Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Urzędniczka państwowa, specjalistka w zakresie stosunków międzynarodowych, od 2013 do 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Obecni pełni funkcję Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Universitaet des Saarlandes w Saarbruecken oraz Columbia University w Nowym Jorku.

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Z wykształcenia inżynier elektronik, absolwent Politechniki Gdańskiej. Twórca marki VECTOR (1988), odpowiada za rozwój jednej z ważniejszych marek branży telekomunikacyjnej w Polsce i Europie. Od ponad 25 lat związany jest ze środowiskiem operatorów kablowych. Od 2003 roku jest członkiem Society of Cable Telecommunications Engineers (USA) oraz Członkiem Rady Izby KIGEiT.

Dr Anna Kalinowska od 1999 r. jest dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – międzywydziałowej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych, ekspertyz oraz książek i podręczników na temat różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. W latach 1998–2004 członek Rady Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. Członek Komisji Edukacji i Komunikacji IUCN. Odznaczona tytułem „Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2002”.

Dr Łukasz Kamiński jest historykiem. Specjalizuje się w dziejach oporu wobec systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowo­‑Wschodniej. Adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000–2016 w Instytucie Pamięci Narodowej, między 2011 a 2016 r. prezes IPN. Autor i współautor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej. Prorektor ds. kształcenia i rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008–2012.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washington DC. Specjalista ds. energetyki kompleksowej, łączącej w sobie trzy pojęcia - elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa. Bliska jest mu idea poszanowania energii, czyli racjonalnego użytkowania energii i środowiska. Od prawie 30 lat związany z Politechniką Gdańską, ale równolegle przez wiele lat pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne.

Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest również doradcą Prezydenta Pracodawców RP ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli, jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej.

Od 22.06.2011 r. Przewodniczący Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki.

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, od zawsze harcerz, społecznik. Absolwent sopockiej "ósemki" Józefa Golca i II Liceum Ogólnokształcącego.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, w czasie studiów Wicemarszałek Parlamentu Studentów. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim, oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University.

Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich; Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Był również współzałożycielem i członkiem zarządu Związku Akademickiego VERBUM. Za działalność opozycyjną został zatrzymany, odebrano mu paszport.

Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego.

Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu.

Od 1988 do 1990 pracownik Biura Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku.

Odznaczenia:

 • odznaczenie papieskie "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" (Za Kościół i Papieża)
 • Medal "Pro Memoria"
 • Odznaka ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej "Zasłużony Działacz Kultury"
 • Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
 • Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
 • Honorowa Odznaka Rzemiosła
 • Srebrny medal za zasługi dla Policji
 • Złota Odznaka PZ Kosz
 • Nagroda im. Grzegorza Palki, nazywana samorządowym "Oskarem

Jest członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Jacek Karnowski jest ratownikiem i założyciel sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa.

 

Magister historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2007 roku rozpoczął studnia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznym UMK. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, pracownik merytoryczny Żuławskiego Parku Historycznego. Specjalizuje się w historii wczesnonowożytnej, w szczególności tej związanej z społecznością żydowską oraz kulturą strachu. Od kilku lat współpracuje z różnego rodzaju organizacjami w kraju i zagranicą w zakresie kultury pamięci oraz dialogu międzykulturowego. Autor licznych tekstów i publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym m.in. „Niemcy i inni mieszkańcy Międzyrzecza”, „Od Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa do Zespołu Szkół nr 2: 1962 – 1963.

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego bez uzyskania dyplomu. Z CD Projekt związany jest od 1994 roku, czyli od początku jego istnienia, biorąc aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu dystrybucji gier w Polsce. W latach 1995-1999 tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD Projekt, a od 1999 do 2004 roku zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 do 2011 kierował CD Projekt RED Sp. z o.o. - firmą, która stworzyła grę komputerową Wiedźmin. Od 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu CD Projekt SA (wcześniej Optimus SA).

Od 2002 roku do listopada 2011 roku był Prezesem Zarządu Nordea Bank Polska S.A. Od 2012 do 2013 wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. W swej bogatej karierze zawodowej pracował między innymi jako dyrektor Departamentu Zagranicznego NBP. Pełnił funkcję doradcy w Central Europe Trust sp. z o.o. oraz w monachijskim Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG. Był wiceprezesem zarządu Hypo-Bank Polska oraz Banku Gospodarki Żywnościowej.

W latach od 2002 do 2003 sprawnie przeprowadził fuzję z LG Petro Bankiem, restrukturyzację banku po fuzji oraz konwersję systemów bankowych.

Do najważniejszych dokonań Włodzimierza Kicińskiego jako Prezesa Banku należą:

 • zwiększenie sieci placówek z 45 do 209 w okresie od kwietnia 2007 do 2011 roku
 • utrzymanie dynamiki wzrostu wyników bankowych, nawet w sytuacji spowolnienia gospodarczego. W ciągu ostatnich trzech lat bank zwiększył sumę bilansową o 2,7 razy oraz zysk netto o 4,6 razy.
 • wprowadzenie bankowości dla osób niewidomych i niedowidzących zarówno jeżeli chodzi o funkcjonalność systemu transakcyjnego, jak i strony internetowej www.nordea.pl.
 • uzyskanie wielu wyróżnień dla banku Nordea: między innymi II miejsce w rankingu „Przyjazny bank Newsweeka” w 2010 roku, II miejsce w rankingu miesięcznika Forbes „Najlepszy bank dla firm”w 2010 roku oraz nagrody Lidera Polskiego Biznesu przyznanym przez BCC w 2009 roku, jak również miana najlepszego banku komercyjnego według rankingów Rzeczpospolitej i Gazety Bankowej.

Ewa Kipta jest architektem i urbanistą. Współzałożycielka i wiceprezes Forum Rewitalizacji. W latach 2011‑2015 pełniła funkcję prezesa. Zawodowo związana z Lublinem, zajmowała się m.in. rewitalizacją jego kilku dzielnic przy udziale mieszkańców. W latach 80. w „Solidarności”, internowana w stanie wojennym. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autorka wielu publikacji dotyczących zintegrowanych metod rozwoju jakościowego miast. Współautorka tłumaczenia książki Gordona Cullena „The consize TOWNSCAPE”.

W Fundacji Szkoła Liderów zajmuje się rozwijaniem ścieżki samorządowej absolwentów Szkoły Liderów oraz programem Szkoły Liderów Politycznych.

Była koordynatorką projektu “Zoom na rady seniorów” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Prowadziła i koordynowała działania partycypacyjne w Gdańsku, m.in. ”Plac Waryńskiego. Wymyślmy razem!”, “Warsztaty z demokracji”. Prowadzi szkolenia dla urzędników i członków organizacji pozarządowych m.in. z zakresu partycypacji publicznej, konsultacji społecznych. Współautorka publikacji “Partycypacja. Przewodnik. Krytyki Politycznej”. Moderatorka wielu debat i dyskusji dotyczących polityki miejskiej, demokracji, partycypacji. Propagatorka demokracji uczestniczącej, miłośniczka miasta. Z wykształcenia filozofka i redaktorka - absolwentka filologii polskiej i filozofii Uniwersytetu Gdańskiego.

Polski naukowiec, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były minister nauki, od 2007 do 2015 prezes Polskiej Akademii Nauk, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką.

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił następnie doktorat i habilitację. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od lat związany z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, w latach 1995–2006 pełnił funkcję dyrektora tej jednostki. Jest autorem około 250 publikacji naukowych i kilku książek poświęconych zastosowaniom nowoczesnych metod komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. W latach 1976–1981 pracował na niemieckich uniwersytetach w Stuttgarcie, Hanowerze i Darmstadt. Od 1983 do 1984 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kalifornijskim, a latach 1992–1993 na Uniwersytecie w Tokio. W 1994 został redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Archives of Computational Methods in Engineering" oraz członkiem zarządu International Association of Computational Mechanics. Był przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego. W latach 1998–2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego Unii Europejskiej. W 2005 powołano go na stanowisko prezesa European Materials Forum. Zasiadał w konwencie Ruchu Stu. Od 19 października 2001 do 31 października 2005 był ministrem nauki i szkolnictwa wyższego (od 2 maja 2004 ministrem nauki i informatyzacji) oraz (do czasu likwidacji) przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych w rządach Leszka Millera oraz Marka Belki. W latach 2003–2005 zajmował stanowisko przewodniczącego rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. Od 19 stycznia 2006 sprawował funkcję doradcy społecznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, 1 stycznia 2007 objął stanowisko prezesa PAN, które zajmował do 2015. Wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk (2002), Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (2006), Academia Europaea (2009), Senatu Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina (2011), Europejskiej Rady Badań (2006–2011), Komitetu Sterującego Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu (2007–2010). Jest także członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (2009) i Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Przewodnicząca Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, minister edukacji narodowej w rządzie Donalda Tuska, posłanka na Sejm RP, była minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Działaczka opozycji antykomunistycznej, członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów, reporterka prasy podziemnej, a po demokratyzacji kraju dziennikarka opiniotwórczych magazynów, jak „Tygodnik Solidarność”, miesięcznik „Konfrontacje”, tygodniki „Wprost” i „Nowe Państwo”. Była korespondentką zagraniczną, m.in. w Bośni i Czeczenii. Zajmowała się również dziennikarstwem śledczym, Była pierwszym zastępcą redaktor naczelnej najbardziej poczytnego w Polsce tygodnika dla kobiet "Przyjaciółka". Pełniła funkcję pełnomocnika prezydenta Warszawy ds. kobiet i rodziny oraz w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przejęła kompetencje Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Dwukrotnie zdobyła mandat parlamentarny. W 2011 podjęła współpracę z współrządzącą w kraju Platformą Obywatelską. Jest przedstawicielem polskiego parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE oraz szefową polsko-afgańskiej grupy parlamentarnej. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mężatka, ma troje dzieci: Marysię, Kasię i Józia.  

Pracowała jako profesor w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2010-2017), poprzednio w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, w Uniwersytecie im. Martina Lutra w Halle, w szkole w Maroku. Polonistka z praktyką nauczycielską we wszystkich typach szkół, przez 20 lat redaktorka metodycznego czasopisma, szefowa zespołu, który wypracował jednolitą koncepcję języka polskiego jako przedmiotu edukacji szkolnej od klasy czwartej podstawowej po maturę, współautorka odpowiadających tej koncepcji podręczników uczniowskich i książek nauczyciela, autorka jej teoretycznej wykładni w książce Przymus i wolność. Projektowanie kształcenia kulturowej kompetencji.

Ekspert gospodarczy, od wielu lat specjalizujący się w zarządzaniu projektami. Członek licznych organizacji i stowarzyszeń gospodarczych. Ukończył Wydział Elektroniczny na Politechnice w Budapeszcie oraz SGPiS (SGH) w Warszawie. Studiował zarządzanie, politykę gospodarczą i problematykę małych i średnich przedsiębiorstw w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei. W latach 1991-1993 był posłem Sejmu RP - członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą. Na początku lat dziewięćdziesiątych kierował ze środków PHARE Programem Promocji Polskiego Eksportu EXPROM. Od 1990 roku pełni funkcję Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1993 roku reprezentuje Krajową Izbę Gospodarczą w Stowarzyszeniu Izb Przemysłowo – Handlowych EUROCHAMBRES w Brukseli, a od września 2005 jest Członkiem Zarządu tego Stowarzyszenia. Zarządzał udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze. Był Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2005 w Aichi (Japonia).

Prowadził wykłady i prelekcje w wielu krajach świata. Jest autorem wielu ekspertyz i publikacji z zakresu ekonomii, marketingu i promocji. Za swoją działalność odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami, m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Zasługi Republiki Węgierskiej i Republiki Estonii, Orderem Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litwy.

Historyk (absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego), specjalista z dziedziny historii Szwecji w XX wieku, stosunków polsko-szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.

Niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz prowadzi warsztaty z rewitalizacji obszarów miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Wojciech Knieć jest socjologiem wsi, kierownikiem w Zakładzie Socjologii Obszarów Rustykalnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoich badaniach zajmuje się m.in. problematyką kondycji trzeciego sektora, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerstw lokalnych na obszarach wiejskich.

 Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Urodzony 4 czerwca 1952 roku w Obornikach Śląskich k. Wrocławia, w rodzinie inteligenckiej o silnych tradycjach ziemiańskich i niepodległościowych. Absolwent XXIV LO im. Cypriana Norwida w Warszawie i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz opozycji antykomunistycznej; parlamentarzysta; minister Obrony Narodowej; Marszałek Sejmu RP. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 6 sierpnia 2010 do 6 sierpnia 2015.

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Misją szkoły, którą prowadzi jest: „szkoła przyjazna i twórcza”, a jej celem wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa. Wielkim atutem szkoły jest aktywna współpraca z rodzicami i integracja środowiska lokalnego. Za swoje sukcesy w tym obszarze w 2007r. szkoła otrzymała, jako jedyna w Polsce, prestiżową „NAGRODĘ ALCUIN” – przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców za budowanie partnerskich relacji rodzice-szkoła. W 2011r. placówka była współorganizatorem międzynarodowej konferencja z cyklu SZKOŁA PARTNERSKA pt. "Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci" objętej patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Za osiągnięcia w pracy zawodowej dyr. Hanna Konwińska była wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy, została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką „Zasłużony dla Warszawy”. Największą jednak nagrodą jest wdzięczność i wsparcie rodziców, którzy są realnymi partnerami i aktywnymi uczestnikami życia szkoły.

Ur. 1946, zm. 2015. Z wykształcenia architekt. Przez kilkadziesiąt lat był zaangażowany w działania proekologiczne. Współtwórca jednej z pierwszych organizacji ekologicznych po upadku PRLu „Pracowni na rzecz Wszystkich Istot” i miesięcznika „Dzikie Życie”. Mieszkał w Białowieży. Dziennikarz (pisał m.in. w białoruskim miesięczniku kulturalnym „Czasopis”, pismach ekologicznych i kulturalnych), felietonista, prezes Towarzystwa Ochrony Krajobrazu z Hajnówki. Autor książek o przyrodzie i kulturze, związany z pozarządowymi organizacjami działającymi dla ochrony dzikiej przyrody. Wykładał kulturoznawstwo regionu na zamiejscowym wydziale Politechniki Białostockiej. Prowadził blog poświęcony ochronie Puszczy Białowieskiej. Był członkiem kilku gremiów naukowych i społecznych zorientowanych na ochronę przyrody. Współpracował przy realizacji filmów dokumentalnych TVP „W ostatniej puszczy Europy” i „Pamięć domu” (oba 2012). Znaczną część życia związał z dziką przyrodą i Puszczą Białowieską.

Historyk gospodarki i ekonomista, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002 i 2003) i Stypendium Polityki Zostańcie z nami (2006). Członek zespołu redakcyjnego Stanu Rzeczy i Central and Eastern European Migration Review. Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Fundacją im. Stefana Batorego. Zajmuje się badaniem historii polskich modernizacji, a także badaniem korupcji i zjawisk pokrewnych. Publikował m.in. w Kulturze i Społeczeństwie, Przeglądzie Filozoficznym, Polish Sociological Review, Przeglądzie Polonijnym, Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych.

Doktor nauk medycznych. Od 2011 do 2015 roku minister pracy i polityki społecznej, od stycznia 2012 roku przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych, w której wraz z przedstawicielami  rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców. Od 2015 prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

2008–2011 r. lekarz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ.  2010–2011 r. Radny Miasta Krakowa, zajmujący się problematyką polityki społecznej oraz ochrony zdrowia. Członek Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ.

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską – „Związek zmienności genu kodującego cyklochydrolazę GTP z funkcją śródbłonka naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2”. Badania naukowe w Emory University School of Medicine w Atlancie (USA).

Jako radny Krakowa aktywnie uczestniczył  w pracach Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Komisji Mienia i Przedsiębiorczości.

Wychowany w tradycjach  ruchu ludowego. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Forum Młodych Ludowców, a od 2008 r. sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

Czas prywatny poświęca żonie Agnieszce i rozwija swoje pasje, którymi niezmiennie pozostają historia oraz dobra książka.

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Psycholog wychowawczy i rozwojowy, diagnosta i terapeuta wychowawczy, specjalizujący się w terapii trudnościach wychowawczych.

W latach:

1988–1998 – asystent na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego

1996–2002 – przygotowanie i prowadzenie badań naukowych w ramach grantu KBN

1997–2012 – współpraca z Akademią Humanistyczną w Pułtusku jako wykładowca Metodologii, Statystyki i Diagnostyki pedagogicznej i psychologicznej 2003 – obrona pracy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

2006–2008 – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej (WSGE)

2007–2011 – adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Od października 2011 współpraca dydaktyczna z uczelnią.

Od 1989 roku, początkowo jako psycholog szkolny, a od 1996 roku jako dyrektor liceum i gimnazjum społecznego, zajmuję się praktyczną aktywnością oświatową w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Współpracuje szkoleniowo i treningowo z różnymi organizacjami społecznymi(np. ze stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji) i edukacyjnymi (Centrum Karmelicka, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Fundacja Wspierania Rozwoju i Szkoła Wspierania Rozwoju) oraz popularyzatorskimi (wydawnictwo Gazeta Muranowska – www.gm.muranow.pl) w części poświęcone edukacji.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1997 roku związana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku objęła stanowisko szefa pionu finansowego, a następnie zastępcy dyrektora Jednostki Realizującej Projekt „Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ścieków w Warszawie”. W latach 2002 – 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Od 2009 roku specjalizuje się w zarządzaniu projektami, budowie ich inżynierii finansowej i analiz opłacalności.

Współpomysłodawca i jedna  z głównych założycielek  Stowarzyszenia LOKO-MOTYWA, gdzie od początku, czyli od 2008r. pełni funkcję prezesa. Społeczniczka, liderka i animatorka, współpomysłodawca i współautorka  powstania sieci świetlic środowiskowych w Gminie Czarna Dąbrówka. Laureatka ogólnopolskiego konkursu dla Animatora Społecznego im. Heleny Radlińskiej, otrzymała również wyróżnienie w powiatowym konkursie dla Społecznika Roku im. Jana Bauera. Bardzo zależy jej na tym, aby sektor społeczny się rozwinął, szuka liderów w każdej wsi (a jest ich w gminie 42), wspiera wszelkie, nawet najmniejsze inicjatywy lokalne. Niepoprawna optymistka, z zapałem pisze wciąż nowe wnioski w celu rozwiązywania potrzeb społecznych.
Architekt krajobrazu, współautorka książek takich jak m.in.: "Kolorowe zagrody", "Polski ogród wiejski".
Gdańszczanka, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Dziennikarka obywatelska i popularyzatorka wiedzy o Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Po kilku latach pisania na różnych portalach, w 2009 r. założyła własny serwis iBedeker.pl., dedykowany turystom i miłośnikom Trójmiasta. Jest organizatorką popularnych wśród mieszkańców bezpłatnych spacerów z przewodnikiem po mniej znanych zakątkach miasta. Jednorazowo w spacerze bierze udział od 100 do 450 osób.

W październiku 2013 r. - za dziennikarstwo pobudzające aktywność społeczną - została uhonorowana Medalem Mściwoja II, odznaczeniem Rady Miasta Gdańska, po Honorowym Obywatelstwie Miasta Gdańska i obok Medalu św. Wojciecha - najwyższym wyróżnieniem w Gdańsku.

Prywatnie jest żoną i mamą czwórki dzieci, a swoją aktywność na rzecz małej ojczyzny rozpoczęła po pięćdziesiątce.

Publicystka, redaktorka, filozofka i działaczka społeczna. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2010 redaktorka naczelna miesięcznika „Znak” (www.miesiecznik.znak.com.pl). Członkini zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”. Członkini Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Rady ds. Równego Traktowania powołanej przez prezydenta Krakowa. Ambasadorka kampanii społecznej „Przekażmy sobie znak pokoju” (www.znakpokoju.com), pierwszej w Polsce kampanii społecznej, w którą – na zaproszenie organizacji LGBT – włączyli się przedstawiciele środowisk chrześcijańskich.

Fot. G. Michenaud

Ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, wspiera jednostki i organizacje w procesach zmian, certyfikowany coach (akredytacja EMCC), trener i mediator w oparciu o metodę Nonviolent Communication, Dyrektor zarządzający w firmie The Change. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie komunikacji marketingowej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz business development w międzynarodowych korporacjach. Odpowiedzialna za komunikację oraz wspieranie liderów w procesach zmian np. fuzji, zmian struktur organizacyjnych. Pracuje zarówno z kadrą kierowniczą jak i zespołami. Z wykształcenia humanistka: Public Relations (Wyższa Szkoła Komunikowania i mediów Społecznych) oraz Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi (WSPiZ im. L. Koźmińskiego) Specjalizuje się w komunikacji zmiany oraz budowaniu kultury organizacyjnej opartej na współpracy. W swojej pracy bazuje w dużej mierze na Nonviolent Communication (ukończyła między innymi roczny kurs mediacji prowadzony przez amerykańskiego trenera Ike Lasater, IIT for NVC - John Kinyon, Kirsten Kristensen, Bob Wentworth, warsztaty Making Cooperation Real – Miki Kashtan, a także szkołę trenerów w oparciu o te metodę). W pracy z grupą i jednostką nastawiona na budowanie odpowiedzialności, współpracy i autentycznego kontaktu. Prywatnie uwielbia podróże, kształtują w niej ducha odkrywcy, uczą siebie i innych. Jest propagatorką work-life balance.

W latach 2009 -2016 Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A., członek Rady Nadzorczej UNIPETROL oraz przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Upstream. Wcześniej w Grupie Telekomunikacja Polska oraz w firmach Avantis oraz American Management Systems. Absolwent WSB-NLU w Nowym Sączu oraz Maastricht School of Management.

Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski – historyk, archiwista, politolog. W latach 1975‑2007 dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, wieloletni kierownik Zakładu Historii Społecznej i Badań Regionalnych w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Główne kierunki badań koncentruje wokół procesów politycznych, społecznych, gospodarczych w skali kraju, w szczególności Pomorza Zachodniego w XX i XXI weku. Jest autorem ponad 300 artykułów naukowych, kilkunastu książek autorskich, tomów źródeł, redaktorem licznych prac zbiorowych. Ponad 30 lat redagował rocznik „Kronika Szczecina”. Członek honorowy Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.

Historyk i publicysta. Przez lata współpracownik „Newsweeka”, „Forbesa” oraz „Focusa”. Obecnie publicysta „Dziennika Gazety Prawnej”, publikujący także na łamach „Polityki”. Uczestnik programów badawczych Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu w Bremie. W latach 2011–2015 doradca prezesa IPN. Autor książek: „Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL”, „Największe wpadki tajnych służb” oraz „Jak wykuwały się fortuny”.

Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, średniej i Studium Nauczycielskim. Od 1992 r. do 2002 r. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W latach 2002 do 2004 wicedyrektor, konsultant ds. jakości i ewaluacji, a następnie dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Pomorski Kurator Oświaty w latach 2006 -2007; od roku 2007 do 2008 Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu. Uczestnik wielu kursów i form doskonalenia, w szczególności w zakresie ewaluacji pracy szkół i placówek, zarządzania w oświacie, brał udział w Programie TERM. Autor programów doskonalenia nauczycieli. Obecnie w Departamencie Edukacji i Sportu realizuje regionalne projekty systemowe w zakresie: wspierania ucznia ze szczególnymi predyspozycjami w zakresie matematyki, fizyki, informatyki; szkolnictwa zawodowego; edukacji morskiej.

W latach 2008 - 2015 był Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Wcześniej Prezes Zarządu Action S.A. (2006-2008), Elektrim S.A.(2002), Impexmetal S.A.(1998-2002). Pracował też w Sindicatum Ltd London, Nomura plc Londyn, Banku PKO S.A., Ernst & Young, PriceWaterhouse Sp. z o.o. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Prof. dr. hab. Marcin Król jest filozofem, historykiem idei, nauczycielem akademickim, publicystą. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca i wieloletni redaktor naczelny pisma „Res Publica Nowa”. Członek Collegium Invisibile, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego, autor wielu książek, artykułów, tłumaczeń i esejów.

Ekonomista oraz menedżer. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2003–2006. Prezes Zarządu Grupy Bumar i Polskiego Holdingu Obronnego w latach 2012–2013. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Zarządu Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydent Pracodawców RP. W 2015 r. został prezesem i dyrektorem zarządzającym PZL-Świdnik, a od stycznia 2016 r. był wiceprezesem Finmeccanica (Leanardo) Helicopter Division. Absolwent Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie od 2007 roku. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (język angielski) i doradca zawodowy. Inicjatorka zmian w polskiej szkole: oceniania kształtującego, szkoły bez obowiązkowych prac domowych, metody projektu i „zielonego ołówka”. Menadżerka oświatowa budująca kulturę szkolną opartą na rozwoju wzajemnych relacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem. Laureatka nagród i wyróżnień Prezydenta m. st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Ursynów za wkład w rozwój oświaty i sportu.

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, kierownik studiów podyplomowych „Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobrze miasto”. Specjalizuje się w badaniu tożsamości miast i społeczności lokalnych. Autor wielu publikacji poświęconych kwestiom miejskim, między innymi książek: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania (2016), współautor: Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury zmienił polskie miasta (2017) oraz raportu badawczego Nowi mieszczanie w Nowej Polsce (2011). Publikował w wielu czasopismach naukowych, między innymi w: „Polish Sociological Review”, „Colloquia. Journal of Central European History”, „Studia Socjologiczne”, „Politeja”, „Kultura Współczesna”, „Zarządzanie w kulturze”, „Pogranicze. Studia Społeczne”, „Jagiellońskie Forum Europejskie”. Członek krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Socjolog i ekonomista, profesor nadzwyczajny w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów badawczych. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Od kilku lat zajmuje się monitoringiem wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Kompanii Doradczej - firmy konsultingowej, posiadającej doświadczenie w pozyskiwaniu pomocy publicznej, w tym środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rafał Kućmański jest pomysłodawcą 15 projektów o łącznej wartości ponad 280 mln zł. Część projektów (8) uzyskało dofinansowanych ze środków przedakcesyjnych, część (7) z Funduszy Europejskich dostępnych w Polsce od 2004 r. Pan Rafał Kućmiński uczestniczył w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie tych projektów i był bezpośrednio zaangażowany w ich realizację.

Prawniczka, nauczyciel akademicki, polityk, profesor nauk prawnych.

Jest profesorem tytularnym Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej (2003). W roku 1978 otrzymała tytuł magistra administracji na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 uzyskała stopień doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), zaś w 1995 - stopień doktora habilitowanego Prawa Administracyjnego i Administracji Publicznej.

Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje, była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Zawodowo związana z Uniwersytetem w Białymstoku, została profesorem tej uczelni. Od 2002 do 2005 kierowała Katedrą Prawa Administracyjnego, a od 2002 do 2006 także Zakładem Nauki Administracji Publicznej. W latach 1998–2007 zajmowała stanowisko rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. 1 września 2007 została prezydentem tej uczelni.

Profesor Barbara Kudrycka jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się reformami administracji publicznej, przeciwdziałaniem korupcji, budowaniem instrumentów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla samorządowego i rządowego (m.in. Stowarzyszenia Instytucji i Uczelni Administracji Publicznej Europy Centralnej i Wschodniej - NISPACEE, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej - SEAP oraz Międzynarodowej Organizacji Uczelni i Instytucji Administracji Publicznej - IIASIA.). Jest też członkiem Komisji Ekspertów ds. Administracji Publicznej ONZ (ECOSOC).

Od 2004 roku do listopada 2007 roku była posłem w Parlamencie Europejskim. Była członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Od 2004 do 2007 i od 2014 do 2019 deputowana do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji, od 2007 do 2013 minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Prof. Barbara Kudrycka jest członkiem Transparency International Polska oraz Amnesty International. Laureatka nagród: "Serce za serce" przyznanej przez Stowarzyszenie MONAR, "PROstudencki autorytet w życiu publicznym" przyznawanej przez środowiska studenckie oraz Złotych kluczy w kategorii "Człowiek roku 2011" wyróżnienie przyznawane przez białostocki "Kurier Poranny".

Doktor filozofii, który zajmuje się dwoma dziedzinami: metateorią komunikacji oraz naukometrią. Jest Przewodniczącym V kadencji  Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN oraz Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Był członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Jest współzałożycielem Culture and Communication Research Group oraz Scientometrics. Polish.

Na Uniwersytecie Warszawskim i Darmstadt University of Technology pisze doktorat o transformacji Warszawy i o pojęciu "chaosu" w studiach miejskich. W latach 2011-2012 wizytująca badaczka na City University of New York. Stypendystka m.in. Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, laureatka nagrody START dla młodych naukowców o wybitnych osiągnięciach. W październiku 2012 ukazała się jej książka "Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change after 1990" (współautorką jest Monika Grubbauer). Członkini Kolegium Doradczego ds. Założeń Programowych przekształcającego się obecnie Muzeum Warszawy.

Polski żeglarz sportowy, mistrz olimpijski i mistrz świata. Dwukrotny medalista olimpijski, dwukrotny indywidualny mistrz świata w klasie Finn oraz mistrz świata w klasie Star, pięciokrotny indywidualny mistrz Europy (również jako junior), wielokrotny zdobywca mistrzostw Polski. Zaangażowany w działalność społeczną i biznesową. W lipcu 2009 r. został mianowany przez prezydenta Pawła Adamowicza Ambasadorem Miasta Gdańsk do Spraw Morskich. W kwietniu 2013 roku został powołany na stanowisko prezesa Fundacji Gdańskiej. Wśród jego inicjatyw znajduje się wiele imprez promujących sport i żeglarstwo, m.in. realizowany w Gdańsku Program Edukacji Morskiej oraz żeglarski Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna. W 2014 roku rozpoczął działalność w branży nowych technologii. Jest autorem Zoom.me – autorskiego projektu cyfrowej ramki do zdjęć.

Piosenkarka i autorka tekstów, u progu działalności artystycznej, w 2001 r. została - trzecią z kolei - wokalistką powstałej w 1990 r. grupy Varius Manx. Jej debiutancki album, zatytułowany „Eta”, był siódmym w dorobku zespołu, uhonorowanego w tym czasie brylantową płytą. W roku 2002 zostali laureatami Grand Prix Festiwalu Krajów Nadbałtyckich, wkrótce ukazały się dalsze albumy z udziałem wokalistki / m.in. „Eno” 2002, „Emi” na 15-lecie grupy czy „Varius Manx symfonicznie” w 2006 r./ oraz kilkanaście singli. Do największych przebojów, wylansowanych przez Monikę Kuszyńską należą : „Moje Eldorado”, „Maj”, „Bezimienna”.

Świetnie rozwijającą się karierę artystyczną wokalistki przerwał w maju 2006 r. tragiczny wypadek samochodowy, w wyniku którego pozostaje częściowo sparaliżowana i do dziś porusza się na wózku. Nie poddała się jednak zwątpieniu i bezsilnej bierności. Po kilku latach skupionych jedynie na intensywnej rehabilitacji, wraca do aktywnego życia, ale przede wszystkim powraca do swojej pasji, jaką jest śpiewanie. Pierwszym krokiem jest nagranie w 2009 r.piosenki z Beatą Bednarz pt."Nowa rodzę się". Kolejne lata obfitują w nowe przedsięwzięcia takie jak udział w programie "Bitwa na głosy" czy występ na festiwalu w Opolu z piosenką "Ocaleni", będącą pierwszym singlem z jej debiutanckiej solowej płyty. Album "Ocalona" ukazał się 12 czerwca 2012 r.

W lutym 2013 Monika została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi. Reprezentowała Polskę podczas 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2015 roku. 

Doktor nauk politycznych. Pracownik Uczelni Łazarskiego.  Członek Klubu Jagiellońskiego, ekspert CAKJ i redaktor „Pressji”. Absolwent Louisiana State University, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz Instytutu Filologii Angielskiej UAM. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, a także członek Philadelphia Society. Stały współpracownik kilku gazet codziennych i czasopism, komentator życia politycznego. Autor tekstów publicystycznych i naukowych z zakresu filozofii polityki oraz politologii porównawczej.

Urodził się 15 listopada 1954 r. w Białogardzie (woj. koszalińskie, obecnie zachodniopomorskie). Studia (1973-1977) na Wydziale Ekonomiki Transportu (handel zagraniczny) Uniwersytetu Gdańskiego. Działacz ruchu studenckiego do 1982 r., m.in. przewodniczący Rady Uczelnianej SZSP (1976-1977), wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku (1977-1979), członek władz naczelnych SZSP (1977-1982). Redaktor Naczelny tygodnika studenckiego "ITD" (listopad 1981-luty 1984), redaktor naczelny dziennika "Sztandar Młodych" (1984-1985), współtwórca pierwszego czasopisma poświęconego komputeryzacji "Bajtek" (1985). Współprzewodniczący wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim Zespołu ds. pluralizmu związkowego. Członek PZPR (1977-1990). Współtwórca Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (styczeń-luty 1990) i pierwszy jej przewodniczący (do grudnia 1995). Współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991). Działacz sportowy - w Akademickim Związku Sportowym (1975-1979) oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Przewodniczący PKOL (1988-1991). Uhonorowany Złotym Orderem Olimpijskim Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (1998), Złotym Orderem zasługi IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki) (1999), oraz Orderem Zasługi EOC (Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich) (2000). Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu warszawskiego (w wyborach w 1993 r. uzyskał największą liczbę głosów - 148 553). Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w I i II kadencji (1991-1995). Członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (listopad 1993 - listopad 1995). Zaprzysiężony 23 grudnia 1995 roku jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.