prof. dr hab. Roman Kuźniar – kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Absolwent WDiNP w 1977 roku, związany od tego czasu z Wydziałem (w Instytucie Stosunków Międzynarodowych). W latach 1990⁠–⁠2015 aktywny także poza UW: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie m.in. dwukrotnie był Dyrektorem Departamentu Analityczno­‑Planistycznego, Ministrem Pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie oraz dyrektorem Akademii Dyplomatycznej; także Dyrektor PISM (2005⁠–⁠2007), Doradca Prezydenta RP ds. Międzynarodowych (2010⁠–⁠2015). Ponadto m.in.: Ambasador tytularny; odznaczony francuską Legią Honorową. Inicjator i redaktor naczelny „Rocznika Strategicznego” (RS) wydawanego od 1996 roku. Inicjator istniejącego od 2015 roku Konsorcjum Akademickich Katedr i Zakładów Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa. Przewodniczący Rad Programowych Fundacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Fundacji „My, Obywatele Unii Europejskiej” im. W.B. Jastrzębowskiego. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

prof. Mariola Kwasek

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy

Dr hab. inż. Mariola Kwasek, prof. IERiGŻ PIB – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Autor i współautor ponad 250 prac naukowych i ekspertyz wykonanych na rzecz administracji centralnej, głównie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach z zakresu: ekonomiki konsumpcji, problemów wyżywienia polskiego społeczeństwa, poziomu życia ludności miejskiej i wiejskiej, dochodowej elastyczności popytu na żywność, kwantyfikacji wzorców konsumpcji żywności w krajach Unii Europejskiej, samowystarczalności żywnościowej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz jego zagrożeń, w tym strat i marnotrawstwa żywności. Kierownik wielu zadań badawczych w ramach działalności statutowej i Programów Wieloletnich IERiGŻ PIB oraz współwykonawca kilku projektów badawczych. Członek w zespołach eksperckich powołanych przez MRiRW, w tym w zespole wspierającym wypracowanie rozwiązań dla potrzeb opracowania Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Aleksander Kwaśniewski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1995 - 2005)

Urodził się 15 listopada 1954 r. w Białogardzie (woj. koszalińskie, obecnie zachodniopomorskie). Studia (1973-1977) na Wydziale Ekonomiki Transportu (handel zagraniczny) Uniwersytetu Gdańskiego. Działacz ruchu studenckiego do 1982 r., m.in. przewodniczący Rady Uczelnianej SZSP (1976-1977), wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku (1977-1979), członek władz naczelnych SZSP (1977-1982). Redaktor Naczelny tygodnika studenckiego "ITD" (listopad 1981-luty 1984), redaktor naczelny dziennika "Sztandar Młodych" (1984-1985), współtwórca pierwszego czasopisma poświęconego komputeryzacji "Bajtek" (1985). Współprzewodniczący wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim Zespołu ds. pluralizmu związkowego. Członek PZPR (1977-1990). Współtwórca Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (styczeń-luty 1990) i pierwszy jej przewodniczący (do grudnia 1995). Współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991). Działacz sportowy - w Akademickim Związku Sportowym (1975-1979) oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Przewodniczący PKOL (1988-1991). Uhonorowany Złotym Orderem Olimpijskim Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (1998), Złotym Orderem zasługi IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki) (1999), oraz Orderem Zasługi EOC (Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich) (2000). Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu warszawskiego (w wyborach w 1993 r. uzyskał największą liczbę głosów - 148 553). Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w I i II kadencji (1991-1995). Członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (listopad 1993 - listopad 1995). Zaprzysiężony 23 grudnia 1995 roku jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jerzy Kwieciński

Minister Inwestycji i Rozwoju w latach 2018–2019, b. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Na górę
Close